Arama sonuçları

Okullara ‘esnek bütçe’ ve ücretsiz yemek oylanacak

Okullara ‘esnek bütçe’ ve ücretsiz yemek oylanacak

20. Milli Eğitim Şurası'nda kurulan "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" özel ihtisas komisyonlarına gelen görüş ve önerilerden kabul edilenler yarın Genel Kurul’a sunulacak.

"Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği" ihtisas komisyonunda, "Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması" konusundaki öneri komisyon üyelerince benimsendi. Ayrıca hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesinin teşvik edilmesi konusunda da görüş birliği sağlandı.

OKULA ÖZGÜ ESNEK BÜTÇE

Komisyonda ayrıca, "Eğitim öğretim hizmetlerinin daha etkili sürdürülmesi için her okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında dezavantajlı okullar öncelenerek okula özgü esnek bütçe sağlanmalıdır." önerisinin de yarınki Genel Kurul gündemine alınması kararlaştırıldı.

MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

"Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ihtisas komisyonunda ise oy çokluğuyla şu öneri benimsendi: "Meslek lisesinden mezun olan öğrencinin beceri eğitimi/staj yaptığı işletmede istihdam edilmesi durumunda ilgili işletmeye vergi ve SGK primi indirimi gibi teşvik edici uygulamalara gidilmeli."

Bunun yanında, okul personelinin, iş güvenliği kapsamında iş kazalarına karşı mali sorumluluk sigortası kapsamına alınması ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin tüm sigorta kollarına dahil edilmesi ve bu sürenin emekliliğe sayılması görüşü de komisyonda kabul edilen öneriler arasında yer aldı.

ÖGRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ NASIL OLACAK?

"Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" özel ihtisas komisyonunda benimsenen ve kabul edilen öneriler ise şöyle oldu:

"Öğretmenlerin mesleki gelişim programları ihtiyaçlara göre sürdürülebilir ve yenilenebilir olarak yeniden yapılandırılmalı, yetişkin eğitim ilkelerine uygun, okul, ilçe, il eğitim kurulları ve zümreleri daha işlevsel hale getirilmelidir. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılmalıdır. Öğretmenlik programlarının yeterlik alanları yeni ihtiyaçlar (küresel ve teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, ekolojik krizler, göç, doğal afet, acil durumlar vb.) dikkate alınarak güncellenmelidir."​​​​​​​

02-12-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş