Arama sonuçları

'Ömür boyu' rektörlük

'Ömür boyu' rektörlük

'Ömür boyu' rektörlüğün önü açıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yayımlandı. Bu KHK’ların içinde eğitim ve yükseköğretim alanını etkileyen birçok değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, rektör atamalarına ilişkin düzenlemeleri de kapsıyor. Rektör olarak atanabilmek için profesör olma şartının kaldırılmış olmasını yanı sıra KHK'da yeni düzenlemede rektörlük görev süresine ilişkin  herhangi bir ibare yok. Bu da Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörlerin, görevden alınmadığı sürece görev süresinin “ömür boyu” olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor.

REKTÖR ATAMALARINA YENİ DÜZENLEME

29 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde rektörlük seçimleri kaldırılarak atama yetkisi Cumhurbaşkanına verilmişti. Söz konusu düzenleme ile; Rektör adaylığı için müracaatlar Yükseköğretim Kurulu tarafından alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen adaylar Cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu. Ayrıca, bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve YÖK tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanı doğrudan atama yapma yetkisine sahipti.

Ancak, bugün yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlemeye gidilerek, Yükseköğretim Kurulu’nun aday gösterme süreci ortadan kaldırıldı. Devlet üniversitelerine rektör atama yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanına verildi. Vakıf üniversitelerinde ise atama mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılacak.

REKTÖRLÜK GÖREV SÜRESİ NEDİR?

Rektörlerin dört yıllık olan görev süreleri, süresi bitenlerin yeniden atanması ve aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler ile rektör olabilmek için profesör olarak üç yıl görev yapma şartı da kaldırıldı.

Diğer taraftan, rektörlerin dört yıllık olan görev süreleri, süresi bitenlerin yeniden atanması ve aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler ile rektör olabilmek için profesör olarak üç yıl görev yapma şartı da kaldırıldı.

NASIL DEĞİŞTİ? 


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile düzenleme getirildi. Buna göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun rektör atamalarına ilişkin 13’üncü maddesi şöyle değişti: 

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN ESKİ HALİ
MADDE 13-

Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YENİ HALİ
MADDE 13-

Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.

10-07-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş