Arama sonuçları

Öğrenci Andı: Temyiz dilekçesine cevap

Öğrenci Andı: Temyiz dilekçesine cevap

Öğrenci Andı: Temyiz dilekçesine cevap. "Öğrenci andı"nın kaldırılmasına karşı dava açan Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) temyiz dilekçesine karşı cevabını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gönderdi. 

Türk Eğitim-Sen, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, andı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken, davalı MEB, Danıştay kararını temyiz ederek yürütmesinin durdurulmasını istedi.

ÖĞRENCİ ANDI: TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP

Davacı sendika, temyiz istemini görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na, bakanlığın temyiz dilekçesine karşı cevabını gönderdi.

Yazıda, öğrenci andının içeriğinin, yasal çerçevesi bakımından Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu ile uyumlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, davalı idarenin savunma dilekçesinde öğrenci andının icra ediliş şekli dışında herhangi bir kaldırılma gerekçesinin öne sürülmediği belirtildi. 

UZMAN GÖRÜŞÜNE DE YER VERİLDİ

 

Sendikanın andın pedagojik değerlendirmesinin yapılması amacıyla akademisyenlerden oluşan bir kuruldan görüş aldığı vurgulandı. Birçok akademisyenin, öğrenci andının okunmasının pedagojik olarak sakıncası bulunmadığı yönünde görüş bildirdiği kaydedilen yazıda, uzman görüşlerine de yer verildi.  

KALDIRILMASI HUKUKA AYKIRI

Yazıda, öğrenci andının kaldırılmasına dair yönetmelik değişikliğinin hukuka aykırı olduğu, Danıştay 8. Dairesi'nin kararının onanması gerektiği savunuldu. 

Öğrenci andının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci andında geçen bazı kelimeler ve ifadelerin tek tek alınmasıyla bunların üzerinden çıkarımda bulunmak, anlam çıkarmak öğrenci andının ruhuna uymamaktadır. Öğrencilerimize evrensel değerleri benimsetmeyi, Atatürkçülüğe bağlılığı, ülkesini sevmeyi, çalışkan ve dürüst olmayı, küçüklerini koruyucu, büyüklerine saygılı olmayı, her alanda yükselmeyi ve ileri gitmeyi özendiren öğrenci andının geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza okutulmasının ayrımcılık, ırkçılık, eşitsizlikle bir ilgisinin olduğu söylenemez." 

Sendikanın yazısında, davalı Milli Eğitim Bakanlığının temyiz talebinin reddiyle Danıştay 8. Dairesinin kararının onanması istendi. 

SON SÖZ SÖYLENECEK

"Öğrenci Andı"nda son sözü söyleyecek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikanın cevap yazısını da inceledikten sonra kararını verecek.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı açıklamada, öğrenci andının, öğrencilerde kişisel, sosyal ve milli değerlere ilişkin farkındalık kazandırmaya çalışan önemli bir metin olduğunu belirtti.

Geylan, şöyle dedi: "İdari Dava Daireleri Kurulunun, öğrenci andıyla ilgili daha önce verdiği olumlu kararların gerekçelerini de göz önünde bulundurarak, Danıştay 8. Dairesinin hukuki kararını onamasını bekliyoruz. Öğrenci andının yeniden okullarımızda okutulmasını sağlamak için bir düzenleme yapılmalı ve bu tartışma bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır."

03-12-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş