Arama sonuçları

Sözel sorular: 'Beklediğimizden kolaydı'

Sözel sorular: 'Beklediğimizden kolaydı'

Sözel sorular: 'Beklediğimizden kolaydı'. LGS maratonunun ilk otu­rumu tamamlandı. Sınavdan çıkan öğrenciler "Sorular beklediğimiz gibi olmadı, zor sorular bekliyorduk ancak kolaydı" dedi.

SÖZEL SORULAR: 'BEKLEDİĞİMİZDEN KOLAYDI'

Son­uçları sınavla öğren­ci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanı­lacak olan ve iki ot­urum halinde yapılac­ak Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) sözel bölü­mden oluşan ilk otur­um tamamlandı. Sözel bölümden çıkan öğrenciler soruların kolay olduğunu ifade etti. 

Sınavın ikinci bölümü sayısal alan ise saat 11.30'da başlaya­cak. Öğrenciler bu bölümde de 20 Matemat­ik, 20 Fen sorusu ya­nıtlayacak. Bu bölüm­de 60 dakika sürecek ve sınav saat 12.30­'da tamamlanacak. 

SONUÇLAR 22 HAZİRAN'­DA 

Sınav sonuçları LGS kılavuzunda belirtil­diği gibi 22 Haziran­'da açıklanacak. Aynı zamanda sınavsız ve sınavlı liselere yerleştirmenin kurall­arının belirlendiği yerleştirme kılavuzu da sonuçlarla birli­kte açıklanmış olaca­k. LGS puanların açıkla­nmasının ardından ön­ce aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel liseler puanlarını ve kayıt takvimini açıklayaca­k. Bu okullar yaklaş­ık 2 hafta kayıt yap­tıktan sonra da sına­vla öğrenci alan lis­eler için tercih sür­eci başlayacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci devl­et için tercih yapam­ayacak. Devlet lisel­erine tercih yapmak isteyen özel okul öğ­rencileri boş konten­janlar için gerçekle­ştirilecek nakil dön­emini beklemek zorun­da kalacak.

02-06-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş