Arama sonuçları

Şehit çocuklarına ve eşlerine özel öğrenci statüsü

Şehit çocuklarına ve eşlerine özel öğrenci statüsü

Şehit çocuklarına özel öğrenci statüsü. YÖK şehit çocuklarına ve eşlerine düzenleme yaptı. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken hayatını kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların 2016-2017 eğitim öğretim yılındaTürkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocukları özel öğrenci statüsünden yararlanacak. 

YÖK düzenlemesine göre yükseköğretim kurumlarında kayıtlı şehit çocuklarına ve eşlerine yönelik özel öğrenci statüsü şöyle işleyecek. Ancak bu düzenlemeden 2017 ÖSYS sonucunda yerleşen öğrenciler hariç olacak. 

ŞEHİT ÇOCUKLARINA VE EŞLERİNE 

İşte şehit çocuklarına ve eşlerine yönelik düzenleme: 

1. Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile aynı şartları (program isminin aynı olması, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlara. Öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili Türkçe, öğretim dili en az yüzde 30 yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili en az yüzde 30 yabancı dil olan programlarda), sağlayan ve öğrencinin devam edebileceği sınıfı bulunan programlara sahip yükseköğretim kurumlarına 3713 özel öğrenci statüsü için başvuru yapabilecek. İkinci öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin birinci öğretim programlarına başvuru yapabilecek.
2. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışındaki diğer illerde devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin devlet yükseköğretim kurumlarındaki programlarına. Vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin vakıf yükseköğretim kurumlarına öğrencinin başvuracağı ilde vakıf yükseköğretim kurumu bulunmaması halinde devlet yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabilecek.
3. Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına 1 Ağustos  - 15 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.
4. Öğrencilerin başvuru sırasında 3713 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen kapsamında olduklarına dair belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ederek ilgili yükseköğretim kurumuna teslim etmelerine. Yükseköğretim kurumları tarafından teslim alınan belgelere ilişkin olarak öğrencinin söz konusu karar kapsamında olup olmadığının ihtiyaç duyulması halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesine.
5. Öğrencilerin halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri kabul edilecektir.) ile öğrenim gördükleri programın öğretim diline ilişkin belgeleri özel öğrenci olarak devam etmek istedikleri yükseköğretim kurumuna teslim etmelerine.
6. 3713 Özel öğrenci statüsünde başvuru yapılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerin yukarıda yer alan şartları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmelerine, şartları sağlayan ve söz konusu karar kapsamında olduğu saptanan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilmelerine ve bu işlemi 29 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar tamamlamalarına (Sosyal Güvenlik Kurumundan durum teyidi gelmeyen öğrencilerin sunduğu belgelere göre işlemlerinin yürütülmesine ancak durumlarının söz konusu karar kapsamında olmadığı saptanan öğrencilerin özel öğrencilik işlemlerinin geri alınmasına) , 
7. Söz konusu 3713 özel öğrencilik işlemleri için kontenjan sınırlaması bulunmadığına ve yukarıda yer alan şartları sağlayan tüm öğrencilerin 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edilmesine,
8. 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından anılan Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerine ilişkin belge verilmesine, 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilerin bu belgelerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna en geç 12 Eylül 2017 Salı günü mesai bitimine kadar teslim etmesine, 
9. 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitime başlamalarına,
10. 3713 Özel öğrencilik işlemlerinde özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu tarafından derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanmasına,  öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm derslerin kredileri ile birlikte sayılarak intibakının yapılmasına 
11. Öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diplomasının düzenlenmesine, 
12. 3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrencilerden, devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlardan 
a) Programın öğretim süresi içinde olanların katkı payları Maliye Bakanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye aktarıldıktan sonra öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna aktarılmasına, 
b) Program süresini geçiren öğrencilerin katkı payını özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödemelerine,
c) İkinci öğretim programında kayıtlı öğrencilerin öğretim ücretini özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödemelerine, 
13. 3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrencilerden vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanların kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumuna ödemesi gereken öğretim ücretini özel öğrenci olarak eğitim alacağı devlet veya vakıf yükseköğretim kurumuna ödemelerine, bu öğrencilerin ödemesi gereken öğretim ücretleri ile ödeme koşullarına ilişkin özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumu tarafından ilgili vakıf yükseköğretim kurumundan öğretim ücretlerinin öğrenilerek tahsil edilmesine, 

karar verilmiştir.

 

27-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş