Arama sonuçları

Öğrenci affının şartları belli oldu: Kimler geri dönebilecek?

Öğrenci affının şartları belli oldu: Kimler geri dönebilecek?

YÖK, Resmi Gazete'de 18 Mayıs'ta yayımlanarak yürürlüğe giren ve yaklaşık 680 bin öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affına ilişkin usul ve esasları belirledi. Aftan terörle bağlantısı olanlar hariç herkes yararlanabilecek. Buna göre 7143 sayılı kanunla kabul edilen öğrenci affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini kapsıyor. Kapatılan vakıf üniversiteleriyle askeri okulların öğrencileri de aftan yararlanabilecek. Öğrenci affına ilişkin detaylar şöyle: 

KAPATILAN ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİ DE YARARLANACAK


667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencilerinden yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecek.

669 sayılı KHK kapsamındaki kapatılan askeri okulların öğrencilerinden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde bulunabilecek.

Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde meslek yüksekokullarında önlisans programına kayıt yaptırabilecek.

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ HAKKI

Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek. 

Halen ön lisans, lisans veya tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilecek.

Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.

BAŞVURULAR ÜNİVERSİTEYE 

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18 Eylül'e kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor. Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam edecek. Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacak.

08-06-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş