Arama sonuçları

SLT ile sağlıkta önlisans diploması lisansa tamamlanıyor

SLT ile sağlıkta önlisans diploması lisansa tamamlanıyor

Sağlık alanında önlisans diploması alanlar Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (SLT) programıyla eğitimlerini lisansa tamamlayabiliyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69. maddesine göre sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise YÖK’ün belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yapabiliyor. Eğitimler, YÖK’ün belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile de verilebiliyor. Uygulama eğitimleri Sağlık Bakanlığı ve YÖK işbirliği ile gerçekleştiriliyor. 

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama programı ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizin için hazırladık:  

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na geçici 69 uncu maddeyi ekleyen 6569 sayılı Kanun 19/11/2014 tarihinde kabul edildi. Bu nedenle SLT Programına, meslek yüksekokullarının YÖK’ün Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Kılavuzu’nda Tablo-1’de belirtilen programlarından birini bitirerek, Sağlık Alanında Önlisans diplomasını 19.11.2014 tarihinden önce almış olan adaylar başvurabiliyor. Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan alansız önlisans diploması alan veya alacak olan adaylar programa başvuramaz.

BAŞVURULAR NEYE GÖRE YAPILIYOR?

2017 SLT başvuruları 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri 4 Ağustos saat 17.00’de tamamlanacak. SLT kontenjanlarına başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/SLT adresi üzerinden yapılıyor. Adayların başvuru ve tercihlerisisteme veri girişleri, önlisans diplomalarında yer alan bilgiler doğrultusunda yapılmasıgerekiyor. Bu kapsamda, adaylar başvuru ve tercihlerini, mezuniyet alanlarına (mezun olunan önlisans programı) ve önlisans mezuniyet not ortalamasına göre yapmalı. Adaylar mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, YÖK’ün “4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği” tablosunu esas alacak.

TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?

Adayların, sisteme beyan etmiş oldukları öğrenim bilgilerinin diploma ile uyumlu olduğuna yönelik onaylarını vermelerinden sonra uygulama adayları “Tercih” işlemlerine yönlendiriliyor. Adayların en fazla 20 tercih yapma hakları var. Adaylar, lisans programlarının örgün, açıköğretim, uzaktan gibi öğrenim türlerine dikkat ederek tercihte bulunmaları gerekli. Tercih işlemlerini yaptıktan sonra mezuniyet programında değişiklik yapılması halinde öncelikle değişiklik yapılan mezuniyet programının yeni hali onaylanmalı, ardından tercih ekranındaki değiştirilen eski programa ait tercihler silinmeli. Son aşamada, yeni mezuniyet programına uygun ilanlar listelendikten sonra, tercih işlemi yeniden yapılmalı.

YERLEŞTİRME VE KAYIT NASIL OLACAK?

Adaylar, beyanları esas alınarak, önlisans mezuniyet not ortalamaları, tercihleri ve lisans kontenjanları doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından merkezi sistemle bir lisans programına yerleştirilecek. Yerleştirme işlemlerinde adayların beyanı esas alındığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve önlisans not ortalamaları yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtları yapılacak. Kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecek.

ÖNLİSANSTA ALDIĞIM DERSLERDEN LİSANSTA MUAF TUTULUR MUYUM?

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” 9’uncu maddesinde “Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir” hükmü yer alıyor. Buna göre, ilgili fakülte yönetim kurulunca, öğrencilerin önlisans eğitiminde almış oldukları dersler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin lisans programında almaları gereken derslere muafiyet verilebilir.

YERLEŞTİĞİM LİSANS PROGRAMINKAÇINCI SINIFTAN BAŞLARIM? 

Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar verme yetkisi İlgili Fakülte Yönetim Kurulu’na ait. Bu doğrultuda, adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin belirleyeceği derslerden muaf olup öğrenim görmeye başlar. 2547 sayılı Kanun uyarınca bu konudaki takdir yetkisi tamamen üniversiteye ait.

HANGİ PROGRAM MEZUNLARI BAŞVURABİLİYOR?

YÖK’ün Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Kılavuzu’nda Tablo-1’de belirtilen önlisans programlarından birini bitiren adaylar başvurabiliyor. Bu programlar şöyle: 

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Yardım

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım Teknikleri

Adli Tıp

Adli Tıp Teknikerliği

Ağız Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı

Ambulans ve Acil Bakım

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Yardım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Cerrahi

Cerrahi Teknikerliği

Çevre

Çevre Sağlığı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Diş Protez

Diş Protez Teknikerliği

Diş Protez Teknolojisi

Diş Teknik Sekreterliği

Diyaliz

Ebelik

Eczane Hizmetleri

Eczane Teknikerliği

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hastane Yönetimi ve Organizasyon

Hemşirelik

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Otopsi Yardımcılığı

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Podoloji

Protez ve Ortez

Radyoloji

Radyoterapi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Sağlık Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Veteriner Sağlık Teknikerliği

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri ve Bakımı

 

SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TAMAMLAYABİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI

 

Önlisans 

Lisans 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

Ağız Diş Sağlığı 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Diş Protez 

Sağlık Yönetimi 

Diş Protez Teknolojisi 

Sosyal Hizmet 

Diş Protez Teknikerliği 

Diş Teknik Sekreterliği 

Hastane Yönetimi ve Organizasyon 

Sağlık Yönetimi 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

Sağlık Yönetimi 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Sosyal Hizmet 

Acil Bakım Teknikerliği 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

Acil Yardım 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Acil Yardım Teknikerliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Acil Yardım Teknikleri 

Sağlık Yönetimi 

Adli Tıp 

Sosyal Hizmet 

Adli Tıp Teknikerliği 

Ambulans ve Acil Bakım 

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 

Ambulans ve Acil Yardım 

Ameliyathane Hizmetleri 

Ameliyathane Teknikerliği 

Anestezi 

Anestezi Teknikerliği 

Cerrahi 

Cerrahi Teknikerliği 

İlk ve Acil Yardım 

Otopsi Yardımcılığı 

Paramedik 

 

28-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş