Arama sonuçları

Öğretmenim, ama saygınlığım bile kalmadı

Öğretmenim, ama saygınlığım bile kalmadı

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ancak öğretmenler mutsuz. Ekonomik sıkıntısı var, tükenmişlik sendromu yaşıyor, iş güvencesi olmadığını söylüyor, görevden alınma korkusu ile baş etmeye çalışıyor. 

İki eğitim sendikasının yaptığı araştırmaya göre yarısı daha iyi gelir getiren bir iş bulursa mesleği bırakacak. Hemen tümü toplumda mesleğin saygınlığının yok olduğu görüşünde. En saygın dönemleri olarak "Atatürk" dönemini gösteriyorlar. 

Sözleşmeli öğretmenliğe "kölelik" diye, mülakata "objektif" değil diye karşı çıkıyorlar. Emekliği gelen "geliri azalacak" diye emekli olmak istemiyor, 4 öğretmenden biri garsonluk, şoförlük, özel ders, pazarcılık gibi işlerle ek gelir yaratıyor. 100 öğretmenin 83'ünün bankalara borcu var. 

Araştırmayı yapan sendikalardan biri Türk Eğitim Sen'in 25 bin 288 eğitimciyle görüştü.    

İşte araştırmadan çıkan sonuçlar: 

BORÇ İÇİNDE YAŞIYOR
Öğretmenlerin yüzde 83'ünün bankalara kredi kartı ve kredi borcu var, icra takibine girenlerin oranı yüzde 13.3. Öğretmenlerin yarıya yakını ekonomik sorunlar yüzünden aile hayatlarının olumsuz etkilendiğini söylüyor. Markete gittiklerinde önce "fiyata bakıyorum" diyenlerin oranı ise 65.4. Öğretmenlerin ancak 4'te biri ayda bir kez kırmızı et yiyor ve yaklaşık yüzde 97'si de bir kilo kıyma aldıklarında bunu bölerek tüketiyor. Öğretmenlerin yarıya yakını yüzde 46.2'si tatil için bütçe ayıramıyor. 

ÖĞRETMEN EK İŞ YAPIYOR
Ek iş yaparak geçindiklerini söyleyen öğretmenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 26. Bu ek işler arasında özel ders de var, pazarcılık, pazarlama, garsonluk, şoförlük de. Hak kazanmış olsa da öğretmen maaşı düşecek diye emeklilik düşünmüyor. Emekli olmayı düşünenlerin nedenleri arasında ilk sırada yüzde 65.8 ile "baskı" yer alıyor. 

ATATÜRK DÖNEMİ EN İTİBARLI DÖNEM 
Öğretmenlerin neredeyse tamamı yüzde 92.2'si öğretmenlik mesleğinin toplumda saygınlığı olmadığını düşünüyor. Öğretmenlik mesleğinin en itibarlı döneminin ise "Atatürk dönemi" olduğunu söylüyorlar. Bunu söyleyenlerin oranı yüzde 63. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK VE MÜLAKATA KARŞI 
Öğretmenlerin yüzde 95.2'si öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanmasına "kölelik" diye karşı çıkarken mülakat yönteminin de "objektif ve adil" olmadığını söylüyor. Öğretmenlerin hemen tümü yüzde 98'i sözlü mülakat komisyonlarının şeffaf olmadığını belirtiyor. Aday öğretmenlik için getirilen performans sistemine de karşı çıkanların oranı yaklaşık yüzde 84. 

ROTASYON VE PROJE OKUL UYGULAMASINI DOĞRU BULMUYOR
Rotasyona karşı çıkanların oranı da yüzde 60 iken Türkiye'nin en köklü okullarını proje okul yapan uygulamaya ve 8 yılını dolduran öğretmenlerin bu okullardan alınmasına da karşı çıkanların oranı yüzde 65.4. 

İŞİM TEHDİT ALTINDA DİYOR
Yine öğretmenlerin neredeyse tamamı yüzde 91.6'sı hem kendilerinin hem de tüm memurların iş güvencesinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Mesleki sorunlarının psikolojik durumlarını olumsuz etkilediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 82.7. Bu etkilenmeyi de tükenmişlik, mutlu olamamak, kendini yetersiz hissederek yaşıyor. Öğretmenlerin 4'te biri ise mesleğin en zor yönünü yandaş kayırmacılığı ve kadrolaşma olarak tanımlıyor. 

İÇ SAVAŞTAN KORKUYOR 
Ülkenin geleceği ile en büyük endişelerini yüzde yüzde 62.7 oranıyla toplumsal çatışmaların artması, iç savaş çıkması olarak nitelendiriyor. "Kamu çalışanlarının geleceği ile ilgili en büyük endişeniz nedir?" sorusuna yüzde 45.2'si memurların elinden iş güvencesinin alınması, yüzde 28.5'i adam kayırma, kadrolaşma, yüzde 19'u OHAL ile başlayan kamudaki güvensizlik ortamı, yüzde 4.2'si sürgün, baskı ve dayatmalar diye yanıt veriyor. 

İKİNCİ SENDİKA DA AYNI SONUCA ULAŞTI
Eğitim İş Sendikası'nın da 707 öğretmenle yüz yüze görüşerek yaptığı araştırma öğretmenlerin yüzde 80'inden fazlasının ekonomik sıkıntı yaşadığını, çocuklarının kılık kıyafet ihtiyaçlarını karşılayamadığını, öğrencilere örnek olacak şekilde giyinemediğini gösteriyor. Bu araştırmada da her 100 öğretmenin 74'ü toplumda saygınlığının azaldığını, 52'si görevden alınma korkusu yaşadığını, 50'sinin de daha çok kazanacak iş bulursa mesleğini bırakacağını söylüyor. Öğretmenlerin yarısı ekonomik sıkıntılar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını söylüyor. 

Kaynak: Habertürk-Pervin Kaplan

24-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş