Arama sonuçları

Öğrencinin hedefi varsa ve ailesi de ilgili ise başarılı oluyor

Öğrencinin hedefi varsa ve ailesi de ilgili ise başarılı oluyor

Öğrencinin hedefi varsa ve ailesi de ilgili ise başarılı oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA) öğretmenin kıdemi ile öğrencinin başarısı arasında ilişki olduğunu gösteriyor. Öğretmenin kıdemi artıkça öğrencinin başarısı da artıyor.

Araştırma 4’ncü sınıf öğrencilerine geçtiğimiz nisan ayında uygulandı. Araştırmanın gerçekleştirildiği 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 4. sınıfta eğitim alan 1 milyon 164.903 öğrenciden 112 bin 465’i Türkçe, 112 bin 322’si matematik ve 111 bin 742’si fen bilimleri testine katıldı.

ÖĞRENCİNİN HEDEFİ VARSA VE AİLESİ DE İLGİLİ İSE BAŞARILI OLUYOR

Araştırma başarı için öğrencinin motivasyon, özgüven ve okula yönelik olumlu tutumunun başarısında etkili olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde öğrencilerin üniversite hayalleri varsa bu da başarılarında etkili. Öğretmenin kıdemi öğrencinin başarısında nasıl etkili ise bir başka başarıyı artıran etken de ailesinin tutumu yani çocuğunun eğitim hayatına ilişkin ilgisi oluyor.

VELİNİN İLGİSİ ÖNEM KAZANIYOR

Velilerin, çocuklarının eğitim yaşantılarına yönelik ilgileri ve bu yaşantılara katılım göstermeleri çocuklarının akademik başarısı üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahip. Velilerin, çocuklarının eğitim süreçlerine yönelik katılımı çocukların akademik süreçlerde özgüvenlerinin ve motivasyonlarının artmasına, olumlu tutum geliştirmelerine yardım ediyor.

Ailelerinden kendi eğitim yaşantıları hakkında yeterli ilgi ve katılımı göremeyen öğrencilerin başarıları da okula bağlanmaları da daha düşük oluyor. Bulgular, velilerin eğitimsel süreçlere katılımı arttıkça öğrencilerin her üç dersteki test puanlarının da arttığını işaret ediyor.

ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE HAYALİ KURARSA

Üniversite ve daha yüksek düzeyde bir eğitimi almayı hedefleyen öğrencilerin puan ortalamasının diğer öğrencilerin ortalamasından önemli ölçüde yüksek olduğu görülmekte. Eğitim konusunda kendisine hedef koyan öğrenciler arasında en azından üniversite eğitimini tamamlamayı hedefleyen öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen derslerindeki başarıları hedefi olmayanlara göre daha yüksek.

DEVAM ORANI BAŞARIYI ETKİLİYOR

Gerçekleştirilen birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırma da okula devam ve okulda sunulan eğitim yaşantılarına katılım göstermenin öğrenci başarısında etkili olduğunu kanıtlıyor. Çünkü öğrencilerin devamsızlıkları azaldıkça başarıları da artıyor.

Özellikle okula hiç devamsızlık yapmayan ve ayda bir kez devamsızlık yapan öğrencilerin puan ortalamaları diğer öğrencilerden daha yüksek. Devamsızlık sıklığı arttıkça öğrencilerin puanları yani başarıları da düşüyor.

ÖĞRETMENİN KIDEMİ OLUMLU ETKİLİYOR

Yine rapordan çıkan bir başka sonuç da öğretmenin kıdemi artıkça öğrencinin başarısının da artması oluyor. Yine başarıyı artıran bir başka etmen de ödev oluyor. Ödev veren hatta sık veren öğretmenlerin öğrencilerinin başarıları diğerlerine göre daha yüksek.

 

 

23-09-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş