Arama sonuçları

Onlar öğrenme kayıplarını nasıl telafi edecekler?

Onlar öğrenme kayıplarını nasıl telafi edecekler?

Pandemi ile birlikte yaşanan öğrenme kayıpları tüm ülkeleri etkiliyor. Ülkeler geleceği de etkileyecek öğrencilerde oluşan öğrenme kayıpları nasıl telafi edeceklerini araştırıyor. Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM’in “Türkiye’nin Telafi Eğitimi Yol Haritası” başlıklı raporunda öğrenme kayıpları için hangi ülkenin nasıl çalışma yaptığı da yer aldı.

Birçok ülke pandemi sürecinde okullarını açık tutmaya çalıştı. Türkiye ise OECD ülkeleri arasında okullarını en uzun süre kapalı tutan ikinci ülke oldu. Türkiye’nin gündemine de öğrenme kayıpları ile ilgili telafi programı yapılacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte geldi. Peki hangi ülke bu süreçte öğrenme kayıplarını gidermek için nasıl bir yol izledi?

DÜNYADA TELAFİ UYGULAMASI NASIL YAPILIYOR?
 

ABD, İngiltere, İskoçya, İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkeler pandeminin yol açtığı öğrenme kayıplarını ve eksikliklerin telafisine yönelik aldığı hangi önlemleri alıyor ve nasıl planlamalar yapıyor?

İncelenen ülkelerde telafi planlamalarının (1) ek bütçe/kaynak ayrılması (2) karar modelleri (3) okul takvimi ve ders saatlerinin düzenlenmesi (4) program geliştirme çalışmaları (5) yoğunlaştırılmış birebir ders uygulaması ve (6) ölçme değerlendirme çalışmaları çerçevesinde ele alındığı görülmekte.

TELAFİ SÜRECİNE İLİŞKİN MODELLER

Telafi süreçlerinin planlanması aşamasında ülkeler farklı karar modelleri benimsiyor. Bu karar modellerinden bir tanesi çeşitli eğitim paydaşlarının bir araya gelerek fikir ve görüşlerini paylaştığı danışma platformları oldu. Bu platformlarda eğitimle ilgili karar ve uygulamaları gözden geçirme, mevcut koşullar altında alternatif öneriler geliştirme ve Covid-19 salgını süreci boyunca yaşanan belirsizlikleri giderebilmek amacıyla eğitim politikası kararlarına rehber olmak üzere alanında uzman kişiler sistematik olarak bir araya getirilmekte. Uzman danışma grupları, salgın sürecindeki eğitim pratiklerinin yol haritasını belirlemek üzere ortak akla ve kanıta dayalı öngörüler doğrultusunda hareket etmeye çabalamakta.

PLATFORMLAR  VE DANIŞMA KURULLARI OLUŞTURULDU

İngiltere hükümeti tarafından eğitimde telafi sürecini yönetmek üzere sorumlu lider olarak Kevan Collins atandı. Ülkenin önde gelen eğitimcilerinden biri olan Collins’in görevi, Covid-19 kaynaklı öğrenme kayıplarını telafi etmek üzere öğretim programlarının içeriğini ve okullardaki öğretim süresini olabildiğince hızlı ve kapsayıcı bir biçimde ele alarak öğretme-öğrenme süreçlerini yeniden düzenlemek olarak tanımlandı. (CYPNOW, 2021).

OKUL TAKVİMİ VE DERS SAATLERİ DÜZENLENİYOR

Aralarında ABD, İngiltere, Brezilya, Letonya ve Portekiz’in de bulunduğu pek çok ülke okul takvimlerini yeniden gözden geçirerek tatilleri azaltma, okul günü sayısını önümüzdeki yıllar için artırma, daha uzun okul günü uygulaması gibi okulda geçirilecek öğrenme zamanını yeniden düzenleme üzerine tartışma ve planlamalar yapmakta. (OG, 2021; The Guardian, 2021; OECD, 2021).

ABD’nin Illinois eyaletinde ise telafi aşamasının üstünkörü geçiştirilecek bir süreç olmadığı ve öğrencilerin derin ve anlamlı öğrenme fırsatlarıyla buluşturulması gerekçeleriyle eğitimcilerden oluşan bir grup tarafından Öncelikli Öğrenme Standartları (Illinois Priority Learning Standards) tanımlandı. (ISBE, 2020).

İNGİLTERE: YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DERS UYGULAMASI

İngiltere’de Haziran 2020’de Covid-19 kaynaklı okul kapanmalarından en çok etkilenen dezavantajlı öğrencilere destek olmayı amaçlayan Ulusal Birebir Ders Programı projesi hayata geçirildi. (The National Tutoring Programme-NTP). Uzun vadeli bir telafi olarak planlanan proje kapsamında Akademik Mentörler devlet okullarında istihdam edilebilmekte; okullar Birebir Ders Ortaklarından (Tuition Partners) ek hizmet alarak öğrencilerine telafi amaçlı ek ders imkânı sunabilmekte (NTP, 2021). Toplam 15 ders saatinden oluşan programın masrafının yüzde 75’i devlet tarafından karşılanırken yüzde 25’i okul bütçesinden sağlanmakta.

AKADEMİK MENTÖRLER GELDİ

 • Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve telafi süreçlerini yürütmek amacıyla okullar NTP kapsamında ayrılan bütçeden sözleşmeye dayalı olarak Akademik Mentör istihdam edebilmekte.
 • Akademik Mentörlerin temel görevi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki dezavantajlı öğrencilere yüksek nitelikli birebir ders vermek.

Bu telafi programı sayesinde İngiltere’de devlet okulları, yerel düzeyde kendi öğrenci gruplarının özellik ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu iki bileşeni organize etmede; özellikle dezavantajlı ve telafiye en çok ihtiyacı olan öğrencilerde oluşan öğrenme kaybını telafi etmede somut adımlar atabilmekte.

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTILAR YAPILDI

Dünya genelinde COVID-19 kaynaklı okul kapanmalarının çocuklar üzerindeki etkisini gidermeye yönelik, eğitimde telafi süreçlerini düzenlemede yardımcı olacak uygulamalar yapılmakta. Bunların başında telafi süreçlerinde yeni oluşan ihtiyaç alanlarını finanse etmek üzere ek kaynak ayrıldığı, telafi süreçlerinde danışma ve karar alma mekanizmalarından sorumlu kurul ve kişilerin tanımlandığı ya da fikir yürütme amaçlı geniş katılımlı toplantıların düzenlendiği görülmekte. Bunun yanı sıra okul takvimlerinde ve ders saatlerinde değişikliklerin yapıldığı, program geliştirme çalışmalarındaki sorumluluk alanı açısından merkezi ve yerel otorite dengesinin sağlandığı, yoğunlaştırılmış birebir ders uygulamasının özellikle İngiltere’de salgından en çok etkilenen öğrenci grupları için eğitimde telafi sürecinin merkezine yerleştirildiği ve ölçme-değerlendirme uygulamalarının süreç odaklı olarak sürdürülmesinin önerildiği örnekler bulunmakta.

 

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLMALI?

UNESCO, UNICEF, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar da eğitimde telafi süreçlerini odağa almışlardır. Bu kuruluşların telafi süreci ve okula dönüş için öne çıkan öncelikli temel önerileri şunlar.

 • Tüm çocukların güvenli ve destekleyici öğrenme fırsatı sağlayan okullara geri dönmesi sağlanmalı.
 • Öğrenme kayıpları telafi edilmeli.
 • Öğrencilere sosyal-duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı destekler sunulmalı.
 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı ve yeni oluşan ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeterli ve daha eşitlikçi finansman oluşturulmalı.
 • Uzaktan eğitim ve hibrit öğrenme fırsatları güçlendirilmeli.
 • Okula dönüşte öğrencilerin öğrenme ve sosyal-duygusal gelişim ihtiyaçları, tanılayıcı ve biçimlendirici ölçme yaklaşımlarıyla tespit edilmeli.
 • Sınıf tekrarı ve öğrenmenin yavaşlatılması gibi seçenekler uygulanmamalı, öğrenme hızlandırılmalı.
 • Öğretmenler, mesleki anlamda eğitimin yeni normal sürecine hazırlanmalı ve güçlendirilmeli.
 • Özgün ve kültüre duyarlı öğrenme ön plana çıkarılmalı.
 • Çocukların anne-babaları, öğretmenleri ve okullarıyla kurdukları sosyal ilişki bağını güçlendirmek üzere okul yapısı yeniden kurgulanmalı.
 • Öğrenme zamanı genişletilmeli. Birebir ders uygulaması, gerek 2021 yazında gerekse ilerleyen yıllarda düzenlenecek yaz okulları ve okul sonrası telafi dersleri aracılığıyla öğrenenler arasındaki öğrenme farkı kapatılmalıdır. Erken çocukluk eğitimine erişim sağlanmalı ve eğitimin süresi uzatılmalı.
 • Öğrencilerin dış ortamlarda oyun, egzersiz, sanat uygulamaları ve iş birliğine dayalı etkinlikler aracılığıyla öğrenme ve beyin gelişimleri desteklenmeli.
 • Normale dönmemek için öğrenme ve gelişim alanında mevcut bilgi birikiminden temellenen eğitimin yeni normalini inşa etmek gerekir.

29-05-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş