Arama sonuçları

Şensoy: Eğitim ve kalkınma arasında güçlü bir bağ var

Şensoy: Eğitim ve kalkınma arasında güçlü bir bağ var

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşması için öğretmenlerden en önemli taleplerinin, öğrencileri büyük ve güçlü Türkiye inancıyla bugün ve yarın en donanımlı şekilde hazırlamaları olduğunu söyledi.

Şensoy, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'nin büyük ve kapsamlı bir eğitim sistemine sahip olduğunu belirten Şensoy, şöyle dedi:

EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK

"Hemen her alanda eğitimle ilgili meseleler konuşulmakta, yolu eğitimden geçmeyen bir birey bulunmamaktadır. Hükümetimizin 2002'den beri eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik ciddi yatırımları bulunmaktadır. Tüm kademelerde eğitime erişim ve ulaşım noktaları üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. Son 20 yılda hazırlanan bütçelerde en büyük payı Bakanlığımız almaktadır."

Şensoy, verilen destekler ve bunun yıldan yıla artmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkürlerini sundu.

"BİREYLERİN EĞİTİM SEVİYELERİ ARTTIKÇA ÜLKEMİZİN GELİŞİMİ AYNI ORANDA ARTMAKTADIR"

Güçlü Türkiye'nin gelecek iddiasının en önemli noktalarından birisinin beşeri sermayenin niteliğinin artırılması olduğunu kaydeden Şensoy, şunları söyledi:

"Yolu eğitimden geçen her bir ferdin, geleceğimizin inşasında yol alacak, sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerimize saygılı ve duyarlı olarak yetiştirilmesi gerekliliğini ortadadır. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması için bu süreçte saygıdeğer öğretmenlerimizden en önemli talebimiz, öğrencilerimizi büyük ve güçlü Türkiye inancıyla bugün ve yarın en donanımlı şekilde hazırlamalarıdır. Eğitim ve kalkınma arasında çok güçlü bir bağ olduğuna inanmaktayız. Bireylerin eğitim seviyeleri arttıkça ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişimi aynı oranda artmaktadır."

Şensoy, dil öğretiminde farklı kademelerde hayata geçirilen projeler ve elde edilen sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın yanı sıra İstanbul Mili Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

16-05-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş