Arama sonuçları

Öğretmene kesilen cezaya yargı ‘dur’ dedi

Öğretmene kesilen cezaya yargı ‘dur’ dedi

Öğretmene kesilen cezaya yargı ‘dur’ dedi. Bir günlük iş bırakma eylemine katılan öğretmene verilen para cezasını yargı iptal etti.

Diken’den Rıfat Doğan’ın haberine göre Eğitim Sen’in 29 Aralık 2015 tarihinde aldığı bir günlük iş bırakma kararı uyarınca eyleme katılan Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube üyesi matematik öğretmenine Esenyurt ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından 1/30 oranında maaş kesme cezası verildi. İş bırakan öğretmene verilen bu ceza İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

 

ÖĞRETMENE SENDİKAL EYLEME KATILMA CEZASI

 

Sendikal eyleme katılan öğretmene verilen cezayı mahkemeye taşıyan Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube, açtığı davayı kazanarak üyesine verilen cezayı iptal ettirdi.

Mahkeme, 2016/2594 sayılı kararında Anayasa’nın 90’ıncı maddesindeki “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir” ifadesine atıfta bulunup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca herkesin toplantılar yapmak, dernek kurmak, çıkarlarını korumak üzere sendikalar kurmak, sendikalar katılmak hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi söz konusu kararda ‘davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı karar doğrultusunda göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir veya iki gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü’ gerektiğini belirterek, verilen cezayı iptal etti.

Milli eğitim bakanlığı (MEB), 29 Aralık eylemini bahane ederek Türkiye çapında on binlerce Eğitim Sen üyesi hakkında soruşturma başlatmış ve bu kapsamda çeşitli disiplin cezaları verilmişti.

SENDİKAL EYLEMDE İŞ BIRAKAN ÖĞRETMENE CEZA VERİLMEZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün şunları söyledi:

 “Sendikal eylemlere ceza verilemeyeceğine ilişkin daha önce de verilmiş bir çok mahkeme kararı var. Bunca yargı kararına karşın 29 Aralık eylemine yönelik MEB tarafından başlatılan soruşturmanın hukuk dışı olduğunu başından beri söylüyoruz. Mahkeme kararlarına göre sendikal faaliyet sayılan bu eylemlere ceza verilmesi, sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına gelmektedir ki bu da TCK hükümlerine göre suçtur. Bu hukuksuz soruşturmaları açanlar da disiplin cezası verenler de açıkça hukuku çiğnemişlerdir. Bunlar hukuk önünde mutlaka hesap verecekler.”

 

21-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş