Arama sonuçları

Son açılan veteriner fakülteleri kapatılmalı

Son açılan veteriner fakülteleri kapatılmalı

Son açılan veteriner fakülteleri kapatılmalı. Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi’ne göre son yıllarda açılan ve kriterleri sağlayamayan veteriner fakültelerinin kapatılması gerekiyor. Türkiye’de 32 veteriner fakültesi bulunuyor. Ancak bunların tümünün gereken kriterleri taşımadığı ifade ediliyor.

 

SON AÇILAN VETERİNER FAKÜLTELERİ KAPATILMALI

21 üniversiteden veteriner fakültesi dekanlarının imzaladığı dekanlar konseyi son yıllarda açılan veteriner fakültelerinin kapatılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıyor. İşte konseyin dikkat çektiği noktalar:

SAYILARI ARTIYOR AMA NİTELİK

Veteriner hekimlerinin, gerek teorik gerekse pratik bilgi donanımına sahip olmaları için öğretim kadrosu, laboratuvar altyapısı ve hayvan hastanesinin yeterli olduğu veteriner fakültelerinde eğitime başlamaları gerekiyor. Veteriner fakültelerinin sayısından ziyade niteliğinin artırılması ile daha nitelikli veteriner hekimlerin yetişmesi sağlanır.

YETERLİ ALTYAPI OLMADAN AÇILIYORLAR

Türkiye'de, Avrupa'daki veteriner fakültelerinde olan MR ve tomografi gibi görüntüleme sistemleri ile eğitim veren fakülte sayısı çok az. Kısıtlı imkanlarla eğitim veren veteriner fakültelerinin ne derece geri kaldığı da aşikardır. Avrupa ülkelerinden Almanya'da 5, Fransa'da 4 ve Birleşik Krallık'ta 7 veteriner fakültesi bulunurken Türkiye’de 32 veteriner fakültesi bulunuyor. Bu fakültelerin çoğunun mevcut durumları ile Avrupa koşullarında eğitim verebilmeleri imkansız olacaktır. Yeni açılan veteriner fakültelerinin eğitim öğretime başlamasında, mevcut veteriner fakültelerinden, meslek, birlik ve odalarından görüş alınmamaktadır. Bundan dolayı da çoğu zaman yeterli ve gerekli öğretim üyesi sayısı tamamlanmadan, asgari koşulları sağlamış laboratuvar imkanı olmadan ve en önemlisi de eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verecek hayvan hastanesi bulunmadan eğitim öğretime başlanmakta.

SON AÇILANLAR KAPATILMALI

Eğitim binası derslikler ve öğretim üyeleri için yeterli ofisler bulunmalı.

Öğrenci uygulama, laboratuvar ve donanımı, araştırma laboratuvarları ve donanımı bulunmalı.

Hayvan Hastanesi (çiftlik hayvanları, at ve pet hayvanları için ayrı muayene, operasyon ve doğum üniteleri, hospitalizasyon üniteleri, enfeksiyöz hastalıklar üniteleri ve nekropsi salonları bulunmalı.

Araştırma ve uygulama çiftliğinin olmalı.

Eğitim öğretime başlamadan önce her ana bilim dalı için en az bir öğretim üyesi atanmış olmalı.

Tüm öğretim üyelerinden en az 3'ü profesör ve 3'ü de doçent olması zorunlu olmalı. Her ana bilim dalı için en az bir araştırma görevlisi atanmış olmalı.

Yeni eğretime başlayacak veteriner fakülteleri, maksimum 20 öğrenci alabilmeli ve bu sayının en az 5 yıl sabit tutulması gerek.

Yeni eğitime başlayacak veteriner fakültelerinin bulunduğu üniversitelerde, sağlık bilimleri enstitülerinin kurulmuş ya da kurulacak olması gerek.

HAYVAN HASTANELERİ KRİTERLERİ NE OLMALI?

Yeni eğitime başlayacak veteriner fakültelerinde araştırma ve uygulama laboratuvarları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen Özel Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği'ne uygun inşa edilmiş olmalı.

Hayvan hastanesi EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) tarafından belirlenen (temel minimum) kriterlere ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe göre ruhsat alabilmesi için uygun inşa edilmiş olmalı.

Tüm bu gerekçelerden dolayı son yıllarda açılmış veteriner fakültelerinin gelişmiş bazı ülkelerde uygulandığı gibi bir an önce kapatılması ve öğrencilerinin belirtilen kriterlere sahip fakültelere, kontenjanlarının düşürülmesi şartıyla aktarılması, ayrıca yeni veteriner fakültelerinin açılmaması uygun olacak.

 

 

23-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş