Arama sonuçları

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi nereye kuruluyor?

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi nereye kuruluyor?

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruldu. Üniversite ile birlikteTürk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfı da kurulmuş oldu Pendik'te orman vasıflılar da dâhil olmak üzere mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üniversite için bedelsiz olarak tahsis edildi. 

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluşu ile ilgili kanun 24 Haziran 2017 günkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun 30 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmaya dayalı olarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını düzenledi. 

ÜNİVERSİTENİN GELİRLERİ NE OLACAK?

Kanunda üniversitenin gelirlerinin ne olacağı şöyle sıralandı: 

a) Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Anlaşma gereğince yapacağı Hazine yardımı

b) Vakıf tarafından sağlanan destekler

c) Üniversite ve Vakıf şirketlerinin elde ettiği gelirlerden ayrılan pay

ç) Üniversiteye yapılan yardımlar

d) Harç ve ücretler

e) Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler ile bağış, vasiyet ve diğer gelirler

BAĞIŞLAR VERGİDEN MUAF OLACAK

Üniversiteye yapılan bağışlar vergiden muaf olacak. Üniversitenin binek araçları hariç her türlü yurtdışından getirdikleri ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olacak. Üniversitenin gelirleri ve malları da  de kurumlar vergisi başta olmak üzere tüm gelirler ve harçlardan muaf tutulacak. 

Üniversite, merkezi yönetim bütçesine dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynı şekilde yararlanacak. Üniversite, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden muaf olacak. 

TÜRK-JAPON ÜNİVERSİTESİ NEREDE KURULACAK?

Resmi Gazete'de Türk Japon Üniversitesi ile ilgili nerede kurulacağına ilişkin şu bilgi verildi: İstanbul ili, Pendik ilçesi, Sanayii Mahallesi'ndeki, orman vasıflılar da dâhil olmak üzere mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilmiş sayılır.

ÜNİVERSİTE İÇİN AĞAÇ MI KESİLECEK?

Üniversitenin Pendik'te Sabiha Gökçen Havaalanı yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacağı ve üniversitenin inşaası için de ilk olarak ormanlık alandaki ağaçların kesileceği savunuluyor. 

 

26-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin