Arama sonuçları

Öğretmenler askerliklerini nasıl yapacak?

Öğretmenler askerliklerini nasıl yapacak?

Öğretmenler askerliklerini nasıl yapacak? Askeralma Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklifte öğretmenler ile ilgili düzenleme de yer alıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ihtiyacı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın uygun görmesi halinde, öğretmen mesleğini fiilen icra eden yükümlülerin temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi yer alıyor.

ÖĞRETMENLER ASKERLİKLERİNİ NASIL YAPACAK?

Teklifin gerekçesinde, teklifin şu düzenlemeleri içerdiği kaydedildi:

"- Modern, öngörülebilir, eşit hizmet süresine sahip, eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması, zorunlu askerlik hizmetine tabi yükümlülerden azami derecede istifade edilmesi, gençlerimizin bir taraftan ordumuzun ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan da kendi eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerini sağlamaları.

2 YIL VE ÜSTÜ MEZUNLARINA YEDEK ASTSUBAYLIK

- İki yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlara yedek astsubay olma imkanının getirilmesi.

- Erbaş ve erler için hizmet süresinin on iki aydan altı aya indirilmesi ve yedek subay ve yedek astsubayların hizmet süresinin on iki ay olarak öngörülmesi; bu kapsamda kısa dönem askerlik uygulamasına son verilmesi.

- Askerlik hizmetini yerine getiren erbaş ve erlerden istekli olanlara terhislerinden sonra altı ay süreyle göreve devam etme imkanı verilmesi ve böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan yetişmiş uzman personel teminine altyapı oluşturulması.

- Askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş ve erlere gerek silah altında iken gerekse terhis sonrası çeşitli mali ve sosyal haklar sağlanması.

1 AYLIK TEMEL EĞİTİMLE BEDELLİ ASKERLİK

- Bedelli askerlik hizmetinin yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan yükümlüler hariç sürekli hale getirilmesi ve kanunda belirtilen bedel miktarını ödemeleri ve bir aylık temel eğitimi yapmaları şartıyla askerlik hizmetini yapmış sayılmaları.

- Yabancı ülkelerde bulunan ve vatandaşlık hakkına sahip olanlar ile oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde en az üç yıl süreyle fiilen bulunan vatandaşlara kanunda öngörülen bedeli ödemeleri ve verilecek uzaktan eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirme imkanı sağlanması.

MEB İHTİYACI HALİNDE

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyacı ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde, öğretmen mesleğini fiilen icra eden yükümlülerin temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi.

- Emniyet Teşkilatı kadrolarındaki Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananların her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesi ve Emniyet Teşkilatında on yıllık hizmet süresini tamamlayanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılması.

- Askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getiren tabiplerin devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılması ve temel askerlik eğitimini takiben Sağlık Bakanlığı kadrolarında devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılması.

- Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin askerlik yükümlülüğüne ilişkin düzenleme yapılması.

23-05-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş