Arama sonuçları

TIMSS 2019'da öğrencilerin sosyoekonomik durumları ne kadar etkili oldu?

TIMSS 2019'da öğrencilerin sosyoekonomik durumları ne kadar etkili oldu?

TIMSS 2019'da öğrencilerin sosyoekonomik durumları ne kadar etkili oldu? TIMSS 2019 sonuçlarında ekonomik dağılımın sonuçlara etki yaptığı da görüldü. TIMSS tarafından hazırlanan ve 2019 başarı sonuçları ile bu öğrencilerin sosyoekonomik dağılımını gösteren tablo, Türkiye’nin her kategoride dünya ortalamasının altında olduğunu gözler önüne serdi.

TIMSS 2019'DA ÖĞRENCİLERİN SOSYOEKOMİK DURUMLARI NE KADAR ETKİLİ OLDU

 

Türkiye’deki dördüncü sınıf matematik sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin %25’inin varlıklı ailelerden geldiği ve %25’ten fazlasının yoksul ailelerden gelmediği okullardan araştırmanın %27’sini oluştururken, bu öğrencilerin başarı ortalaması ise 3.7 olarak ölçüldü. Bu gruptaki dünya başarı ortalaması ise 6.2.

DÖRDÜNCÜ SINIF MATEMATİK: DEVLET OKULLARI DAHA BAŞARILI

Dördüncü sınıf fen kategorisinde varlıklı ya da yoksul olmayan ara gruptaki okullar ise toplam okulların %29’unu oluştururken, bu öğrenci grubunun başarısı 3.6 olarak ölçüldü. Dünya genelinde bu grubun fen başarı ortalaması ise 11.0.

Kategoride, öğrencilerin %25’inden fazlasının yoksul ailelerden gelirken, %25’ten fazlasının varlıklı ailelerden gelmediği okul sayısı ise, araştırmaya dahil edilen toplam okulların %44’ünü oluşturdu. Bu gruptaki öğrenci başarısı 4.2 olarak ölçülürken, dünya ortalama başarısı ise 6.9 oldu.

DÖRDÜNCÜ SINIF FENDE DE DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDAYIZ

Dördüncü sınıf fen başarı ortalaması ve öğrencilerin sosyoekonomik durumunu ortaya koyan tabloda da durum çok farklı değil. Dördüncü sınıf fen bilgisinde varlıklı ailelerden gelen öğrencilerin çoğunluğu oluşturduğu okulların oranı %27, başarı oranı ise 3.7 oldu. Bu kategorideki dünya ortalaması ise 5.1 olarak ölçüldü.

Orta durumdaki okulların oranı %29, başarı oranı ise 3.6 oldu. Bu kategorideki dünya ortalaması ise 10.6.

Dezavantajlı okullar ise dördüncü sınıf fen sonuçlarının %44’ünü oluştururken, bu okulların başarısı 4.2, genel dünya başarı ortalaması ise 6.9 oldu.

SEKİZİNCİ SINIF MATEMATİKTE DE TABLO FARKLI DEĞİL

Sekizinci sınıf fen sonuçlarının değerlendirilmesinde araştırmaya dahil eden varlıklı okulların oranı %27, bu okullardaki öğrencilerin başarı oranları ise 3.0 oldu. Bu kategorideki dünya ortalaması ise 8.2 olarak ölçüldü.

Orta durumdaki okulların araştırmadaki katılım payı %28 olarak not edilirken, bu okullardaki başarı ortalaması ise 3.6 oldu. Bu kategorideki dünya başarı ortalaması ise 9.1.

Dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okullar ise araştırmanın %45’ini oluştururken, bu okullardaki ortalama başarı 4.0 olarak ölçüldü. Bu kategorideki dünya ortalaması ise 5.7 olarak açıklandı.

SEKİZİNCİ SINIF FEN: YİNE DÜNYA ORTALAMASI YAKALANAMADI

Sekizinci sınıf fen sonuçlarında ise, Türkiye’deki varlıklı okulların oranı %27, başarı oranları 3.0 olarak ölçüldü. Bu alandaki dünya ortalaması 7.3.

Orta durumdaki okulların araştırmadaki katılım payı %28 olurken, başarı ortalaması ise 3.6 oldu. Bu kategorideki dünya başarı ortalaması ise 8.1 olarak kayıtlara geçti.

Dezavantajlı okullar, sekizinci sınıf fen sonuçlarının %45’ini oluştururken, başarı oranları ise 4.0 oldu. Bu oran, dünya genelinde ise 5.1.

09-12-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş