Arama sonuçları

Riskli okulların çevresi 'kamera' ile izlenecek

Riskli okulların çevresi 'kamera' ile izlenecek

Riskli okulların çevresi 'kamera' ile izlenecek. TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'nda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yer alan önerilere göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

RİSKLİ OKULLARIN ÇEVRESİ 'KAMERA' İLE İZLENECEK

 

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında da yürütülen çalışmaların ardından taslak rapor hazırlandı. 

Dünya ve Türkiye'deki durumun inlecelendiği ve tüm paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle öğrencilerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasının sağlanabilmesi için yapılabilecekler konusunda öneriler yer aldı.

Taslak rapora göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

Yükseköğretim Kurulu, eğitim fakültelerinin müfredatında bağımlılıkla mücadele konusunu ele alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı da okul temelli bağımlılıkla mücadelede, risk grubundaki veya bağımlı çocukların tespiti ve yönlendirilmesinde, okul, veli ve öğrenci arasındaki sağlıklı iletişim konularında daha fazla bilgi ve uygulamaya yer verecek.

Bakanlık temel eğitim ve ortaöğretim müfredatında önleyici ve koruyucu beceriler olan yardım isteme, öfke kontrolü, "hayır" diyebilme, ısrarlara karşı koyabilme, kendini ortaya koyma, iletişim becerileri, sorun çözme, stresle başa çıkma, kendini tanıma gibi becerilerin kazandırılmasına yönelik daha fazla içeriğe yer verilecek. Bu konuların ayrı dersler şeklinde verilmesi üzerinde de durulacak.

ÖĞRENCİLER SPOR, MÜZİK, RESİM VE DANSA YÖNLENDİRİLECEK

Çocukların zararlı maddelerle tanışmamaları için kendilerini okulda iyi hissedebilecekleri spor, müzik, tiyatro, sinema gibi farklı ders alanlarının bulunması sağlanacak.

Okulların fiziksel imkanları ve donanımları, öğrencilerin ders süresince ve ders saatleri dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayabilmesi için, okullar fiziksel durumları iyileştirilerek çocuk ve gençlerin sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerine imkan tanıyacak şekilde donatılacak. Böylece öğrenciler okulda ve ders saatleri dışında etkinliklere katılacak ve temel beceriler kazanacak. 

İlk ve orta öğretim okullarında ders saatleri dışında kalan zamanlarda öğrencilerin spor, müzik, resim, dans gibi alanlarda profesyonelleşmelerine imkan verilecek. Çocukların bağımlılıklardan korunması amacıyla, ücretsiz kulüpleşme projesi hayata geçirilerek, ilkokul, ortaokul çağındaki her çocuğun bir kulübe kayıtlı olması sağlanacak.

Tüm eğitim kademelerinde rehberlik ders saatinin olmayışı nedeniyle Türkiye Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Programı (TBM) içeriklerinin öğrencilere, öğretmenlere, okul yardımcı personeline ve ailelere aktarılmasında sorunlar yaşanmaması için rehberlik öğretmenlerinin TBM'yi uygulayacakları rehberlik ders saati, tüm eğitim kademeleri için okul ders programlarına yerleştirilecek. 

TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ KULLANIMINA İLİŞKİN MÜFREDAT OLUŞTURULACAK

Okullarda öğrencilere bilgisayar oyunlarının alternatifi olarak farklı sanat ve spor dalları hobi olarak kazandırılacak. İnternet ve bilişimin problemli kullanılmasını önlemek amacıyla, teknolojinin bilinçli kullanımına ilişkin müfredat oluşturulacak. Uyuşturucu ve internet, teknoloji bağımlılığı ile mücadele konusunda okullardaki Yeşilay kulüplerinin etkinliği artırılacak.

07-05-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş