Arama sonuçları

Polisliğe giriş şartları nasıl değişti? Hangi kriter kaldırıldı?

Polisliğe giriş şartları nasıl değişti? Hangi kriter kaldırıldı?

Polis meslek yüksekokulları ve meslek eğitim merkezlerine giriş şartlarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Her iki yönetmelikte adaylarda aranan kriterleri düzenleyen maddelerdeki "Adayın kendisinin ve evli ise eşinin" ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Eşin adli durumuna ilişkin kriterlerin kaldırıldığı bazı düzenlemeler şöyle:

"Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak."

DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde yapılan aday eşlerinin “Anayasal düzene karşı işlenmiş suçlardan hüküm giymeme” şartının bulunduğu maddeden, “Adayın kendisinin ve varsa eşinin” ibaresinin kaldırılması ne anlama geliyor.

Bu değişikliğin ne anlama geldiğini Odatv Güvenlik Uzmanı, Emekli Polis Müdürü Feramuz Erdin şöyle yorumladı:

“Bu değişiklik ile hukuktaki ‘suçun şahsiliği’ ilkesinin korunması hedef alınmış gibi görünüyor. Mevzuatın Anayasa'ya uygun olarak yeniden düzenlenmesi söz konusu. Yani 1. derece akrabası olsa da eşinin işlediği bir suçun, bir kişinin polis olmasını engelleyen bir sebep olması ortadan kaldırılıyor. Yani eşinin dolandırıcı, kadın satıcısı, organize veya terör suçlusu olması bir kimsenin polis olmasının önünde bir engel olmayacak. 

Bu teknik olarak doğru bir düzenleme ancak polislik gibi kamu düzenine doğrudan etkisi olan bir meslekte ilave tedbirler alarak bu yeni uygulamanın olası kötü sonuçları engellenmelidir. Hukuka uygun olan çözüm budur. 

Bu personelinin kritik bilgilere erişimi olan yerlerde istihdam edilmemesi için ayrı bir düzenleme yapılması gerekir. Ayrıca kurum içi İstihbarata Karşı Koyma önlemleri çok sıkı işletilmelidir. Süreç kendi haline bırakılırsa çok fazla olumsuz sonuçları olur. 

Anayasanın gereği yerine getirilmiştir ama Emniyet teşkilatının suçlu eşleri için ideal bir yer haline gelmesi de kamu güvenliği için tehlikedir. Emniyet Genel Müdürlüğü bu dengeyi kurduğundan emin olmalıdır.”

19-03-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş