Arama sonuçları

Öğretmen adayına araştırma ve uygulama temelli eğitim

Öğretmen adayına araştırma ve uygulama temelli eğitim

Öğretmen adayına araştırma ve uygulama temelli eğitim. YÖK'te öğretmen adayı yetiştiren kurumların lisans programlarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik olarak mevcut sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere "Eğitimde Kalite İçin Etkili Öğretmenlik Eğitimi" adlı çalıştay düzenlendi.

Daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetişmesi için geliştirilecek modellerin de tartışıldığı toplantı YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman başkanlığında yapıldı.  Toplantıya, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri katıldı.

ÖĞRETMEN ADAYINA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TEMELLİ EĞİTİM

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK'ün daha nitelikli öğretmen adayları yetişmek amacıyla 240 bin barajını getirdiğini hatırlattı. Şişman yine aynı amaçla  kontenjanların azaltılması, ikinci öğretim programlarının kapatılması gibi bazı düzenlemeler yapıldığını da belirtti. Ayrıca lisans programlarının güncellenmesi çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Şişman, yeni hazırlanmakta olan programlarda, eğitimin tarihi, sosyal, kültürel ve etik boyutlarının dikkate alındığını; konulan bazı yeni derslerle öğretmen adaylarının sosyal, kültürel ve etik konularda duyarlılıklarının arttırmasının amaçlandığını belirtti.

ÖĞRETMENLER İÇİN DÜŞÜNÜLEN MODELLER NEDİR? 

Çalıştayda öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda ulusal düzeyde bir yol haritası oluşturabilmek amacıyla izlenebilecek yol ve yöntemler de tartışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Strateji Belgesi'nde öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında yer alan amaç, hedef ve eylem planları da tartışıldı.  Daha etkili bir öğretmenlik eğitimi için eğiticilerin eğitimi, üniversite/fakülte-milli eğitim müdürlüğü/okul işbirliği kapsamında yapılabilecek iyileştirmelere yönelik öneriler de gündeme geldi. Bu çerçevede, özellikle eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin, il düzeyinde öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimi ve "okul geliştirme" konularında daha fazla katkı sağlamasına yönelik modeller ele alındı.

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TEMELLİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Geliştirilmesi hedeflenen modelde, öğretmen eğitimi sürecinde teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi, araştırma ve uygulama temelli öğretmen eğitimi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin kurumsallaştırılması, öğretmen yetiştirme sürecinde uzman/rehber öğretmen desteğinin sağlanması, öğretmen yetiştiren kurumlarla okulların işbirliğinin güçlendirerek daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

 

 

22-10-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş