Arama sonuçları

? Siz sorun Pervin Kaplan yanıtlasın

Nanoteknoloji kimya müfredatına girdi

Nanoteknoloji kimya müfredatına girdi

Nanoteknoloji kimya müfredatına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), "geleceğin bilimi" olarak adlandırılan ve maddenin milimetrenin milyonda biri kadar küçültme özelliklerinin araştırıldığı nanoteknoloji, liselerdeki kimya dersi müfredat taslağına alındı. Öğrenciler, müfredata eklenen "enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler" konulu ünitede, nanoteknolojinin yanı sıra biyokütle, bor ve sürdürülebilir yaşam ve kalkınma konularını da öğrenecek. 

SİMYADAN KİMYAYA ÜNİTESİ 

MEB tarafından 9. sınıf kimya müfredat taslağında, "simyadan kimyaya" ünitesi ile kimyanın bilim olma süreci açıklanacak. Madde hakkındaki ilk deneyimlerin sınama yanılma yoluyla edinildiği vurgulanacak. Bilimin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Orta Asya ve İslam uygarlıklarının bilime yaptığı katkılar vurgulanacak. İnsanların tarihi süreç içinde maddeye bakış açılarının karşılaştırılması sağlanacak. 

Kimya bilimine katkı sağlayan antik Yunan bilim insanları Empedokles, Democritos, Aristo; İslam dünyasından bilim insanları Cabir bin Hayyan, Ebubekir el-Razi, İbn-i Sina, el-Biruni; Batılı bilim insanları Robert Boyle, Antoine Lavoisier'in çalışmaları kısaca tanıtılacak.

Öğrencilere 9. sınıfta Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kısa öz geçmişi ve DNA'nın onarımı ile ilgili çalışmalarını tanıtan okuma parçası verilecek. Kararlılık, azim ve sabrın bilimsel çalışmalarda başarıya ulaşmadaki önemi vurgulanacak.

11. sınıf kimya derslerinde ise Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun kısa biyografisi ve tepkime mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalar ile ilgili yazı okutulacak. 

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu'nun kısa biyografisi ve hidrojenin yakıt olarak kullanılması üzerine yaptığı çalışmalar, okuma parçası olarak 12. sınıftaki "alternatif enerji kaynakları" ünitesinde yer alacak. 

MÜFREDATA HANGİ BİLGİLER EKLENDİ?

12. sınıf kimya dersi müfredatına "enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler" başlıklı ünite eklendi. Bu ünitede, öğrencilere fosil yakıt, kömür, ham petrol, doğalgaz, biyokütlekavramlarına ilişkin bilgiler aktarılacak. Öğrenciler, bu ünitede, "geleceğin bilimi" olarak adlandırılan ve maddenin milimetrenin milyonda biri kadar küçültme özelliklerinin araştırıldığı nanoteknoloji konularını da öğrenecek. Öğrenciler, nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkıları açısından değerlendirecek. Nanoteknolojinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden yararlanılacak.

Öğrenciler, fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunacak. Alternatif enerji kaynakları olarak bilinen güneş, rüzgar, hidrojen, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarına değinilecek olan programda, bor mineralinden hidrojen elde edilmesinin, ülkenin kalkınması için önemi vurgulanacak. 

Ayrıca öğrenciler, nükleer enerjiyi bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkıları açısından değerlendirecek. Nükleer enerjinin açıklanmasında bilişim teknolojilerindenyararlanılacak. 

Öte yandan, sürdürülebilir yaşam ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile ilişkilendiren konular da müfredattaki yerini aldı. Enerji, polimer, kağıt ve metal sektörleri açısından sürdürülebilir yaşam üzerinde durulacak. 

HANGİ KONULAR KİMYA KİTABINDAN ÇIKTI?

11. sınıfın "kimyasal tepkimelerde enerji" ünitesinden entropi (kimyasal olaylarda istemlilik) konusu, lisans programlarına daha uygun olduğu düşüncesiyle müfredattan çıkarıldı.

Ayrıca, 10. sınıf kimya derslerinde 2. ünite olan "endüstride ve canlılarda enerji" isimli konuları içeren ünitenin güncel hayat için gerekli olan bazı bölümleri, farklı ünitelere aktarılıp geri kalan kısımlar lisans seviyesine uygun olduğundan müfredat dışı bırakıldı.

Bu blog AA abonesidir

25-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin