Arama sonuçları

Öğretmen yalnızca eğitim fakültelerinden yetişmeli

Öğretmen yalnızca eğitim fakültelerinden yetişmeli

Öğretmen yalnızca eğitim fakültelerinden yetişmeli. Öğretmenlerin kendilerine ait bir kanunu olmalı. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı. Öğretmenlere etik standartlar getirilmeli.

İşte bu öneriler Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düşünce kuruluşu olan TEDMEM'in öğretmenler için yaptığı çalışma raporundan. TEDMEM, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "Öğretmenlik Meslek Kanunu"na ilişkin eğitim camiasının önerilerini içeren bir çalışma yaptı.

ÖĞRETMEN YALNIZCA EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEN YETİŞMELİ

TEDMEM'in çalışmasında aralarında İngiltere, Almanya, Kanada, Çin ve Avustralya'nın da bulunduğu 30 ülkeden 73 yasal metin incelendi. İlgili paydaşların ve kanun yapıcıların dikkatine sunulan "Öğretmenlik Meslek Kanunu" öneri metninde öğretmenler için etik ilkeler ve standartlar tanımlandı.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ KONTENJANLARI SINIRLANMALI

Çalışmada eğitim fakültelerine ilişkin, şu öneride bulunuldu: "Öğretmen yetiştiren programların kontenjanları Türkiye'deki öğretmen ihtiyacı ile uyumlu bir şekilde sınırlandırılmalı. Öğretmenler sadece eğitim fakültelerinde yetiştirilmelidir."

Ayrıca "gemi yapımı" gibi eğitim fakültelerinde programı olmayan alanlarda "Öğretmenlik Sertifika Programı"nın getirilerek söz konusu alanlara ilişkin öğretmenlerin de yetiştirilmesi gerektiği kaydedildi. 

1 YIL TAM ZAMANLI UYGULAMA OLMALI

Çalışmada, düzenlemenin yasalaşmasının ardından bir yıl içerisinde MEB ve YÖK iş birliğinde öğretmen yetiştirme programları için bağımsız bir akreditasyon sistemi oluşturulması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca öğretmen yetiştirme programlarında görev yapan öğretim elemanları için de okullarda deneyim zorunluluğu ve teşvikler oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

HANGİ ÖNERİLER SUNULDU?

Çalışmada şu öneriler sıralandı:

"Öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarına bağlı olarak Ar-Ge uygulama okulları açılması teşvik edilmelidir. Öğretmen yetiştirmede öğrenciler için en az bir yıl tam zamanlı uygulama zorunlu hale getirilmelidir. Öğretmen yetiştiren programlara öğrenci kabulü, üniversiteye öğrenci seçme ve kabulünden farklılaştırılmalıdır. Eğitim fakültelerine girişte seçme işlemi, öğretmenliğe uygunluk, mesleğe yatkınlık gibi hususlar dikkate alınarak yetenek, yetkinlik, beceri ile insana ve öğrenmeye yönelik tutumların çoklu yöntem ve araçlarla değerlendirilmesine dayalı şekilde gerçekleştirilmelidir." 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILMALI

 

Çalışmada, siyaset ve bürokrasi için kadrolu öğretmen atamasının dışında uygulamaların yarattığı sıkıntılara vurgu yapıldı. Çalışmada, şöyle denildi:

"Her öğretim yılı başında norm kadro esasına göre açık bulunan tüm kadrolara atama yapılmalıdır. Kadro yetersizliği gibi bir nedenle sözleşmeli, ücretli veya vekil öğretmen uygulaması ile ihtiyacın karşılanması eğitimsel açıdan kabul edilemez."

KPSS İÇİN HANGİ DEĞİŞİKLİK İSTENDİ?

Çalışmada ayrıca KPSS konusunda da değişikliğe gidilerek il bazında boş kadro ilanı, il bazında tercih ve il bazında değerlendirme yapılması gerektiği aktarıldı. 

Okul müdürlerinin 24 kredilik okul yöneticiliği sertifika programını tamamlayanlar arasından atanması, müfettişlik sisteminin yeniden inşa edilerek okullarda etkili bir teftiş yapısının oluşturulması, öğretmenlerin yer değiştirme ve nakil işlemlerinin okulların eğitim öğretime ara verdiği yaz dönemi içinde yapılması da öneriler içerisinde sıralandı. 

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK ÖNERİSİ

TEDMEM'in çalışmasında öğretmenlerin devamlı olarak kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmelerinin önemine de vurgu yapıldı. Bu kapsamda öğretmenin üç yıllık süreçte kendisinden beklenen gelişmeleri gösterememesi durumunda kurulacak bir komisyon aracılığıyla değerlendirmeye alınması ve gelişme kaydedilemediğinin saptanması halinde bu öğretmenle yolların ayrılması önerisi getirildi. 

Çalışmada, bazı fakültelerin sadece yüksek lisans sürecine odaklanması, "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenliği" kapsayan bir kariyer basamakları sistemi oluşturulması gerektiği belirtildi. 

EK DERS ÜCRETİ YERİNE MAAŞ İYİLEŞTİRME

Ayrıca ek ders ücretlerinin tamamen kaldırılması, bunun yerine maaşlarda iyileştirmeye gidilmesi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin brüt aylık ücretlerinin dengi resmi kurumlardan az olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi önerisinde bulunuldu. 

Çalışmada, dezavantajlı yerleşim birimlerinde görev yapanlar için de konut temini/desteği, yıpranma payı verilmesi gibi teşviklerin sağlanmasının önemli olduğu ifade edildi. 

ÖĞRETMENE ETİK STANDARTLAR

 

Etik tanımlamaların da yer aldığı çalışmada, şu öneriler paylaşıldı:

"Bu öneri metniyle ilk kez öğretmenler için diğer öğretmenlere, öğrencilere, ailelere ve topluma karşı davranışlarında uyması gereken etik standartlar tanımlanmaktadır. Bu etik davranış standartları eğitim öğretim ortamlarında hakim olmadıkça, diğer düzenlemelerin hiçbiri öğretmenlik mesleğinin statüsünün ve itibarının yükseltilmesi için yeterli olmayacaktır. Örneğin, öğretmenlerin öğrencilerini utandıracak, onurunu kıracak söz ve davranışlardan kaçınması, mesleğini sevmediğine dair söylemlerden uzak durması, öğrencilerinin farklılıklarını gözetmeksizin onlara hoşgörü ile yaklaşması başlıca etik davranışlardandır." 

ÖĞRETMENLİK KANUNU ÇIKMALI

TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Emin Karip, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, halihazırda öğretmenlerle ilgili düzenlemelerin çeşitli kanunlarda, dağınık ve ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldığına işaret etti.

Karip, şunları söyledi:

"Sayısı 1 milyona ulaşan muazzam büyüklükte bir öğretmen nüfusunun bir meslek kanunu olmalıdır. Hakimler ve savcılar, mühendisler, mimarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, yükseköğretim personeli, avukatlar, diş hekimleri, tabipler bir meslek veya birlik kanununa sahip. Fakat bu kanunlarda adı geçen meslekleri icra edenlerin tamamını ve tüm bireyleri yetiştiren öğretmenlerin bir meslek kanunu yok. Bugünün yetişkinleri olarak çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmenin yolu, onları öğretmen olmaktan gurur duyan ve mesleğinin gerektirdiği yeterlik ve yetkinliklere sahip öğretmenlere emanet etmekten geçer."

15-12-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş