Arama sonuçları

Öğretmenler ‘nöbet’ eylemine çıkıyor

Öğretmenler ‘nöbet’ eylemine çıkıyor

Öğretmenler ‘nöbet’ eylemine çıkıyor. Türk Eğitim Sen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere verilen nöbet görevinin suuistimale açık olduğunu belirterek, 4 ayrı eylem kararı aldı.

Türk Eğitim Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada nöbet görevini yerine getiren öğretmenlere angarya işler yüklendiği belirtilerek, bakanlığın nöbetçi öğretmenleri insan haklarına aykırı bir şekilde öğle arası vermeden çalıştırdığını ifade etti. 

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu görüşler dile getirildi ve eylem kararının gerekçesi şöyle açıklandı:

 

ÖĞRETMENLER ‘NÖBET’ EYLEMİNE ÇIKIYOR

 

Nöbet görevi hak ve hukuk gözetilmeden yapıldığında öğretmenleri huzursuz kılmakta, çalışma barışını bozmakta, moral ve motivasyonu düşürmektedir. Öğretmenlerimizin nöbet görevlerine ilişkin ciddi şikâyetleri söz konusudur, çok da haklıdırlar. Dolayısıyla MEB’in yasaları dikkate almadan öğretmenlere yüklediği tüm angarya işleri ve hak gasplarını topyekün reddediyoruz.

 

4 EYLEM KARARI ALINDI

 

Okul nöbetleri ilgili 4 ayrı eylem kararı almıştır. Peki bu eylem kararları nelerdir?

 

ÖĞLE ARASI VERİLMİYOR 

 

İlk eylem kararı, tam gün eğitim yapılan okullarda öğretmenlere nöbetçi olduğu günlerde tam gün nöbet görevi verilmesine dairdir. Zira nöbetçi öğretmenlerimiz öğle arası verilmemesi nedeniyle beslenme, dinlenme, ibadet gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.

 

Ülkemizin taraf olduğu, imzasının bulunduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasamıza ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı olan bu durumun, insani hiçbir yönü de yoktur. Düşünsenize öğretmen robot mu sabahtan akşama kadar ara vermeden çalışsın? Böyle bir nöbet görevinden nasıl bir verim sağlanabilir, başarı beklenebilir? Öğretmen ara vermeden çalışırken işine nasıl motive olacaktır? Okulun düzeninden sorumlu olan, eğitim ve yönetim işlerinin yürütülmesine katkı sağlayan, okuldaki eksiklikleri tespit eden, gerekli kontrolleri yapan nöbetçi öğretmenleri öğle aralarında bile soluksuz çalıştıran anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. Nöbet tutan öğretmenlerin öğle aralarında çalıştırılması ile ilgili Türkiye genelinde dilekçe kampanyası da başlatmıştır. Ayrıca nöbetçi öğretmenlerin öğle aralarında çalışmamasına ilişkin eylem kararı almıştır.

 

TAŞIMALI EĞİTİMDE HANGİ GÖREVLER VAR?

 

Öte yandan taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda nöbetçi öğretmenlere aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme gibi görevler verilmektedir. Oysa tüm bu görevler nöbetçi öğretmenler ile ilgili yönetmelik hükümleri arasında bulunmamaktadır. Ayrıca bu görevler, yönetmelikte belirtilen nöbet görevinin başlama ve bitiş saatlerinin dışına çıkmaktadır.

 

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVİ DEĞİLSE 

 

Bu nedenle Türk Eğitim-Sen; 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar angarya yasağına aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan görevleri yerine getirmemelerine karar vermiştir.

 

DERS SAATLERİ DIŞINDA GÖREVLENDİRME OLMAZ

 

Öğretmenlerin mesai saatleri ders süreleri ile sınırlıdır. Ders saatleri dışında öğretmenlere yapılan görevlendirmelerin gönüllük esasına bağlı yapılması gerekmektedir. Buna rağmen çeşitli kurs, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetleri ya da projeler kapsamında öğretmenler ders saatleri dışında ve gönüllülük esasına dayanmadan zorunlu tutulmakta, bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ücret ödemesi de yapılmamaktadır. Dolayısıyla sendikamız, yine 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlerin istekleri dışında ders saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar vermiştir.

 

EK DERS ÜCRETİ ÖDENMİYOR

 

Bilindiği gibi nöbet görev verilen müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir. Ancak haftada birden fazla nöbet görevi verilen öğretmenlerimize bu görev fiilen yerine getirilmesine rağmen, haftada bir günden fazla nöbet ücreti ödenememektedir.

 

KİMSE ZORLA ÇALIŞTIRILAMAZ

 

Oysa Anayasası’nın 18. maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” denilmektedir. Dolayısıyla MEB’in bu tavrı angarya yasağını delmek anlamına gelmektedir. Anayasayı bile çiğnemekte beis görmeyenler hangi amaca hizmet etmektedir? Bu uygulamalar öğretmenlerin huzurlu çalışmasının önüne engeller koymaktan, MEB’i ise yıpratmaktan başka neye yarar?

 

GÖREVİ YERİNE GETİRMEME KARARI 

 

Son eylem kararı da buna yöneliktir. Türk Eğitim-Sen olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilmesi halinde bu görevi yerine getirmemelerine dair karar alınmıştır.

14-03-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin