Arama sonuçları

Özel okula 'yabancı' yasak, kamera zorunlu

Özel okula 'yabancı' yasak, kamera zorunlu

Özel okula 'yabancı' yasak, kamera zorunlu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre yabancı ortağını "atmayan" özel okul kapatılacak. Özel okula 15 gün depolama yapacak kamera sistemi getirildi. Yönetmelikte ayrıca okul öncesi öğretmenlerine de haftada 40 saat ders zorunluluğu gelirken, ekonomik sıkıntıya düşen özel okullara "ara verme" hakkı geldi. Daha önce hazırlık sınıfı olan okulların kullanabildiği "kolej" ibaresini isteyen okullar kullanabilecek.      

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu'nun açıklamaları şöyle: 

ÖNEMLİ VE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER: Hazırladığımız yönetmelik ile özel öğretim sistemimizde oldukça önemli ve köklü değişiklikler öngörüyoruz. Çalışmalarımıza, ceza sisteminde revizyona giden kanun değişikliğini yönetmeliğimize uyarlayarak başladık. Bu çerçevede, idari para cezalarının usul ve esaslarını belirledik, uygulamayı somutlaştırdık. 

YAPTIRIMLARI BELİRLEDİK: Benzer şekilde izinsiz eğitim yapılan yerler ile bünyesinde yabancı sermaye bulunan kurucu şirketlere ilişkin yaptırımları kaleme aldık. 

EĞİTİME ARA VERME HAKKI: Diğer yandan sektörden gelen talepleri de değerlendirerek eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verme olanağı getirdik. Böylelikle ekonomik dara düşmüş kurumlarımıza kendilerini toparlamaları için süre vererek kapanmalarının önüne geçmeyi hedefledik.

KOLEJ İSMİNİ İSTEYEN KULLANABİLECEK: Yeni düzenleme ile sektörden gelen talepler doğrultusunda, öncesinde sadece hazırlık sınıfı bulunan özel anadolu liseleri için kurum adı olarak verilen "kolej" ibaresini diğer okul türlerinin de kullanabilmesinin önü açıldı. 

OKULLARA KAMERA: Özel okullarımızın güvenliğini arttırmak amacıyla bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere en az 15 gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulmasını mecburi tuttuk. Güvenlik kameralarının 1 Ağustos 2017'ye kadar kullanıma hazır hale getirilmesi gerekiyor.

REKLAMDA ÖĞRENCİ YASAK: Yeni düzenlemede, Anayasamız başta olmak üzere, taraf olduğumuz Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun bir gereği olarak, kurumların reklam ve ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgilerinin kullanılamayacağını öngördük.

KURUCUYA EĞİTİM ŞARTI: Bazı kurum türlerimizde kurucu ve kurucu temsilcisi olmak için mezuniyet ve yıl şartı getirdik. Bu sayede özel öğretim kurumu açmayı sadece ticari bir iş olarak gören zihniyet yapısının ortaya çıkardığı kalite ve nitelik sorununu bertaraf etmeye çalıştık.

YABANCI ORTAK VARSA: Yeni düzenleme ile özel öğretim kurumunun ortakları arasında yabancı uyruklu ortaklar, bunlar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ya da kişiler bulunduğunun denetleme sonucunda tespiti halinde idari para cezası verilebileceği hükmü getirildi. Kurucunun, verilen süre içinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığını sonlandırmadığının ya da kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiliğin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilecek.

SON TARİH 4 AĞUSTOS 2017: Yeni mevzuat ile en geç 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kurumları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacağı yönündeki kanun maddesi de yönetmelikte yer aldı.

ENGELLİLER İÇİN DÜZENLEME: Yeni yönetmelikte engellilerin erişebilirliğine ilişkin hükümler de öngörülüyor. Bu çerçevede binanın zemin katında bölümleri bulunan özel okullar haricindeki diğer özel öğretim kurumlarımızı, engelliler için ders yapılan bölümler ve diğer ihtiyaçlara ilişkin hizmetlerin bu katta verilmesi halinde asansör ve engelli erişimine ilişkin diğer yükümlülüklerden muaf tuttuk. Yine kurumun kullanmayacağını beyan ettiği ya da henüz hazır olmayan kat veya bölümler için de erişilebilirlik şartlarını kolaylaştırdık.

ÖZEL OKULA NAKİLE DÜZENLEME: Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık alanlarına, 9'uncu sınıfta sürekli, 10'uncu sınıfta ise eylül ayı sonuna kadar diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılabileceği hükmü geldi. 

ÖZEL OKULA ÜRETİM: Kanunla özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yapılabilmesine imkan tanınan üretim faaliyetinin kapsamı belirlendi. Özel mesleki ve teknik anadolu liseleri, öğrenci ve personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla üretim faaliyetlerinde bulunabilecekler. Üretim faaliyetlerinde bulunacak olan okullar taleplerini milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa bildirecek. Bakanlığın uygun gördüğü okullarda üretim faaliyetleri yapılabilecek.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENE 40 SAAT DERS: Yeni düzenleme ile okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere 40 saate kadar ders okutabilecek. Açıköğretim kurslarına farklı seviyedeki öğrenci kayıtlarının önlenmesi için bu kurslara kayıt olacak kişilerden açıköğretim programına kayıtlı olduğuna dair öğrenim belgesi istenmesini uygun gördük.

Bu blog AA abonesidir.

13-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş