Arama sonuçları

Öğrenci Andı: Yeni üyelerden dördü 'kaldırılsın' dedi

Öğrenci Andı: Yeni üyelerden dördü 'kaldırılsın' dedi

“Türküm, doğruyum, çalışkanım...” diye başlayan, okullarda dersler öncesinde okutulan “Andımız”ın engellenmesine tepkiler büyüyor. Andımız kararına ilişkin Danıştay’da son noktayı koyan Danıştay İdari Daireler Kurulu’nun üyeleri belirlendi. Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Andımız’ın öğrenciler tarafından okunmasının kaldırılması düşüncesinin çözüm sürecine dayandığını belirtti. Avşar, “Türk” kavramının ulusu bütünleştirici, birleştirici ve kucaklayıcı biçimde Atatürk’ün “Medeni Bilgiler” kitabına dayandığına, bunun bir ayrışma noktası olamayacağına dikkat çekti.

YENİ ÜYELERDEN 4'Ü KARAR VERDİ

Avşar, verilen kararın, 7 üyesi değişen Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nda 11’e karşı 4 oyla alındığını dile getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Andımız’la ilgili kararı alan ve kamuoyundan saklanan heyeti açıkladı. Buna göre kurula Hasan Güzeler, Ziya Özcan, Mustafa Gökçek, Ali Kazan, Bilal Çalışkan, Hasan Odabaşı, Muhsin Yıldız, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker, Fatih Terzi, Recep Kılıç, Ömer Civri, Sami Karatekin ve Kemal Kuku katıldı. Kurul’a katılanlardan Hasan Önal 2020’de, Kemal Kuku 2019’da, Fatih Terzi, Recep Kılı ç, Ömer Civri ve Sami Karatekin 2018 yılında Danıştay’a atandılar.

KURUL NASIL ÇALIŞIYOR?

Avşar, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun çalışma sistematiğini şöyle anlattı:

“İdari Dava Daireleri Kurulu, dokuz adet idari dava dairelerinin başkanları ile her idari dava dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek üyeden; kısaca 27 asil üyeden oluşur ve dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme yeter sayısı ise İdari Dava Daireleri Kurulu için on beştir.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Andımız okunmasın, kaldırılsın” talebinin önce ertelendiğini, ardından kurulun 7 üyenin değişmesinin ardından konuyu ele alarak görüştüğünü vurgulayan Avşar, şöyle dedi:

“Yapılan toplantıya asgari üye sayısı katıldı. Yapılan oylamada 11’e karşı 4 oyçokluğuyla karar alındı. Kararla Danıştay 8. Dairesi’nin Andımız’ın okunması yönündeki kararı iptal edildi.” 

Avşar, değişen 7 üyeden 4’ünün 8. Daire’nin kararının reddi yönünde oy kullandığı bilgisini de verdi.

Avşar, Andımızın kaldırılmasına yönelik düşüncelerin çözüm sürecinde gündeme geldiğini, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da benzer bir tutumu 2011’de gösterdiğini anımsattı. Demirtaş’ın kızının okula başlamasıyla “Andımız” uygulamasından muaf tutulmasını istediğini, bu yönde milli eğitim müdürlüğüne dilekçe verdiğini kaydetti. Avşar, “Hakkını teslim edelim, bu Selahattin Demirtaş’ın mutlak zaferidir” dedi.

16-03-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş