Arama sonuçları

Sınavlarda sorulara hangi öğrenci nasıl cevap veriyor?

Sınavlarda sorulara hangi öğrenci nasıl cevap veriyor?

Sınavlarda hangi öğrenci sorulara nasıl cevap veriyor? Hangi öğrenciler soruları cevaplarken boş bırakmaktan hoşlanmıyor? Hangi öğrenciler cevabını bilmedikleri soruları, “sallayarak” şansını deniyor?

İşte tüm bu soruların yanıtlarını bir araştırma ile ortaya çıkıyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçe ve Değerlendirme Anabilim Dalı Çoktan Seçmeli Türkçe Test Maddelerinde Yanıtlama Davranışlarının İncelenmesi adıyla yayımlanan Emine Burcu Pehlivan'ın yüksek lisans tezinde erkek öğrencilerin tahminde bulunma davranışını daha çok kullandıkları görülüyor. 

8'inci sınıfta okuyan 220 öğrenci ile yapılan çalışma kız öğrenciler ise erkek öğrencilere göre doğru yanıtı seçebilecek yeterlilikte bilgiye daha çok sahipler. 

DÜŞÜK PUANLI ÖĞRENCİ ATIYOR AMA TUTTURAMIYOR 

Bu araştırmaya göre Türkçe sınavlarında öğrencilerin tümü dil bilgisi sorularında anlam maddelerinden daha çok boş soru bırakııyor. 

Soru güçlüğü ortalama güçlük düzeyinde ve bir miktar altında olduğunda ve soru ayırt ediciliği arttığında yani zorlaştığında öğrencilerin soruları bilerek yanıtlama davranışları daha fazla. 

Soruları yanıtlama davranışları  alt, orta ve üst puan grubunda yer alan öğrenciler arasında farklılık gösteriyor. Alt puan grubundaki öğrenciler “herhangi bir seçeneğin işaretlenmesi” davranışını daha çok göstererek, şans faktörünü ortaya çıkarıyor ama bu durum onların puanlarında bir yükselmeye neden olmuyor. Yani doğru cevabı tutturamıyor.  

Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre, doğru yanıtı seçebilecek yeterlikte bilgiye daha çok sahipler.

Seçenekleri eleyerek yanıta ulaşma, boş bırakma ve herhangi bir seçeneği işaretleme davranışları erkek öğrencilerde daha fazla görülüyor. Bu da erkek öğrencilerin tahminde bulunma davranışını daha çok kullandıklarını gösteriyor.  

Seçenekleri eleyerek, yanıta ulaşma davranışı üst puan grubundaki öğrencilerde daha az  görülüyor. Bu öğrenciler sorunun yanıtını "eleyerek" değil, bilgileri ile buluyor.

21-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş