Arama sonuçları

Okul açmak için mescit ve abdesthane şart

Okul açmak için mescit ve abdesthane şart

Okul açmak için mescit ve abdesthane şart. "Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik bundan sonra eğitim kurumu açacaklarda "mescit ve abdesthane"yi şart olarak getirirken, imam hatip okullarının açılmasını da Anadolu liselerine göre daha kolay hale getirdi. Atatürk adı verilmesiyle ilgili maddeler eski yönetmelikte kapsamlı anlatırken yenisinde tek maddeye indirildi. 

Yönetmelikle kurum açılmasına ilişkin genel ve özel esaslar, bakanlığa ait Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları dikkate alınarak güncellendi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı her derece ve türdeki örgün ile yaygın eğitim kurumları, öğretmen akademileri ve pansiyonlara ilişkin açma, kapatma ve ad verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlendi. Yeni yönetmeliğe göre okullar eğlence yerlerinden, akaryakıt istasyonlarından en az 100 metre uzaklıkta olacak, her kurumda abdesthane ve mescit bulunacak. 

OKUL AÇMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

İşte yönetmelikte yer alan düzenlemeler:

OKUL ÇEVRESİNE DÜZENLEME:

Yayımlanan yönetmelikle, yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın, imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 metre uzaklığa kadar orta ve yüksek gerilim hattı ve baz istasyonu bulunmaması koşulu getirildi.

EĞLENCE YERLERİNE EN AZ 100 METRE UZAKLIKTA OLACAK:

Yönetmeliğe göre, okulların akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 metre, eğlence yerlerine ise en az 100 metre uzaklıkta olması gerekecek ve doğal afetlere maruz kalabilecek, sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetleri sağlanmış olacak.

HER KURUMA MESCİT, ABDESTHANE:

Her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit, mutfak/ yemekhane /kantin/ kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, kurumun türüne göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunacak.

ANA SINIFINDA EN AZ 10 ÖĞRENCİ OLACAK:  

Anaokulu açılabilmesi için kurumda öğrenci sayısı en az 20 olacak, etkinlik ve oyun odası bulunacak. Ana sınıfında öğrenci sayısı en az 10 olacak. Derslik binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunacak ve ayrı giriş çıkışı olacak.

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI:  

İlkokul açılabilmesi için birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunacak.

YATILI BÖLGE ORTAOKULU EN AZ 8 DERSLİKLE AÇILACAK:

Yatılı bölge ortaokulu ve pansiyonlu imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en az 8, en fazla 32 derslik, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi, spor veya drama salonu, öğretim binasından bağımsız kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunacak ve açılacak okul yerleşim biriminin merkezinde olacak.

En fazla 32 derslik, 5. sınıfta en az 20 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunan ortaokul ve imam hatip ortaokulları da açılabilecek.

ANADOLU LİSESİ İÇİN 10 BİN İMAM HATİP İÇİN 5 BİN NÜFUS

Yönetmelikte yapılan değişiklikle imam hatip liselerinin açılması kolaylaştırıldı. Anadolu lisesi açılabilmesi için 9. sınıfa kaydolacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması ve okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleriyle birlikte en az 20 bin olması gerekecek.

Buna karşın Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması,  geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması, okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması gerekiyor.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ NASIL AÇILABİLECEK?

 Fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için; ilde 8 inci sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının yüzde 5’ini geçmeyecek şekilde fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrenci kontenjanı üst sınır olarak belirlenecek. Okul binasında 20 derslik, yeterli sayıda laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliği, z-kütüphane, okula ait spor salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerinde açılabilir. Ayrıca büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için ilçe nüfusunun en az 20 bin ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusu en az 200 bin olması gerekir.

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ NASIL AÇILABİLECEK?

Güzel sanatlar lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100 bin nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları içinde sanat ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması, okul binasında en az 12 derslik, müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği ses yalıtımlı 30 adet bireysel müzik dersliği ile koro,  orkestra ve bireysel ses eğitimi odası, en az 6 atölye, 1 ses kayıt stüdyosu, 1 fotoğraf-film çekim atölyesi, konser salonu, sergi salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

SPOR LİSELERİ NASIL AÇILABİLECEK?

Spor lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100 bin nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları içinde spor ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması; okul binasında en az 12 derslik, kondisyon salonu, aynalı jimnastik salonu, aletli spor salonu, aynı anda birden fazla grubun çalışma yapabileceği kapalı spor salonu ile açık spor alanları, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ NASIL AÇILABİLECEK?

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için; okul binasında; mesleki ve teknik eğitimde uygulanacak her alan için en az 4’er derslik, meslek alanlarının özelliğine uygun atölye ve laboratuvar bulunması, yatılı olarak açılması hâlinde en az 100 öğrenci kapasiteli pansiyonu olması şartı var. Açılış teklifinde okulun adı, kapasitesi, öğretim türü, bünyesinde açılacak program türü, alan/dalları, kontenjanı ve yabancı dillerinin belirtilmesi gerek. Okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20 bin olmalı.

TEMATİK MESLEK LİSELERİ EN FAZLA 3 DALDA EĞİTİM YAPACAK: 

Tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince, meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi konuları içeren en az 10 yıl süreli iş birliği protokolleri yapılacak.

Bu liselerde bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla 3 dalda program uygulanacak. Aynı ilçede aynı alanda yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılacak.

Aynı ilde ikinci bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için il toplam nüfusunun en az 2 milyon olması gerekecek. Nüfusu 2 milyondan fazla olan illerde 2'den fazla okul açılabilmesi için her 1 milyon nüfusa karşılık yalnızca 1 okul açılabilecek.

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSELERİ NASIL AÇILACAK

Okul binasında mesleki ve teknik eğitimde uygulanacak her alan için en az 4’er derslik, meslek alanlarının özelliğine uygun atölye ve laboratuvar; Anadolu lisesi programı için en az 4 derslik;  Anadolu imam hatip programı için ise 4 derslik ve uygulama mescidi olması gerek. Açılış teklifinde Anadolu Lisesi programı ve Anadolu meslek programının bulunması, okulun adı, kapasitesi, bünyesinde açılacak diğer program türleri, alan/dalları, kontenjanları ve yabancı dillerinin belirtilmesi gerekir.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İL, İLÇE MERKEZLERİNDE AÇILACAK:  

Mesleki eğitim merkezleri, ilgili yönetmelikle ortaöğretim kurumları arasında sayıldığından bu merkezlere ilişkin yeni hükümler getirildi.

Mesleki ve teknik eğitim merkezinin bağımsız açılabilmesi için yerleşim birimi il veya ilçe merkezi olacak ve merkezin açılacağı yerleşim biriminde, merkezde eğitimi yapılacak alan ve dallarla ilgili işletmelerde mesleki eğitime uygun ve yeterli kapasitede iş yeri bulunacak.

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ EN AZ 100 KİŞİ KAPASİTELİ:

Öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitülerinin en az 100 kişi kapasiteli olacak şekilde, ihtisaslaşmış bulunduğu alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi odası ve benzeri donanıma sahip olması, ayrıca ulaşım imkanları yönünden uygun mahallerde açılması gerekecek.

Konaklamalı olarak açılacak öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitülerinde ayrıca eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi odası, eğitim salonları, yatakhane, teknik servis odası, dinlenme salonu, yatakhane katlarında ütü odası ve kat ofisi, çamaşırhane, kurumun kapasitesine uygun otopark, sosyal tesisler ve benzeri ihtiyaçların karşılanabileceği birimler belirlenecek.

ÖĞRENCİ PANSİYONLARI STANDARTLARI DÜZENLENDİ: 

Yönetmelikle, öğrenci pansiyonlarının açılma standartları değişen ve gelişen sosyoekonomik yapısına uygun olarak yeniden düzenlendi. Pansiyon açılabilmesi için yerleşim birimi ile çevresinin çağ nüfusu ve hareketliliği, sosyal, kültürel, ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi, diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım durumu, okullaşma oranı, mevcut pansiyonların doluluk ve kullanım durumu, yörenin coğrafi şartları dikkate alınacak.

Okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul binasına en fazla bin metre uzaklıkta bulunması, özel eğitim kurumları pansiyonu hariç diğer pansiyonlar için en az 100 öğrenci kapasiteli olması gerekecek.

ATATÜRK ADI VERİLMESİ TEK MADDE İLE TANIMLANDI

Kurumlara isis verilmesiyle düzenlemenin de yapıldığı yönetmelikte eskisine göre Atatürk adının verilmesiyle ilgili düzenleme yalnızca tek madde ile kapsanı daraltılarak yapıldı. Eski yönetmelikte bu madde şu şekilde yer alıyordu:

Atatürk Adının Verilmesi

Madde 10- Aşağıdaki şartları taşıyan okullara Mustafa Kemal, Gazi, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Ata... adları verilebilir.

a) İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde örnek olabilecek kuruma,

b) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu kuruma,

c) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına,

d) Atatürk'ün İstiklâl Savaşı ve inkılâplarıyla ilgili kararlarını aldığı yerlerin kurumlarına,

e) Bir ilde Atatürk'e ilişkin bir ad almış kurum bulunmadığı takdirde, yukarıdaki şartları taşımasa da o ilde mevcut kurumlardan yalnız birine.

Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara Atatürk'e ilişkin adlar verilemez.

Yeni yönetmelikte ise bu madde şöyle yer aldı: Atatürk’e ait ad ve unvanlar ile tarihe mâl olmuş şahıs, yer, tarih ve olay adları verilebilir.

TÜRKİ CUMHURİYETLERİNİN BÜYÜKLERİNİN ADLARI

Ad vermeyi düzenleyen bu maddeye göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına il millî eğitim komisyonu kararına dayalı olarak valilikçe, diğer kurumlara ise il millî eğitim komisyonu kararına dayalı olarak valilik teklifi üzerine Bakanlıkça verilecek.

Kurumlara verilebilecek adlar ise şöyle sıralandı:

a) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı,

b) Atatürk’e ait ad ve unvanlar ile tarihe mâl olmuş şahıs, yer, tarih ve olay adları,

c) Şehitlik ve gazilik unvanlarına sahip olanların adları,

ç) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları,

d) Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarına ait kişi ve yerlerin adları,

e) Devlet büyüklerinin adları verilebilir.

YAPIM MALİYETİNİN YARISINI KARŞILARSA BAĞIŞÇININ ADI VERİLECEK

Kurumların bina ve tesislerinin tamamını yaptıran, arsasını bağışlayan veya yapımına aynî veya nakdî olarak bina yapım maliyetinin en az yarısı kadar bağışta bulunduğuna il millî eğitim komisyonunca karar verilenlerin adı ya da önerdiği ad kurumlara verilebilir. Bu kapsamdaki kişilerin adı veya özgeçmişinin yer aldığı bir tabela okulun girişinde uygun bir yere asılabilir. Okulun ek derslik, kütüphane, laboratuvar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanlardan il millî eğitim komisyonunca karar verilenlerin adları bu bölümlere verilebilir ve bu kapsamdaki kişilerin adlarının yer aldığı bir tabela ilgili bölümün uygun bir yerine asılabilir.

KURUMLARIN ADLARI NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar, mevcut binadaki kurumun kademeli veya tamamen kapatılarak yerine yeni bir kurumun açılması, farklı bir kurum türüne dönüştürülmesi ya da ihtiyaç duyulması hâlinde 15’inci maddede belirtilen şekilde değiştirilecek. Ancak tarihi kimliğe kavuşmuş, kurum kültürü ve hafızası oluşmuş, çevresinde adıyla tanınmış kurumların adları değiştirilemeyecek.

OKULLARA KİMLERİN ADLARI VERİLEMEYECEK VE KALDIRILACAK?

Kurumlara, bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet eden ve hâlen görevine devam eden kişilerin adları verilemez.Kurumların bina ve tesislerine; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve benzeri suçlardan mahkûm olanların adları verilemez, bu kapsamdakilerin daha önce verilmiş olan adları ise ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilir.

KURUM AÇMA ŞARTLARI NE OLDU?

Açılacak Kurum       

Öğrenci Sayısı (En Az)

Derslik Sayısı (En Az)

İl/İlçe Nüfus

Anaokulu

       20

1 ve Etkinlik Odası

 

Ana Sınıfı

       10

 En az 1

 

İlkokul

1.Sınıf 10

32

 

Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu

 

5.Sınıf 20

 

32

 

Pansiyonlu Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokulu

 

5.Sınıf 20

 

32

 

 

Anadolu Lisesi

 

9.Sınıfta En az 2 Şube

 

En az 8 En Fazla 40

İlçe Merkezi 10000 köylerle  birlikte 20000

 

 

Anadolu İmam Hatip Lis

 

Öğrenci sayısı belirtilmemiş

 

 

En az 8 derslik

İlçe nüfusu 5000 köylerle birlikte 10000

Anadolu Meslek Lisesi

Öğrenci sayısı belirtilmemiş

Açılacak her alan için en az 4’er derslik

İlçe nüfusu 10000 köylerle birlikte 20000

 

24-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş