Arama sonuçları

Proje Okul için tanım değişti

Proje Okul için tanım değişti

Proje Okul için tanım değişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) proje okullarının tanımı, "Bakan onayı ile proje okulu seçilen eğitim kurumları" olarak değiştirildi. İlkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcılığı norm kadro sayıları yeniden düzenlendi. 

PROJE OKUL İÇİN TANIM DEĞİŞTİ

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yönetici ve Öğretmen Olanların, Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖNETMELİK FARKLI DİYORDU

Yönetmelikle "proje okulları"nın tanımı değişti. Buna göre ilgili yönetmelikte proje okul şöyle tanımlanıyordu: "Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumları." Ancak bu tanım "Bakan onayı ile proje okulu seçilen eğitim kurumları" olarak değiştirildi.

NORM KADROLAR DÜZENLENDİ

İlkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcılığı norm kadro sayıları da okulların öğrenci sayılarına göre düzenlendi. Müdür başyardımcısı norm kadrosu, önceki yönetmelikle yatılı ve pansiyonlu okullara verilirken değişiklikle özel eğitim kurumlarına, ilkokul müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı bin 801den 2 bin 401e kadar olan kurumlarda 4, 2 bin 401 ve üstü öğrenci sayısı olanlar için ise 5 olarak belirlendi.

NORM KADRO NASIL DEĞİŞTİ?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcılığı norm kadrosu, öğrenci sayısı bin501den 2 bin 1e kadar olan okullara 4, 2 bin 1 ve daha fazla öğrencisi olan okullara ise 5şeklinde belirlendi.

Ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezi müdür yardımcılığı için de öğrenci sayısı bin 501 ile 2 bin 1 arasında olan okullarda 4, bunun üzerinde öğrenciye sahip okullarda ise 5 norm kadro olacak.

Özel eğitim kurumu müdür yardımcısı norm kadrosu, 51 ve daha az öğrenci sayısına sahip kurumlara 1, 51den 126ya kadar öğrenciye sahip kurumlara 2, 126 ve üstü her 150 öğrenci için 1 müdür yardımcı norm kadrosu verilecek.

ANAOKULUNDA NORM KADRO YOK

Her tür ve kademede orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otistikler için verilen norm kadrolar, anaokulu ve ana sınıflarına verilmeyecek.

Rehberlik ve araştırma merkezlerine verilecek norm kadro sayıları, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100 bine kadar olan yerlerde 4'ten 7'ye çıkarıldı. Sonra gelen her 100 binnüfus için 1, bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50 bin olması halinde ilave olarak 1 özel eğitim öğretmeni norm kadrosu daha verilecek.

HER 40 SAATE BİR ÖĞRETMEN

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitim dersi dahil toplam ders yükünün 201den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için bir atölye ve laboratuvar öğretmeni görevlendirilecek.

Sınıfları bilişim teknolojisi araçları ile donatılan eğitim kurumlarından bilişim teknolojisi alanı norm kadrosu bulunmayanların, norm kadroları, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda bakan onayı ile belirlenecek.

Değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları, her yıl ekim ayında belirlenecek. Bakanlık gerekli gördüğü zamanlarda da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını belirleyebilecek.

Bu blog AA abonesidir.

25-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş