Arama sonuçları

ÖSYM deneme sorulu sınavlara başlayacak

ÖSYM deneme sorulu sınavlara başlayacak

ÖSYM deneme sorulu sınavlara başlayacak. Hangi sorunun deneme sorusu olduğu ise adaylar dahil kimseye açıklanmayacak. ÖSYM’nin önümüzdeki dönem için gerçekleştireceği bir başka sınav türü de bireyselleştirilmiş sınav olacak. Sınavlarda artık ÖSYM biyometrik kimlik doğrulamasına da geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaşması ile eğitim alanında da değişiklikler gündeme gelecek. Bunlardan biri başta üniversite sınavları olmak üzere birçok sınavı gerçekleştiren ÖSYM’nin “değişik sınavlar” yapması olacak. Çünkü yasalaşan maddeler ÖSYM’nin çok tartışılacak iki sınav modelini uygulamasını gündeme getirecek. Bu sınavlardan birisi deneme sorulu sınavlar diğeri de bireyselleştirilmiş sınavlar olacak.

Yasalaşan maddelere göre sınavlarda değerlendirme dışı tutulacak “deneme soruları” olacak. Bu da yasalaşan maddede deneme soruları şöyle tanımlanıyor: “Birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan soru" ise "deneme soru" şeklinde değiştiriliyor.

KİMSE DENEME SORUSU OLDUĞUNU BİLMEYECEK

Bu maddeye dayanarak ÖSYM üniversite sınavları da dahil olmak üzere daha sonra kullanacağı soruları adaylara “deneme sorusu” olarak yöneltebilecek. ÖSYM sınavlarda adaylara ek süre verecek, aynı ya da farklı “deneme sorularını” adaylara yöneltebilecek. Aday ise yanıtladığı sorulardan hangisinin “deneme sorusu” olduğunu bilmeyecek. Bu sorular ne aday ne de bir başkası ile paylaşılacak. Sınav sorularını paylaşanlar hakkında ise cezai yaptırım uygulanacak. Sınav sorularını aynen veya değiştirerek paylaşan; yayımlayan 5 bin TL ceza ödeyecek. Suçu tekrarlayan her defasında bir kat artırılan para cezasına çarptırılacak. Üstelik para cezası bununla ilgili hapis cezalarını ortadan kaldırmayacak.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ SINAV DA YAPILACAK?

ÖSYM Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, "elektronik ortamda her bir adaya aynı veya farklı zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru sayısının ve soruların niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan sınav", "bireyselleştirilmiş sınav" olarak tanımlandı.

Sınavlar, adaylara aynı veya farklı sorularla aynı anda veya farklı zamanlarda, basılı veya elektronik ortamda uygulanabilecek; sınavlar bireyselleştirilmiş sınav şeklinde de yapılabilecek.

SINAVLARDA BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMASI

Soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde, yasada belirtilen süreler beklenmeksizin bu belgeler imha edilecek. Elektronik ortama aktarılan belgeler sınav evrakının aslı hükmünde kabul edilecek. ÖSYM Başkanlığının yurtdışında yapacağı tüm sınavlarda da bu hükümler uygulanacak.

ÖSYM sınavlarda aday ve sınav görevlilerine biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapabilecek.

Petek SAMATYALI

info@pervinkaplan.com

 

03-12-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş