Arama sonuçları

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci KDK'ye başvurdu

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci KDK'ye başvurdu

 

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci KDK'ye başvurdu. Başka sınav salonu görevlisinin, "Kitapçıklarınızı kontrol edin" ifadesini, kendi salonu için de geçerli olduğunu düşünüp soru kitapçığını kontrol ettiği için sınavı geçersiz sayılan öğrencinin mağduriyetini Kamu Denetçiliği Kurumu tespit etti.

 

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2018 Yıllık Raporu'nda kuruma yapılan başvuru istatistiklerine yer verildi.

Buna göre, kuruma eğitim-öğretim, gençlik ve spor alanında yapılan başvuruları ağırlıklı olarak, "sınavlar ve bağlantılı uygulamalar", "öğrencilerle ilgili işlem", "yükseköğretim hizmetlerine ilişkin konular", "öğretmenlerin eğitim ve öğretime ilişkin sorunları", "dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalar", "gençlik ve spor hizmetlerine ilişkin diğer konular" oluşturdu.

Raporda, "ÖSYM tarafından sınavların geçersiz sayılmasına ve sınav sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin" alınan bir tavsiye kararına da yer verildi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) soru kitapçığını belirlenen zamandan önce kontrol ettiği için sınavı geçersiz sayılan bir öğrenci KDK'ye başvurdu.

SINAVI GEÇERSİZ SAYILAN ÖĞRENCİ KDK’YE BAŞVURDU

2017 ALES sonbahar dönemi sınavında bir öğrenci, sınav salonuna girerken, yan sınav salonundaki görevlinin, "Kitapçıklarınızı kontrol edin." ifadesini duyarak, kendi sınav salonunda da bu duyurunun yapıldığını düşünüp, soru kitapçığını kontrol etti.

Öğrenci, başvurusunda, söz konusu kontrolü, "gayri ihtiyari ve bilinçsizce yaptığını, soruları incelemeden, kitapçığı, sayfa numarası bakımından kontrol ettiğini" anlattı.

Sınavın tamamlanmasının ardından, ÖSYM'nin 2017 ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nda yer alan "Adayların, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlaması yasaktır." ifadesine dayanarak öğrencinin bu sınavı geçersiz sayıldı. 

Mağdur edildiğini iddia eden öğrenci, sınavının geçerli sayılması talebiyle KDK'ye müracaat etti.

Yapılan başvuruyu değerlendiren KDK, öğrencinin sınava girdiği salon ile binadaki diğer kamera kayıtlarını inceledi. Sınav salonlarında, "Kitapçıkları kontrol edebilirsiniz." duyurusunun yapıldığı dakikanın yeknesak olmadığı, adayın sınav salonuna giderken başka bir salonda bu duyuruyu duymuş olabileceği değerlendirildi. Ayrıca öğrencinin "bir anlık dikkatsizlik ve heyecanla" soru kitapçığının sayfalarını kontrol etmiş olabileceği de düşünüldü.

Öte yandan kopya çekildiğine veya sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek şekilde hal ve hareketler içerisinde bulunulduğuna ilişkin bir tespit yapılmadan, "sınav kurallarına aykırı davranış sebebiyle" sınavın geçersiz sayılmasında hukuka ve hakkaniyete uygunluk tespit edilemedi.

Alınan kararda, başvuranın, 2017 ALES sonbahar dönemine ilişkin puanının hesaplanarak, sınavın geçerli sayılarak mağduriyetin giderilmesi hususunda ÖSYM Başkanlığına tavsiyede bulunuldu. 

25-03-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş