Arama sonuçları

Okullar için ‘Kovid Rehberi’ değişti: Sınıflar kaç kişi olacak? Karantina ne kadar sürecek?

Okullar için ‘Kovid Rehberi’ değişti: Sınıflar kaç kişi olacak? Karantina ne kadar sürecek?

Okullar için ‘Kovid Rehberi’ değişti: Sınıflar kaç kişi olacak? Karantina ne kadar sürecek? Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde okular ile ilgili bölümü yeniledi. Pozitif vaka görüldüğünde,  sınıflar en fazla 15 kişilik olacak.

Sağlık Bakanlığı 1 Ekim tarihinde Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” bölümünü güncelledi.

OKULLAR İÇİN ‘KOVİD REHBERİ’ DEĞİŞTİ: SINIFLAR KAÇ KİŞİ OLACAK? KARANTİNA NE KADAR SÜRECEK?

Rehberin “Kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler” (Bölüm 43) ve “Okullarda Alınması Gereken Önlemler” (Bölüm 78) başlığı altında yer alan kurallara uygun eğitim verilmesi koşuluyla bu kurumlarda bir sınıfta vaka çıkması durumunda yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı.

TEK BİR VAKA ÇIKSA BİLE

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından önerilmiş olan Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’ne tam olarak uyumun olmadığı durumlarda, tek bir pozitif vakanın tespit edilmesi ile tüm sınıf ve öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

SINIFLARDA EN FAZLA 15 ÖĞRENCİ

Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilmelidir.

Okullarda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin ilgili bölümlerinde belirlenmiş olan COVID-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmelidir.

Ayrıca görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle sözlü ve sözlü olarak iletmelidir.

ÖĞRENCİLER MASKELİ OLACAK

İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanmalıdır.

ÖĞRETMENLER KONTROL EDECEK

Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olmalı; ders araları, okul girişleri ve çıkışları da dâhil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol edilmelidir. Öğrencilerin öğretmen kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise temas yönünden yakın temaslı kabul edilmelidir.

AYNI SINIFTA BİRDEN FAZLA VAKA ÇIKARSA

Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

1. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda;

A. Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,

»Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

»Öğretmen(ler) temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla eğitim vermeye devam eder.

GÜNDE İKİ KEZ ATEŞ ÖLÇÜMÜ OLACAK

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır.Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

ÖĞRENCİ POZİTİF VAKA ÇIKARSA

»Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda;»

Aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir.

ÖĞRETMEN POZİTİF ÇIKARSA

»Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda;

»Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,

 »İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir.

»Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder.

»Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Okul tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

ÖĞRETMEN OKUL DIŞINDA RİSKİ TEMASTA BULUNDUYSA

»Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,

 »Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

ÖĞRETMEN MASKELİ, ÖĞRENCİLER MASKESİZ İSE

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

»Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.

»Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

Öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ MASKE TAKMIYOR

C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

»Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.

»Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENDE SAPTANIRSA

2. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

A. Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,

»Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

»Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

»Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.»Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda

;»Öğrenciler temaslı kabul edilir, kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder. »Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

»Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir,

 

DÜZENSİZ MASKE KULLANIYORLARSA

C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

»Öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar yakın temaslı kabul edilir.

»Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

SERVİSTE POZİTİF VAKA ÇIKARSA

3. Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

A. Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda:

»Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

»Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.

B. Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

»Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

 »Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.

 4. Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.. Pozitif vaka, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre takip edilir.

KİMLER YAKIN TEMASLI KABUL EDİLECEK?

6. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

 7. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak vb. malzeme alışverişi sık olması nedeniyle pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

8. Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır

03-10-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş