Arama sonuçları

TÜBA’ya ‘Başkanlık’ sistemi geldi

TÜBA’ya ‘Başkanlık’ sistemi geldi

TÜBA’ya ‘Başkanlık’ sistemi geldi. Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) bağlı Akademi Konseyi’nin üst yönetimi, Başkanlık Sistemi’ne benzer bir modelle yeniden düzenlendi. Konseyin 11 üyeden oluşan üst yönetimi bir başkan ve üç başkan yardımcısı olacak şekilde yeniden yapılandırıldı. 15 Temmuz 2018’de çıkarılan, “4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” aradan bir yıl geçmeden yeniden düzenlendi. Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre kararnameyle Türkiye Ulusal Ajansı, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

 

TÜBA’YA ‘BAŞKANLIK’ SİSTEMİ GELDİ

Yeni düzenlemelerden en dikkat çekeni ise TÜBA’ya bağlı Akademi Konseyi’nin yönetim şemasında yapılan değişiklik oldu. TÜBA Akademi Konseyi’nin üst yönetimi artık bir başkan ve üç başkan yardımcısından oluşacak. Başkan ve başkanın görevlendirdiği yardımcıların görev süresi üç yıl olarak belirlendi ve yönetmeliğe, “Başkanın görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının görevi de sona erer” ibaresi eklenerek akademiye Başkanlık Sistemi’ne benzer bir model getirildi.

ETKİ ALANI DA GENİŞLETİLDİ, İSTERSE KAPATABİLECEK

Kararname ile Akademi Konseyi’nin yükseköğretimdeki etki alanı da genişletildi. Konseye, akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek yetkisinin yanı sıra enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasını ya da kapatılmasını önerme yetkisi de verildi. Akademinin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla üyelik, anlaşma, işbirliği ve ortak faaliyetler yapma konusundaki karar da Akademi Konseyi’ne bırakıldı.

ÜCRET SINIRINI BELİRLEME YETKİSİ VERİLDİ

Değişiklik ile öte yandan, akademinin yürüteceği faaliyetler sırasında yapacağı ücret, telif ve işlenme ücreti ile benzer ödemelerin üst sınırını belirleme yetkisi Akademi Konseyi’ne devredildi. Akademi personelini belirleme yetkisi ise Akademi Konseyi Başkanı’na aktarıldı.

YETKİ DEVRİ YAPILDI

Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak, YÖK’ten üniversite rektörlüklerine yapılan yetki devrinin bir benzerinin de TÜBA’ya yapıldığını söyledi. TÜBA’nın akademide birçok konuya yön vermeye çalışan bir kurum olduğunu vurgulayan Özkoçak, dün alınan karar ile yetkilerinin daha da arttığını ifade etti. Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan da TÜBA’nın yükseköğretimdeki öneminin arttığını söyledi. Kurumun bugüne kadar etkin olmadığını anlatan Bozdoğan, yükseköğretimin TÜBA üzerinden konsolide edilme düşüncesinin olabileceğini ifade etti.

 

20-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş