Arama sonuçları

Rehber öğretmenler ‘nasıl’ değişecek?

Rehber öğretmenler ‘nasıl’ değişecek?

Rehber öğretmenler ‘nasıl’ değişecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri taslak yönetmeliği hazırlandı. Taslak yönetmelik hem eğitimcilerin hem de sendikaların büyük tepkisini çekti.  

Eğitim İş Sendikası taslak yönetmelikle ilgili yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi: 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE NÖBET:  İmza aşamasında olduğu belirtilen taslak yönetmeliğe göre rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinin arttırılacağı, nöbet, ders görevi, verileceği, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri biriminin Rehberlik Hizmetleri olarak değişeceği yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

REHBER ÖĞRETMENLER OKULLARDA HASARI EN AZA İNDİRİR: Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisleri okullarda sorun oluşmasını engelleyen, bu nedenle önleyici tedbirler alan, sorun yaşandığında ise en az hasarla sürecin tamamlanmasını sağlayan birimlerdir. Eğitim sisteminin özel ve ana hizmet birimidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışma servislerinin kadrosu alan mezunlarından oluşturulması gerekmektedir. 

TASLAK YÖNETMELİK NASIL TANIM YAPIYOR?: Taslak yönetmelikte Rehberlik Öğretmeni tanımı yapılmıştır. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü Rehberlik adında bir ders yoktur. Müzik öğretmeni, matematik öğretmeni olur ancak Rehberlik Öğretmeni olmaz. Rehberlik bir yaklaşımdır. Rehber yol gösterendir. Rehber öğretmen ders vermez, bir şeyi dikte etmez, ezberletmez, yollar gösterir. Birey kendi gelişimi için bu yollardan birini seçer. Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetinin de amacı budur. Rehberlik Öğretmeni dendiğinde branş dersi olur. Sorun çözme ile ilgisi kalmaz. 

BU MADDELERİ ÇIKARAMAZSINIZ: Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğindeki meslek tanımları l-m-n-o-ö-p maddelerinde tanımlanan alanlar mesleği bilim yapan alanlardır. Bunların rehberlik hizmetlerinden çıkarılması zaten kullanılmayan bir kadro olmalarına rağmen, rehberlik hizmetlerini geliştiren ve ilerleten çalışmalardan uzaklaştıracağı anlamına gelir. O zaman da alandaki iş tanımının memur hizmetlerinden farkı kalmayacaktır. Bunun yanı sıra yeni taslaktaki madde 5 -1 e deki hayat boyu rehberlik ilkesine bu şekilde ulaşılması imkansızdır.

DANIŞMANLIK TEDBİR KARARI: Taslak yönetmeliğin madde 31 aa da danışmanlık tedbir kararı hakkında hizmet rehber öğretmene verilmiştir. Danışmanlık tedbiri çoğunlukla psikolojik danışmayı gerektirir. Burada psikolojik danışmayı çıkararak rehber öğretmene bu işi yaptırmak evrak doldurtmak anlamına gelir ki bu da danışmanlık değildir. Ayrıca zaten yasalarla korunmakta olan bu çocukların çoğu, taciz, tecavüz, kaçırılma, ensest ve şiddet yaşamış oldukları için bu karar çıkmıştır. Dolayısı ile hem çocuğa hem aileye psikolojik danışma yoksa danışmanlık tedbirinin ne anlamı kalır? Amaç sadece mahkemenin istediği evrakı doldurmak olmamalıdır. Ayrıca dosya başına bu hizmet için bilirkişi ve sosyal hizmet uzmanları ücret alırken rehberlik ve psikolojik danışmanlar ek bir ücret almaksızın bu işi yapmaktadır. Mevcut durumda Rehber Öğretmenler bu hizmeti vermekte ve ücret almamaktadır.

REHBER ÖĞRETMENE SINAV VE NÖBET GÖREVİ: Aynı zamanda Rehber Öğretmenlere sınav görevi ve nöbet tanımlanmıştır. Alanın özüne tamamen ters bir uygulamadır kabul edilemez. Rehberlik servisinde ‘Benimle konuşur musun?’ dediğiniz bir öğrenciye ‘sus’ demişseniz ihtimal bir daha konuşturamazsınız. Sıraya soktuğunuz bir öğrenciden yaratıcı olmasını, çözümlerinizi dinlemesini bekleyemezsiniz.

ONLAR BAĞ OLUŞTURUR: Rehber öğretmenler, veli öğrenci, öğretmen ve idareci arasında bir bağ oluşturur. Öğretmenin kendini geliştirmesine destek olur. Not kaygısı olmaksızın, ezber bilgiye değil bireyin kendine güvenine, gelişimine, problem çözme becerisine ve hayata uyumuna katkı sağlayan bir alandır ve oldukça önemli bir yerdedir. 

Taslakta, ‘Her türlü rehberlik hizmeti’ ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade eğitim yöneticilerinin her şeyi danışma hizmetine sokmasına imkan sağlar. Ya daha açık olmalı ya da hiç olmamalıdır.

11-05-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş