Arama sonuçları

Suriyeli öğrenciler için YÖK'te yeni birim

Suriyeli öğrenciler için YÖK'te yeni birim

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türk yükseköğretim sistemindeki Suriyeli öğrencilere yönelik sürecin yurtiçi ile yurtdışı kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaştırılması için YÖK bünyesinde bir koordinasyon birimi oluşturulması kararı verildiğini bildirdi. Saraç, Mustafa Kemal Üniversitesinde YÖK tarafından ilk kez düzenlenen "Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler" konulu uluslararası konferansın sonuç bildirgesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. 

Türkiye'de okuyan Suriyeli öğrencilerin sayısının bugün itibarıyla 15 bine ulaştığını ifade eden Saraç, bu anlamda konferansın düzenlenmesi ve burada tartışılan konuların öneminin daha da fazla ortaya çıktığını söyledi.  

Bu etkinliğin, Orta Doğu coğrafyasında da Suriyeli öğrencilere yönelik şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası konferans olduğuna dikkati çeken Saraç, konferansa Milli Eğitim, Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile AFAD'dan üst düzey temsilcilerin katıldığını bildirdi.

Saraç, konferansta, Türkiye dışından da AB Türkiye Delegasyonu, AB destekli SPARK Yükseköğretim Fon Kuruluşu, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın oluşturduğu Suriyeli öğrencilere yönelik yükseköğretim konsorsiyumu HOPES, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde burs veren Katar merkezli El Fakhoora Vakfı gibi uluslararası kurum ile kuruluşların üst düzey temsilcilerinin de yer aldığını kaydetti.

Konferansa ayrıca Suriyeli öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan 50 üniversitenin rektörünün katıldığına işaret eden Saraç, etkinlikte Suriyeli öğrenci ve çalışan akademisyenlerin bir bölümünün de hazır bulunduğunu belirtti.

Konferansın açılış konuşmaları sonrasında, yurt içi ve dışındaki paydaş kurumların üst düzey temsilcilerinin yer aldığı "Güçlükler, İyi Uygulama Örnekleri ve Geleceğe Bakış" başlıklı oturum yapıldığını anlatan Saraç, ayrıca iki eş zamanlı çalıştay gerçekleştirildiğini dile getirdi. Saraç, çalıştaylarda, Türk yükseköğretim sisteminde mevcut ve yakın gelecekte buna dahil olacak öğrencilerin, sisteme entegrasyonu ve uyum sorunlarının çözümlerinin tartışıldığını ifade etti.

Saraç, konferansta gündeme getirilen sorunlar arasında öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı: "Suriyeli öğrencilerin topluma uyum ve yükseköğretim süreçlerindeki uyum sorunları ile gerekli destek mekanizmalarına ihtiyaç. Akademik yeterlilik ve vasıfların tanınmasında yaşanan güçlükler. Topluma ve eğitime intibakta karşılaştıkları dil sorunları. Suriyeli kız ve erkek öğrencilerin dağılımındaki kız öğrencilerin aleyhindeki dengesizlik. Türk yükseköğretim sistemi hakkındaki bilgi eksiklikleri. Üniversitelerde okuyan Suriyeli öğrencilerin finansmanında yaşanan güçlükler."

DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ÜNİVERSİTE İMKANI
Saraç, bu sorunlara yönelik çözüm yolları arasında ise "Türkiye'de ortaöğretimdeki öğrenci sayıları ve buna bağlı olarak yakın gelecekte yükseköğretime katılacak potansiyel öğrenci sayıları dikkate alındığında, örgün öğrenim yanında açık ve uzaktan öğrenim yöntemiyle daha fazla öğrenciye yükseköğretim imkanı sağlanabilmesinin" yer aldığını belirtti.

SURİYELİ ÖĞRENCİLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINA
Yekta Saraç, diğer önerileri ise şöyle sıraladı: "Suriyeli öğrencilerin görece daha az tercih ettikleri meslek yüksekokullarındaki eğitime de yönlendirilmesi. Suriyeli öğrencilerin sadece belli şehirlerimizde odaklanması yerine, ülkemizin farklı illerinde de eğitim almalarına yönelik çalışma yapılması. Öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri sürecinin önemsenmesi, bu şekilde toplumsal uyum sürecinin de desteklenmesi. Kadınların toplumsal uyum süreçlerindeki rolleri dikkate alındığında, kız öğrencilerin yükseköğretime dahil edilmeleri önem taşıdığından gerekli yönlendirmelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması. Yükseköğretim odaklı yapılan faaliyetlerin ve ülkemizin bu alandaki fedakarlıklarının özellikle uluslararası görünürlüğünün artırılmasına ve uluslararası kuruluşların konuya ilişkin sembolik katkılarının gerçekçi bir şekilde artırılmasına yönelik bir çalışma başlatılması. Bu kapsamda yapılan ve yapılacak çalışmaların koordinasyonunun YÖK tarafından yürütülmesi."

YÖK'TE YENİ BİRİM
Saraç, Türk yükseköğretim sistemindeki Suriyeli öğrencilere yönelik sürecin yurt içi ile yurtdışı kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaştırılması için YÖK bünyesinde bir koordinasyon birimi oluşturulması kararı verildiğini bildirdi.

Suriyeli öğrencilere odaklı uluslararası konferans düzenlenmesine ilişkin değerlendirme yapan Saraç, Türkiye'de 100 bini aşkın uluslararası öğrenci bulunduğunu söyledi.

Saraç, konferansın sadece Suriyeli öğrencilere odaklı olmasına ilişkin de "Birincisi ülkemizde 3,5 milyonu aşkın Suriyeli var. İkincisi, Suriyelilerin yükseköğretime erişim yaşı itibarıyla bakıldığında yüzde 5'i ancak üniversitelerde yer alıyor. Üçüncüsü de yükseköğrenim sorunu aslında insanlık dramının bir sonucu olarak gündemimize girdi." değerlendirmesini yaptı.

Tüm uluslararası öğrencilerin kendileri için çok değerli olduğunu, her birinin sorununa eşit düzeyde ele alınması gereken konular olarak baktıklarını vurgulayan Saraç, ancak Suriyeli öğrencilere ilişkin sorunların, "çözümü aciliyet gerektiren, çok ciddi, büyük ve diğerlerinden çok farklı nitelik arz ettiğini" kaydetti.

10-03-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin