Arama sonuçları

Öğretmenlerin yaz tatili izinleri 'yaz telafisi' için kısalacak

Öğretmenlerin yaz tatili izinleri 'yaz telafisi' için kısalacak

Öğretmenlerin yaz tatili izinleri 'yaz telafisi' için kısalacak.  AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından meclise sunulan yasa teklifine göre, öğretmenlerin yaz tatilleri de yaz telafi eğitimi kapsamında kısıtlanabilecek.

28 maddeden oluşan ve Meclis’e gelecek Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içinde öğretmenleri yakından ilgilendiren değişiklikler de var.

ÖĞRETMENLERİN YAZ TATİLİ İZİNLERİ 'YAZ TELAFİSİ' İÇİN KISALACAK

Kanun teklifiyle, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yer alan "Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinlidirler", "Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanırlar" hükümleri çıkarılarak yeniden ele alındı.

ÖĞRETMENLER ÇALIŞMALARA KATILMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK

Buna göre, öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİ BİR AYDAN AZ OLMAYACAK

Yasa teklifine göre, öğretmenlerin izinler bir aydan kısa olmayacak. İzin kısıtlaması, ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması koşulunda devreye girecek. Bu durumda yaz tatilinde yapılacak telafi eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ İZİN VE TATİL DÖNEMLERİNDE DE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİ YILLIK İZİNLERİNİ DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE KULLANACAK

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kuramlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

08-04-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş