Arama sonuçları

Önce uzaktan eğitim, sonra da ‘seyreltilmiş eğitim’ dönemi sıkıntılarla geliyor

Önce uzaktan eğitim, sonra da ‘seyreltilmiş eğitim’ dönemi sıkıntılarla geliyor

Önce uzaktan eğitim, sonra da ‘seyreltilmiş eğitim’ dönemi sıkıntılarla geliyor. Yüz yüze eğitim başladığında da öğrenciler “seyreltilmiş ve aşamalı eğitim’’ uygulamasıyla okulda daha az zaman geçirecek.

Bütün bunlar salgın açısından doğru olsa da bir yandan da “kayıp bir eğitim yılı’’nın habercisi. Uzaktan eğitimle geçen aylar boyunca öğrencilerin yaklaşık yüzde 25’i evlerdeki teknolojik yetersizlik nedeniyle derslere erişemedi.

Böyle olunca da varolan fırsat eşitsizliği daha da büyüdü, bu öğretim yılında “eşitsizlik uçurumu’’ daha da açılacak. Uzaktan eğitime rahatça erişenlerin büyük bölümü de derslere katılmak istemedi, dikkatini toplayamadı, eğitimden koptu.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okullardaki ve sınıflardaki öğrenci sayısının çokluğuna dikkat çekerek, aşamalı eğitim için öncelikle bazı sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlanmasını önerdi.

Yıldırım, “Özellikle okul öncesi-okula başlangıç ile üst eğitim kurumlarına geçiş yıllarında olan 8 ve 12. sınıflar önce başlatılıp, diğer ara sınıfların okula başlangıç tarihleri konusunda yeni bir düzenleme içerisine girilmesi daha akla yatkın bir yöntem gibi görülmektedir’’ dedi. Yıldırım, “seyreltilmiş eğitim’’ üzerine şunları söyledi:

3 SAAT OKUL, 3 SAAT EV

“Seyreltilmiş eğitim, hem dersler hem sınıfların öğrenci sayıları, hem de sınıfların farklı günlerde okula gelmesi üzerine yapılmak istenen eğitim sürecidir. Öncelikle ders sayıları ve süreleri azaltılır ve bazı dersler yüz yüze yapılırken bazı dersler uzaktan eğitim ile verilebilir.

Bu durumda aynı sınıf günlük altı saat okulda kalmak yerine, üç saat okulda, üç saat evde uzaktan eğitim ile devam edebilir. Ders azalması, yetersiz derslik durumu nedeniyle okulda sosyal mesafe kuralının kısmen uyuşabilesinin yollarından biri olabilecektir.

Ayrıca sınıf düzeylerinin, farklı gün ya da saatlerde azaltılmış dersler olarak okulda bulunması da tercih edilebilir. Hafta sonu da ders için kullanılabilir. Bu dönem de uzaktan eğitimin belli süreler ya da belli dersler için uygulanacağı ortama gidildiğini görmekteyiz.

Bu da geçen dönem uzaktan eğitim konusunda karşılaşılan eksikliklerin ne kadarının telafi edildiği sorusunu akla getirmektedir.’’

EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANI FERAY AYTEKİN AYDOĞAN: ‘DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLER MUTLAKA DESTEKLENMELİ’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın yeni dönemdeki uygulamalara ilişkin değerlendirmesi de şöyle: “Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri uzaktan eğitime erişim noktasında ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duymakta ancak emekçiler her koşulda çalışmaya zorlanmaktadır.

Uzaktan eğitim sırasında ebeveyn desteği alamayan öğrenciler teknolojik araçları kullanamamaktadır. Ayrıca küçük yaş grupları eğitim süreci sırasında yüz yüze iletişim kurmaya daha fazla ihtiiyaç duymaktadır. Uzaktan eğitime erişimde belirleyici olan öğrencilerin ailelerinin sınıfsal durumudur.

Yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin çocuklarını gerekli cihazlara ve eşit olanaklara sahip olamamasından kaynaklı uzaktan eğitimden nitelikli bir şekilde yararlanamamaktadır. Uzaktan eğitime erişemeyen, uzaktan eğitimden nitelikli olarak faydalanamayan öğrenciler için alınacak önlemler de yapılan açıklama da yer almamıştır.

Uzaktan eğitime erişim için gerekli tüm cihazlar devlet tarafından ücretsiz karşılanmalı, derslerin içerikleri, süreleri, alanın gerçek bilgisine sahip öğretmenlerle, eğitimcilerle birlikte hazırlanmalıdır, dezavantajlı tüm öğrenciler desteklenmelidir.’’

BU SORULAR YANIT BEKLİYOR

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım’ın önümüzdeki süreçle ilgili yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

  • Teknolojik yetersizliği bulunan yüzde 25’lik öğrenci kitlesi ne yapacak? Devlet bu öğrencilere gereken altyapı ve teknoloji desteğini sağlayacak mı?
  • Derslere katılımın düşüklüğü sorunu nasıl çözülecek?
  • EBA-zoom vs gibi erişim sağlayıcılarda geçen dönem yaşanan aksaklıklar çözülebilecek mi?
  • Teknoloji kullanımında eksik eğitimi olan öğretmenlere bu konuda yeterli eğitim programları hazırlandı mı?
  • Okullara gerekli hijyen şartları, dezenfektan, maske, siperlik, ateş ölçüm cihazı sağlanabilecek mi?
  • Bulaş olan bir çalışan -öğrenci olduğunda ne yapılacak?
  • Tedbir için yeterli sayıda eğitimci eğitime alındı mı?
  • Ülkede, şehirde ya da okulda kaç kişi Covid-19 olursa okullar tatil edilecek?

14-08-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş