Arama sonuçları

Özel etüt merkezleri 1 Temmuz’da kapanıyor

Özel etüt merkezleri 1 Temmuz’da kapanıyor

Özel etüt merkezleri 1 Temmuz’da kapanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne ilişkin yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğa girdi. Yönetmelikte 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yeni bir kurum türü olarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na giren ve belediyeler tarafından açılacak sosyal etkinlik merkezlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikte yalnızca sosyal etkinlik merkezleri ile ilgili düzenleme yer almadı. Özel özel etüt merkezlerinin de 1 Temmuz 2017 tarihinde kapatılacağı belirtildi. Etüt merkezlerinin dershanaler gibi dönüşüme girebileceği ifade edilen yönetmelikte bu kurumlar için yapılacak dönüşüm ile ilgili şu bilgiler yer aldı.

ÖZEL ETÜT MERKEZLERİ 1 TEMMUZ’DA KAPANACAK

1 Temmuz 2017 tarihine kadar faaliyet gösterecek olan öğrenci etüt eğitim merkezleri için bu Yönetmeliğin mülga hükümleri uygulanır. Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin Kanunda belirtilen kurumlara dönüşüm başvurusu kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 1 Temmuz 2017 tarihine kadar yapılır. Dönüşüm iş ve işlemleri  15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ancak mevcut binasında okula dönüşmek için başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Bu fıkra kapsamında dönüşüme başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucularında, dönüşmek amacıyla başvurduğu kurum için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş), (t) bentlerinde belirtilen kurucu nitelikleri aranmaz. Mevcut kurucu temsilcisi, aynı bentlerde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığına bakılmaksızın 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kurucu temsilciliğine devam edebilir.”

ÖZEL ETÜT MERKEZLERİ NASIL DÖNÜŞECEK?

Bu arada AA’ya konuşan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu yapılan değişiklikle ayrıca özel okul, çeşitli kurs, özel eğitim okulu, motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, uzaktan öğretim kursu, özel öğretim kursuna dönüşmek isteyen özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucu ve kurucu temsilcilerinden, mezuniyet veya asgari çalışma süresine ilişkin şartların aranmayacağını anlattı.

Eğitimciler ise kapatılan etüt merkezlerinin yerlerini belediyelerin açacağı sosyal etkinlik merkezlerinin alacağını söylüyor.

Bu blog AA abonesidir

20-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş