Arama sonuçları

Okul yöneticiliği profesyonel meslek olacak

Okul yöneticiliği profesyonel meslek olacak

Okul yöneticiliği profesyonel meslek olacak. TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’na göre okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacak.

Hem temel eğitimde hem lise hem de yükseköğretimde 2023 yılına kadar yapılması gereken hedefleri sıralayan planda öğretmenlik meslek kanunun çıkarılacağı belirtiliyor. Yine planda öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler de yer alıyor. Bu düzenlemeler planda şu şekilde:

Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır.

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.

Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir.

OKUL YÖNETİCİLİĞİ PROFESYONEL MESLEK OLACAK

Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır.

Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir.

Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir.

Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

ÖĞRETMENLERE TEŞVİK MEKANİZMASI OLUŞACAK

Öğrenci kazanımları dikkate alınarak öğretmenlere ve okul yöneticilerine, görev yaptıkları eğitim kurumunun türü ve mahalline göre farklı oranlarda teşvik edici mekanizmalar oluşturulacaktır.

Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacaktır.

Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir.

Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecektir.

Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacaktır.

08-07-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş