Arama sonuçları

Öğretmenler diploma alanına geri dönmek istiyor

Öğretmenler  diploma alanına geri dönmek istiyor

Öğretmenler  diploma alanına geri dönmek istiyor. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek alan değişikliği yapmalarına olarak sağlayacak düzenlemede. Öğretmenler mezun oldukları diploma alanlarına geçmek istiyor. 

Bir yandan norm kadro tartışmaları yaşanırken ve 40 binden fazla öğretmen zorunlu norm kadro fazlası olarak başka eğitim kurumlarına tayin edilirken, bir yandan da alan değişikliği bekleyen öğretmenler var.   

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son 4 yıldır alan değişikliği yapmadığını söyleyen öğretmenler, "Mezun olduğumuz alanda çalışmamız sağlanmalı. Diplomamızda yazan alanlara dönmek istiyoruz" diyor. Öğretmenler mezun oldukları alana geçiş yapılmasına izin verilmesi durumunda da norm kadro fazlası öğretmen sorununun çözüleceği görüşünü dile getiriyor. 

MEB, 4+4+4 olarak nitelendirilen eğitim sistemine geçildiğinde 2012-1013 öğretim yılında öğretmenlere alan değişikliği yapmalarına izin verilmiş, birçok öğretmen norm kadro fazlası olmamak ve eşlerinin yanına gidebilmek için diplomalarındaki yan alanlarına geçmişti.  

İşte alan değişikliği isteyen öğretmenlerden mesajlar: 

DİPLOMAYA DAYALI OLSUN: Bizler diplomaya dayalı alan değişikliği bekleyen bir avuç öğretmeniz.İkinci bir üniversite okuyarak bir diplomada daha aldık. Buna dayanarak ikinci diplomamızda belirtilen alana geçiş yapmak istiyoruz. Yani diplomaya dayalı alan değişikliğiistiyoruz.Böylece öğretmenler başarılı olacağı alanda çalışacak ve daha verimli olacaktır. Bu durum  eğitimin kalitesini de yükseltecektir. Sizden sesimizi duyurmanızı istiyoruz.

KEYFİYETE GÖRE ATAMA YAPILMIYOR: Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 60. maddesinde alan değişikliği ile ilgili atama maddesi yıllardır keyfi olarak uygulanmıyor. Bizler zorluklarla ikinci üniversite okuduk, diploma aldık ve diploma alanımızda görev yapamamaktayız. Bu atamalar rutin yapılırdı ama son 3 yıldır yapılmıyor. 

DÜZENLİ VE RUTİN BİR UYGULAMAYDI: Geçmişte rutin ve düzenli olarak yapılan Diplomaya(Mezuniyete) göre Alan değişikliği, 2013 yılından sonra hiç yapılmadı. Diplomaya dayalı alan değişikliği bir haktır ve engellenmemesi gerekiyor. 

NORM KADRO FAZLASI SORUNU ÇÖZÜLÜR:  Bizler eğitimimi aldıkları alanlarda çalışamayan öğretmenleriz. Bu durum çok üzücü. Eğitimini aldığımız alana dönmek istiyoruz. İçinden çıkılamaz hale gelen norm kadro fazlası sorunu da bu şekilde çözülür. Alanında çalışamayan, norm kadro fazlası olup 'Acaba bu yıl hangi okula gönderileceğim', 'Dönem ortasında yine okulum değişecek mi?', 'Öğrencilerimi yine bırakmak zorunda kalacak mıyım?'  kaygıları yaşayan bizler diploma alanımıza dönmek istiyoruz. 

SEVDİĞİMİZ ALANDA ÖĞRETMENLİK YAPALIM: Öğretmen mezun olduğu, sevdiği,isteyerek ders anlatacağı, öğrencilere yaklaşımı daha  sıcak olacağı, performansın, istenilen başarının olacağı hevesle yapılan çalışma ile mümkün olabileceği kuşkusuzdur. Diplomaya dayalı alan değişikliği bekleyen sınırlı sayıdaki öğretmenlerin feryadını MEB yetkilileri duymuyor. 

YAN ALAN MAĞDURLARIYIZ: Diploma alanına dönmek isteyen öğretmenlerin bir çoğu 2012 yılında Ömer Dinçer MEB bakanı iken yapılan yan alan değişikliğinin mağdurlarıdır.

2012 yılında eş durumu tayinleri gerektiği gibi yapılmamış, eşinin yanına gidemeyen öğretmenler alan değiştirmek mecburiyetinde kalarak ailelerinin bulunduğu yerlere geçebilmişlerdir. Bu olayın sonucunda İngilizce öğretmeni Türkçe derslerine, biyoloji öğretmeni teknoloji tasarım derslerine, sınıf öğretmeni de lise matematik derslerine girmeye başlamıştır. Ancak diploma alanı dışında öğretmenlik yapmak öğretmen ve öğrenci açısından çok yıpratıcıdır. Eğitimin kalitesini artırmak ve diploma alanımızda çalışmak isteyen bizlerin sesini duyur. 

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 60 – (1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.

20-10-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş