Arama sonuçları

Rektörlük için ‘devlet memurluğu’ şart mı?

Rektörlük için ‘devlet memurluğu’ şart mı?

Rektörlük için ‘devlet memurluğu’ şart mı? Devlet üniversitelerine rektör olabilmek için devlet memuru olma şartı bulunuyor mu?

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla başlayan tartışmalarda her gün yeni bir konu gündeme geliyor. Bu kez ise devlet üniversitesine rektör olabilmek için “devlet memuru olmanın şart olduğu” gündeme geldi. Peki bu doğru mu?

Devlet üniversitelerinde rektörlük seçimleri 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 676 sayılı KHK ile kaldırıldı. Buna göre rektör atamaları şöyle yapılıyor:

REKTÖRLÜK İÇİN 'DEVLET MEMURLUĞU' ŞART MI?

“Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”

Peki rektör adaylığı için ve rektör olarak atanabilmek için devlet memuru olmaları gerekiyor mu?

Bu sorunun yanıtı hayır.

ARANAN ŞARTLAR NEDİR?

Boğaziçi Üniversitesi için çıkan rektör adaylığı başvuru ilanı da bunun şart olmadığını belirtiyor. İşte ilanda aranan şartlar şöyle sıralanıyor;

- Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge.

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belgeb

- Bulunduğu veya son görev yaptığını Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

07-01-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş