Arama sonuçları

Proje okullarda öğretmen rotasyonu yüzde 96’yı buldu

Proje okullarda öğretmen rotasyonu yüzde 96’yı buldu

Proje okullarda öğretmen rotasyonu yüzde 96'yı buldu. Proje Okulları Yönetmeliği, 1 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği günden bu yana çeşitli tartışmalara ve tepkilere konu oldu.

Bu yönetmelikle, aralarında İstanbul (Erkek), Kabataş, Cağaloğlu gibi Anadolu ile başta İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin de bulunduğu Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin yer aldığı "proje okullarda” 8 yılını dolduran tüm okul yöneticileri ile öğretmenleri başka okullara tayin edildi. 

PROJE OKULLARDA ÖĞRETMEN ROTASYONU YÜZDE 96'YI BULDU

Bornova, İstanbul Erkek, Vefa ve Kadıköy Anadolu liselerinin mezun derneklerinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği “Her Yönüyle Proje Okulları Yönetmeliği” başlıklı panelin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre proje okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin derslerin boş geçmesi ve geniş çaplı eğitim kadrosu değişiklikleri nedeniyle mağdur olduğu belirtilirken, öğretmen rotasyon oranları yüzde 96’yı buluyor.

İşte proje okullar yönetmeliğinin tartışıldığı panelde tartışılan başlıklar ve öneriler: 

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ ATAMALARI ÖNCELİKLİ:

1 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde birçok düzenleme yer almakla birlikte; ilk olarak uygulamaya alınan Geçici 1. maddeye göre, sekiz yıllık görev sürelerini tamamlayan öğretmen ve yöneticilerin, bulundukları okullardaki görevleri sona erdirilerek başka okullara atanmaları konusu ön plana çıkarılmış ve kamuoyu algısında rotasyon, öncelikli konu haline geldi.

TARTIŞILMADAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ: 

Bu yönetmeliğin kamuoyunda, akademik çevrelerde, ilgili taraflarca görüşülmeden ve tartışılmadan, tam da öğretim yılının başladığı haftada uygulanmaya konması, doğal olarak tüm proje okullarında bir belirsizliğe neden oldu.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ, VELİ MAĞDUR OLDU:

 Yargıya taşınan bu yönetmeliğin ve uygulamalar genelgesinin, eğitim öğretim yılı başladıktan sonra uygulanması neticesinde derslerin boş geçmesi ve geniş çaplı eğitim kadrosu değişiklikleri nedeniyle, öğretmen, öğrenci ve veli mağduriyetleri oluştu.

ORAN YÜZDE 18 OLARAK AÇIKLANMIŞTI: 

Görev yerleri değişen öğretmen oranının yüzde 18 olduğu açıklanmış olmasına rağmen detaylı bir değerlendirme yapıldığında İstanbul’daki ve diğer illerimizdeki proje okullarının çoğunun açılış yılı yeni olduğundan 8 yılını dolduran öğretmenlerin, özellikle yüksek puanla öğrenci alan, tarihi niteliği olan köklü okullarda yoğunlaşmış olduğu; bu okullarda yüzde 60’ı aşan oranda öğretmen değişikliği gerçekleştiği ve bu durumun, sorunlara ve belirsizliklere yol açtığı görülmektedir. Proje Okulları'nda görev yeri değiştiği ifade edilen 1.187 öğretmenin 906’sı bu okullardan. 

YÜZDE 96’YI BULDU: 

Görev yerleri değişen öğretmen oranları yüzde 96’yı buluyor. Bu okullarda yer değişikliği yapılan öğretmenlerin sayıları ve oranları şöyle: 
-Bornova Anadolu Lisesi 95 öğretmenden 92’si, yüzde 96
-Balıkesir Sırrı Yırcalı A.L. 65 öğretmenden 54’ü, yüzde 83
-Ankara Atatürk Lisesi 106 öğretmenden 68’i, yüzde 68
-Eskişehir Anadolu Lisesi 60 öğretmenden 40’ı, yüzde 67
-Kadıköy Anadolu Lisesi 84 öğretmenden 52’si, yüzde 62
-Vefa Lisesi 46 öğretmenden 28’i, yüzde 61
-İzmir Cihat Kora Anadolu L. 49 öğretmenden 30’u, yüzde 61
-İstanbul Erkek Lisesi 36 öğretmenden 20’si, yüzde 56
-Pertevniyal Lisesi 56 öğretmenden 30’u, yüzde 54
-Kabataş Erkek Lisesi 67 öğretmenden 30’u, yüzde 45
-Cağaloğlu Anadolu Lisesi 45 öğretmenden 19’u, yüzde 43.

ATAMA SINAVLA OLMALI:

Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde yapılan sınavlarda ülke çapında yüksek başarı elde eden öğrencilerin öğrenim göreceği okullarda görev yapacak öğretmenlerin de, öğrencilere benzer şekilde niteliklerinin uygunluğu, mesleki başarıları göz önüne alınarak yakın zamana kadar süre geldiği üzere sınavla atanmaları gerekliliği vardır. Ancak bu okullardaki atamaların genel Milli Eğitim sistemi dışına çıkartılarak doğrudan Bakanlık tarafından yapılması yönünde bir uygulama getirilmiştir. 

SÖYLENENLER YAPILMADI: ''Proje Okulu'' kavramı 2014 yılında mevzuata ilk kez girdiğinde yapılan açıklamalar, proje okullarında, özellikle deneysel laboratuvarlar kurulacağı ve yurt içi ile yurt dışı üniversitelerle çeşitli konularda işbirliği yapılacağı yönündeydi. Bugün gelinen noktada söylenenlerin hiçbirinin gerçekleşmediği; 2014 yılından 2016'ya kadar proje okulları konusunun askıda kaldığı, bu yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte, değişik boyutları ile tekrar gündeme geldiği görülmektedir.

ROTASYON KADEMELİ GERÇEKLEŞMELİ: Öğretmen rotasyonlarının kademeli olarak gerçekleştirilmesi önerisi dikkate alınmalı. Eğitim yılı başladıktan sonra yapılan rotasyon uygulamasının, yargı kararları netleşene ve ilgili tüm taraflar görüşlerini ileterek yönetmeliğe katkılarını sunana dek durdurulmalı.

NELER DEĞİŞMELİ?

Yönetmelikle ilgili değişiklik önerileri ise şöyle belirtildi: 

-Proje okulu olarak belirlenecek okulların tür ve başarılarına uygun biçimde ve ana amaca uygun olarak, Yönetmelikte daha önceleri olduğu gibi ayrı ayrı değerlendirilmeleri ve farklı düzenlemelere konu edilmesi, Camiaları tarafından her anlamda desteklenen "köklü okullar"ın bu yönetmelik içerisinde geçmişten gelen özellikleri korunarak ve başarıları gözetilerek farklı hükümlere tabi olmaları gerekmektedir.

-Okullarımızdan mezun öğretmen, yönetici ve akademisyen görevlendirilmelerinin önemli olduğunu ve belirlenecek genel kriterleri sağlayan mezunlarımıza okullarımızda görev yapmada eşitler arasında öncelik tanınması Camia dayanışması ve tarihsel devamlılık anlamında katkı sağlayacaktır.

- Yönetmelikte bahsedilen "Proje danışma kurulunda" camialarımızın sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artması ile kamu hizmetine sivil toplum katkısının önü açılmış olacaktır.

- Camialarımızın sivil toplum kuruluşlarının yönetmelikte belirtilen "üçüncü kurumlar" gibi; okullarımız ile destek ve proje konularında protokol imzalayabilmelerine olanak sağlandığında okullarımıza yarar sağlayacak bir model oluşturulabilir.

- Öğrenci seçimi (merkezi sınav) ve nakil konularında objektif, başarı ve puana dayalı sistemin hiç bir şekilde esnetilmemesi gerekmektedir.

- Özellikle köklü camiaların okullarına sahip çıktığı bu dönemde çözüm arayışları hukuk çerçevesinde, akılcı ve sonuç odaklı olmalıdır.

TOPLANAN İMZALAR 24 KASIM’DA BAKANLIĞA VERİLECEK

Proje Okul Yönetmeliği’nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için dava açan veliler imza kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan imzalar 24 Kasım Öğretmenler Gününde otobüslerle Ankara’ya gidecek veliler tarafından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a iletilecek.

18-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş