Arama sonuçları

Şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü

Şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü

Şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü. YÖK Genel Kurulu terörle mücadele ederken hayatını kaybedenlerin yakınları için özel öğrenci statüsü kararı aldı. Yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci statüsü alacak şehit yakınları şöyle tanımlandı: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli. Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocukları.

ŞEHİT YAKINLARINA ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ
 

Bu statüden yararlanmak isteyenler 19 Eylül-2 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Başvurularında bu statüye uygun olduklarını gösterir belge teslim edecekler.

Özel öğrenci olarak eğitim alacak şehit yakınları için şu usul ve esaslar uygulanacak.

-Halen kayıtlı oldukları program ile aynı şartları sağlayan ve öğrencinin devam edebileceği sınıfı bulanan programlara sahip yükseköğretim kurumlarına başvurabilecekler.

Aynı program şartları şöyle tanımlandı: Program isminin aynı olması. Öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlara. Öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili Türkçe, öğretim dili en az yüzde 30 yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili en az yüzde 30 yabancı dil olan programlara. İkinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler de birinci eğitim programlarına başvurabilir.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE OKUYANLAR

-Kayıtlı olduğu il dışındaki diğer illerdeki devlet üniversitelerine başvurabilecekler. Vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler eğer gidecekleri illerde vakıf üniversiteleri yoksa devlet üniversitelerine başvurabilecekler.

KONTENJAN SINIRLAMASI YOK

- Özel öğrenci statüsüne sahip öğrenciler için kontenjan sınırlaması olmayacak.

- Öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitime başlayacak.

-3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrenciler ile iden, devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlarla ilgili şunlar dikkate alınacak.

 

a) Programın öğretim süresi içinde olanların katkı payları Maliye Bakanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye aktarılacak. İlgili üniversite bu katkı payını özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

KATKI PAYLARI NE OLACAK?

b) Program süresini geçiren öğrenciler katkı payını özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödeyecek.

 

c) İkinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler öğretim ücretini özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödeyecekler.

ÜCRET ÖDEYECEKLER Mİ?

-Vakıf üniversitelerinde okuyanlar geçtikleri devlet veya vakıf yükseköğretim kurumuna ödemeleri gereken ücreti ödeyecek.

-Öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından temin edecekleri transkriptlerini 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildikleri yükseköğretim kurumuna teslim edecek.

- PROGRAM YETERLİLİKLERİ ESASLI İNTİBAK

Özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu tarafından derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacak.  Öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak.  Mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) ile öğrencinin 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacağı yükseköğretim kurumunun program müfredatında mezuniyet için belirlenen AKTS kredileri dikkate alınarak alması gereken dersler belirlenecek.

-Öğrencilerin transkriptinde yer alan ve başarılı olduğu tüm dersler kredileri ve ders adları ile birlikte aynen intibak ettirilecek. İntibak ettirilen öğrencilerin mevcut AKTS Kredileri ile 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri programın toplam AKTS kredisi dikkate alınarak, alması gereken AKTS kredisi ve dersler belirlenecek.

ÇİFT ANADAL, YANDAL YAPANLAR NE OLACAK?

-Öğrencilerin daha önce alarak başarısız olduğu dersler için 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacakları yükseköğretim kurumu tarafından aynı dersin olması durumunda aynı ders verilecek, olmaması durumunda yeni ders belirlenebilecek.

- Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrenciler geçtikleri kurumlarda da devam edebilecek ve katkı payı ödemeyecek. Program olmaması durumunda çift anadal ve/veya yan dal eğitiminden vazgeçmiş sayılacaklar.

-Öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim yönetmeliğine tabi olacak. Eğitim öğretime devam etmek ve ders alabilmek için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun aradığı not ortalamasını sağlamaları gerekmekte.

AYNI HAKLARA SAHİP OLACAKLAR

- Öğrenciler yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olacak. Bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi yemek, sosyal tesisler, kütüphane, yurt vb. olanaklardan aynı şekilde yararlanacak. Bu öğrencilerden farklı ücret alınamayacağı gibi diğer öğrencilerin yararlandığı olanaklar için kısıtlama getirilemeyecek.

-Öğrencilere özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci belgesi düzenlenecek.

- Bu öğrencilere 2018-2019 bahar döneminden itibaren talep etmeleri durumunda transkript 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam ettiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecek.

DİPLOMASI NASIL OLACAK?

-Öğrencinin eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecek.

-Öğrenciler istedikleri takdirde 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim aldıkları yükseköğretim kurumundan kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna geri dönebilecek. Bu öğrenciler için de yukarıdaki intibak işlemleri uygulanacak.

 

14-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş