Arama sonuçları

Öğretmen Doğu'ya nasıl gönüllü gider?

Öğretmen Doğu'ya nasıl gönüllü gider?

Türkiye'de eğitimde tartışılması gereken noktalardan biri "eğitimde eşitlik, kalite ve öğrencilerin okula devamlarının sağlanması" iken bir başka konu da öğretmenin niteliği olmalı. Çünkü öğrenci başarısında öğretmenin etkisinin yerini ne teknoloji ne de "güzel ve donanımlı" bir okul tutamıyor.
Yapılan araştırmalarda okul ortamı ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin asıl başarıyı getiren faktörün öğretmen olduğunu gösteriyor. McKinsey tarafından yapılan araştırma okulun imkanları çok kötü olsa bile nitelikli bir öğretmenin çocuğun başarısını yüzde 63'lere çıkardığını gösteriyor. Okulun çok başarılı öğretmenin de niteliksiz olduğu durumda bu başarının yüzde 37'lerde kalıyor.
Kaliteli bir eğitimin anahtarı öğretmenlerden geçtiği için de öğretmen kaynaklarının niteliğinin artırılması için adımların atılması gerekiyor.
Dün de verilerini paylaştığım Eğitim Reformu Girişimi'nin (EDG) raporunda OECD ülkeleri genelinde okul müdürlerinin nitelikli öğretmen ile ilgili görüşleri yer alıyor. Müdürlerin yüzde 10'u okuma, yüzde 15'i matematik ve yüzde 3'ü fen alanında nitelikli öğretmen açığının okullarında eğitimin ve öğretimin çok aksamasına neden olduğunu belirtiyor. Türkiye'deyse bu oranlar sırasıyla yüzde 27, yüzde 31 ve yüzde 28.
Bu veriler Türkiye'de her üç veya dört okuldan birinde nitelikli öğretmen açığını gösteriyor.
Üstelik eğitimcilere göre yaklaşık 100 bin öğretmen açığı var ve bu açık bölgeler arasında sürüyor. Özellikle de
Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere öğretmen açığı sayıları 70 bini aşan öğretmenlerle giderilmeye çalışıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ilk atamalarda tıpkı 15 Eylül'de olduğu gibi öğretmenlerin büyük çoğunluğunu bu bölgeye atıyor. Ancak öğretmen tayinlerinin büyük çoğunluğu da bu bölgelerden diğerlerine göre yapılıyor. Yani Doğu illerinde uzun süre görev yapan öğretmen bulmak zor. Öğretmenlik mesleğinde de deneyimin önemli olduğu dikkate alındığında bu bölgelerde eğitimin kalitesi de tartışmalı hale geliyor.
ERG'nin verileri çok sık öğretmen değiştirilmesinin çocukların akademik başarılarını ve okula bağlılıklarını da dolaylı olarak etkilediğini gösteriyor.
Mardin, Muş, ޞanlıurfa ve Van illerinde yapılan araştırmaya göre öğretmenlerin ortalama hizmet süresinin 0-4 yıl arasında olduğu ilkokullardaki ortalama öğrenci devamsızlığı, hizmet süresi 5-8 yıl arasında olanlara göre yüzde 40 daha yüksek. Ortaokul düzeyinde ise öğretmenlerin ortalama hizmet süresinin daha az olması öğrencilerin devamsızlık riskini iki kat artırıyor.
Bu durumda da deneyimli öğretmenlerin Doğu illerinde nasıl tutulacağının tartışılması gerekiyor. Deneyimli öğretmenlerin Doğu gibi dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışmasının özendirilmesi için artık farklılaştırılmış ücret modelinin yaşama geçirilmesi gerekiyor.

Bu yazı Habertürk'te Pervin Kaplan'ın köşe yazısı olarak yayımlanmıştır

28-09-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş