Arama sonuçları

Müfredat uzaktan öğretime göre değişmeli

Müfredat uzaktan öğretime göre değişmeli

Müfredat uzaktan öğretime göre değişmeli. Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, kononavirüs ile birlikte en büyük kırılma eğitimde yaşanıyor. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, 10-15 yılda gelinebilecek eğitimde teknoloji kullanma düzeyine üç ayda ulaşıldığını söyleyerek, şöyle dedi:

"Pandemiye kadar sadece bazı üniversitelerin kullandığı uzaktan öğretim yöntemi anaokuluna kadar indi. Bugün öğretim dilimize uzaktan öğretimle ilgili Zoom, Google Meat, Microsoft Office, Padlet, Kahoot, Web 2.0 araçları gibi pek çok yeni sözcük eklendi.  Pandemi bize başka bir öğrenme-öğretme ve iletişim yöntemi daha olduğunu geri dönemeyeceğimiz şekilde gösterdi’’

MÜFREDAT UZAKTAN ÖĞRETİME GÖRE DEĞİŞMELİ

Türkiye nüfusunun neredeyse üçte birinin örgün eğitimin içinde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, eğitimde gerekli dönüşümlerin yapılmamasının çok olumsuz sonuçları olacağını vurgulayarak, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Hali hazırda bizde ve neredeyse tüm dünyada uygulanan müfredatın kurgusu her dersin konu dizilişini diğer derslerden bağımsız olarak planlanmıştır. Ve öğretim programı sanki tek bilgi kaynağı öğretmenmiş gibi tasarlanmıştır. Müfredatta yapılacak dönüşümle her sınıf düzeyinde müfredatın bütünsel veya multi-disipliner olarak kurgulanması öğrencilerin öğrendikleri konulara farklı disiplinlerden bakmasını sağlayacak düşünme, akıl yürütme ve çıkarım yapabilme becerilerini geliştirecektir. Ayrıca bütünsel öğretim yöntemiyle öğrencilere kazandırılacak becerilerin STEM atölyeleri ile zenginleştirilmesi öğrencinin tasarım ve üretim becerisi geliştirmelerine destek olacaktır.

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Öğretim yöntemlerimizi yeniden kurgularken beyin ve beynin öğrenme yöntemi ile ilgili yapılan araştırmaları dikkate almak gerekiyor. Özellikle beyin gelişiminin en hızlı olduğu ve gencin hayal gücünün, yaratıcılığının, kişiye özel becerilerinin ortaya çıktığı ortaokul ve liseler için öğretim yöntemlerini mutlaka ama mutlaka dönüştürülmesi gerekiyor.

Örneğin;

  • Ters, yüz edilmiş öğretme/öğrenme yöntemine geçilebilir.
  • Gün içinde belirli disiplinlere ait çalışmalar için öğrencilere serbest öğrenme saatleri verilebilir. Böylece öğrenciye kendi öğrenmesini düzenleme ve kendi öğrenme yöntemiyle öğrenme şansı vermiş oluruz.
  • Yüz yüze eğitim hibrit veya karma öğretimle desteklenilebilir.

ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER İÇİN:

  • Her dört yılda bir alan sınavı yapmak öğretmenin kendisini güncellemesini sağlayacaktır.
  • Öğretmenler bakanlıkça belirlenecek alanlarda ya da sınavlarda başarısız oldukları alanlarda sertifika almaya yönlendirilebilmelidir. Başarısızlığın devam etmesi durumunda öğretmenin görevine son verilebilmelidir.
  • Gerekli görülen durumlarda öğretmen psikolojik teste yönlendirilebilmelidir. Okul müdürlerinin okul yöneticisi olabilmeleri sağlanmalı bu amaçla en az iki yıllık “Eğitim Yönetimi” eğitimi alma zorunluluğu getirilmelidir.

ÖNCELİK ÖĞRETMENDE OLMALI

Okul sisteminin kalitesinin öğretmenin kalitesinin önüne geçemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Eğitim öğretim sistemimizi dönüştürmeyi gerçekten istiyorsak önceliği öğretmenlik mesleğinin dönüşümüne vermek zorundayız. 80 milyonluk ülkemizin ve gençlerimizin geleceğini 1 milyon 500 bin öğretmenimize emanet ediyoruz.

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve öğretmen sendikaları el ele vererek öğretmenlik mesleğinin dönüşümü için gerekli adımları atmalıdır. Öğretmen adaylarının seçim yöntemini değiştirmek zorundayız.

  • Öğretmen adaylarının seçiminde merkezi sınav sonucuyla birlikte adayın fiziksel ve ruhsal sağlık, konuşma, yazma, kendini ifade edebilme ve iletişim kurma becerilerinin öğretmenlik mesleğine uygunluğunun ölçülmesi gerekiyor.
  • Öğretmen adaylarının çift ana dalda eğitim almasını veya sertifika programlarına katılmasını sağlayarak okul bitiminde mesleğe kabul edilmeyen veya mesleğini yürütemeyen öğretmenin hayatını devam ettirebilmesini sağlayacak beceri kazandırmak gerekiyor.
  • Öğretmen adaylarının öğrenim süresinin son iki yılında yarım gülük okullarda öğretmenlik deneyimi yaşamalarını ve tecrübesiyle ilgili portfolyo dosyası oluşturmalarını sağlamalıyız.

04-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş