Arama sonuçları

Öğrencilerin yarısı Matematik ile Türkçe'de destek istiyor

Öğrencilerin yarısı Matematik ile Türkçe'de destek istiyor

Öğrencilerin yarısı Matematik ve Türkçe'de destek istiyor. Matematik ve Türkçe'de destek başarı getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı  (MEB) matematik ve Türkçe derslerinden yeterli kazanımları edinemeyen öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) başlatmıştı. İYEP' e katılan 87 bin 3 öğrenci matematik dersinde yüzde 87,59'u, Türkçe dersinde ise yüzde 79,41'i başarıyı yakaladı.

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu'nda ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarındaki Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için başlatılan İYEP uygulamasının sonuçlarına yer verildi.

ÖĞRENCİLERİN YARISI MATEMATİK VE TÜRKÇE'DE DESTEK İSTİYOR

Uygulama MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğinde yürütüldü. İYEP'in 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlayan pilot uygulaması toplam 12 ilde başladı. Bu iller şöyle: Ağrı, Ankara (Altındağ, Haymana, Mamak, Sincan) Bingöl, Edirne, Hatay, İstanbul (Bağcılar, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Kartal, Pendik, Silivri, Sultanbeyli) Konya, Mardin, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa. 

87 BİN ÖĞRENCİ DESTEK İSTEDİ

Pilot uygulamaya, bu illerdeki 4 bin 403 okulda, 5 bin 329 öğretmen ve farklı program türlerine dahil olan 87 bin 3 öğrenci katıldı. Söz konusu öğrenci sayısı Türkiye genelinde ilgili eğitim öğretim yılında 3. ve 4. sınıflarda okuyan toplam öğrenci sayısının (2 milyon 296 bin 115) yüzde 22'sine karşılık geldi.

DESTEK VARSA BAŞARI DA VAR

2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılan, gelecek eğitim-öğretim yılında da sadece 3. sınıflara uygulanacağı açıklanan İYEP kapsamında yapılan ilk uygulamaların sonucunda önemli başarılar kaydedildi.

Programa katılan öğrencilerin matematik dersinde yüzde 87,59'u, Türkçe dersinde yüzde 79,41'i başarılı olarak bu derslerdeki öğrenme eksikliklerini önemli ölçüde telafi edebildi.

Rapordaki verilere göre, programa dahil edilen 87 bin 3 öğrencinin yaklaşık yüzde 44'ünü kız, yüzde 56'sını ise erkek öğrenciler oluşturdu. İYEP'te 16 bin 3'ü kız, 24 bin 696'sı erkek olan toplam 40 bin 699 öğrenci hem matematik hem de Türkçe programlarına dahil oldu.

Sadece Türkçe dersine dahil olanların sayısı 13 bin 860, sadece matematik dersine dahil olanların sayısı da 32 bin 444 olarak belirlendi.

İKİ DERS İÇİN 3 MODÜL BELİRLENDİ

Bakanlık, bu yılın eğitim-öğretim döneminde yaygınlaştırılan programa öğrenci seçme işlemlerini pilot uygulamada olduğu gibi planladı. Programa dahil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanması da esas alındı.

İYEP kapsamında, Türkçe ve matematik programları için kademeli olarak ilerleyen üç modül belirleyen Bakanlık, modüllerde yer alan kazanımlar ve her modül için önerilen toplam ders saatlerinde pilot uygulama sonrasında bazı değişikliklere gitti. 

Buna göre, pilot uygulama sonrasında her iki program türünde de toplam kazanım sayıları sabit kalırken, 2. ve 3. modülün önerilen uygulama sürelerinde artış yapıldı. Böylelikle, maksimum ders saatleri Türkçe dersinde 78 saatten 90 saate, matematik dersinde ise 52 saatten 70 saate çıkarıldı.

İYEP kapsamında her iki program türüne dahil olan ve birinci modülden başlayan bir öğrencinin alacağı maksimum ders saati, pilot uygulamada 130 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren asıl uygulamada 160 oldu.

BAŞARI İÇİN DESTEK GEREKLİ

İYEP konusundaki değerlendirme ve önerilerin de yer aldığı TEDMEM 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu'nda  şöyle denildi:

"Bu program, erken yıllarda öğrenme desteği sağlayarak, program kapsamına alınan öğrencilerin öğrenme eksiklerini telafi etme ve daha sonraki sınıf seviyelerinde başarıları üzerinde uzun dönemli ve kalıcı etki oluşturma potansiyeline sahiptir."

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ilkokul 4. sınıflara özel olarak geliştirilecek ölçme araçları ile bu öğrencilerin izlemesi ve değerlendirmesinin yapılması, gerekli durumlarda İYEP'e tekrar dahil edilmesinin önünün açılması gerektiği aktarılan raporda, şu önerilerde bulunuldu:

ÖĞRETMENLERİN ROLÜ ÖNEMLİ

"Programın hedef kitlesinde çeşitli açılardan dezavantajlı veya travmatik yaşantılar sebebiyle ilgili kazanımları edinememiş öğrencilerin olduğu da düşünüldüğünde psikososyal desteğin verilmesinde rehber öğretmenlerin daha aktif rol oynamasının önemi büyüktür. Bu açıdan İYEP kapsamında psikososyal destek hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürümesi adına rehber öğretmenlerin görev tanımlamaları net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Okul rehberlik öğretmeninin olmadığı veya ilgili öğretmenin İYEP kapsamında görevlendirmesinin uygun olmadığı durumlarda ise Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) ile işbirliği yapılabilmeli ve gerekli destek alınabilmelidir."

Raporda ayrıca İYEP'in kapsamında yer alan, ikili eğitim yapan okullar, taşımalı okullar ve birleştirilmiş sınıflı okullarda uygulamanın niteliğini ve çıktılarını olumsuz etkileyebilecek koşulların iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması gerektiği de kaydedildi.

28-04-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş