Arama sonuçları

Ödev ve öğrenciye sorumluluk vermek uzaktan eğitimi verimli kılıyor

Ödev ve öğrenciye sorumluluk vermek uzaktan eğitimi verimli kılıyor

Ödev ve öğrenciye sorumluluk vermek uzaktan eğitimi verimli kılıyor. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü - Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Şen Akbulut liderliğinde, Dr. Duygu Umutlu, Doç. Dr. Diler Öner ve Dr. Serkan Arıkan’ın yer aldığı “Lisans Öğrencilerinin Salgın Dönemindeki Uzaktan Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi” başlıklı araştırma 745 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmada öne çıkan bugular şöyle:

ÖDEV VE ÖĞRENCİYE SORUMLULUK VERMEK UZAKTAN EĞİTİMİ VERİMLİ KILIYOR

Öğrenciler, öğretim üyelerinin derslerin tasarımı için harcadıkları eforu çok değerli buluyor ve yalnızca canlı derslere bile katılmanın sosyal bulunuşluklarını olumlu etkilediğini söylüyorlar.

Sınavlar yerine tasarlanan ödevler nedeniyle derslerdeki iş yükünün arttığı düşünülse de öğretim üyeleri haftalık ödevler tasarladığı zaman derse bağlı kalmak daha kolay sağlanıyor.

Öğretim üyelerinin özellikle acil uzaktan öğretime adaptasyon sürecinde öğrencilerin görüşlerini de göz önüne alarak derslerini tasarlamaları, canlı derslerde etkileşimli aktiviteler yapmaları, ödevlere ve projelere zamanında ve yeterli geribildirim vermeleri, değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini uzaktan eğitime uyarlamaları, öğrencilere farklı iletişim seçenekleri sunmaları, senkron-asenkron aktivite çeşitliliği sağlamaları, ders materyallerini ve canlı ders kayıtlarını Moodle ve Panopto üzerinden paylaşmaları verimli uygulamalar olarak listelendi.

Uzaktan eğitimde öğretim üyesine çok fazla rol düşüyor. Örneğin ders kazanımları, aktiviteleri ve değerlendirme yöntemlerini detaylı ve uyumlu bir şekilde planlamaktan beklentilerin öğrenciler tarafından anlaşıldığından emin olmaya kadar öğretim üyesinin her aşamada kolaylaştırıcı bir rolü var.

Uygun aktivitelerde tartışma liderliği rolünü öğrencilere devretmek veya ders aktiviteleri hakkında öğrencilerin görüşlerini paylaşmalarını istemek, öğrencilere sorumluluk vermek de değerli bir strateji. Örneğin uygun aktivitelerde tartışma liderliği rolünü öğrencilere devretmek veya ders aktiviteleri hakkında öğrencilerin görüşlerini, ilgi alanlarına uygun ya da günlük hayatla bağlantılı konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını istemek gibi.

Derse gerekli katılım sağlanamadığında öğrenciler kendini izole hissediyor.

13-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş