Arama sonuçları

Türkiye, inovasyonda 128 ülke arasında 42’nci sırada

Türkiye, inovasyonda 128 ülke arasında 42’nci sırada

Her yıl gerçekleştirilen bir Küresel İnovasyon Endeksi raporunun bu yıl 9’uncusu Cornell Üniversitesi, INSEAD (The Business School for the World) ve Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) işbirliği ile hazırlandı ve 128 küresel ekonominin inovasyon performansı değerlendirildi. 2016 yılı raporunun ana teması “Küresel İnovasyon ile Kazanma” olarak belirlendi. Küresel İnovasyon Endeksi’nde 128 ülke arasında 42’nci sırada yer alıyor.    

ZİRVEDE İSVİÇRE VAR   
2007 yılndan bu yana her yıl tekrarlanan Küresel İnovasyon Endeksi’nde, ilk sıraları İsviçre, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya paylaşıyor. Raporda öne çıkan gelişmeler arasında bu yıl Çin'in ilk 25'e girmesi yer alıyor. Çünkü anketin 9 yıllık tarihinde ilk kez orta gelirli bir ülke gelişmiş ekonomiler arasında yer buldu. 

En yeni Küresel İnovasyon Endeksinde dünyanın en yenilikçi ekonomisi ünvanına sahip İsviçre, altı yıldır yerini koruyor. Avrupa, hükümet etkinliğinden iş dünyasına duyarlılığa, yaratıcı mallara ve hizmetlere kadar çok çeşitli endeksler üzerinden puan alıyor. İsveç, İngiltere'ye yer değiştirerek ikinci sırada yer almak için bir sıra daha tırmandı. Altyapı, insan sermayesi ve araştırma konularında yüksek puan aldı. Üçüncü sırada Birleşik Krallık yer alıyor. Birleşik Krallık da İsveç gibi, altyapı, piyasa incelikleri ve yaratıcı çıktılar açısından ilerleme kaydetti.

Endeks başladıktan bu yana ilk kez, Çin 25'inci sırada yer aldı, geçen yıl 29'uncu sıradaydı. Raporda, bu durumun nedeni performans göstergesinin yanı sıra endeksteki metodolojik değişiklikler olarak açıklanıyor. Bununla birlikte, raporda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki devam eden "inovasyon bölünmesi"ne dikkat çekiliyor. Yenilikçi faaliyetin büyük kısmının, yüksek gelirli ekonomiler ile Çin, Hindistan ve Güney Afrika da dahil olmak üzere birkaç orta gelirli ekonomide yoğunlaştığı vurgulanıyor.

HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?
İnovasyon endeksi için oluşturulan veriler İnovasyon Girdi Alt Endeksi ve İnovasyon Çıktı Alt Endeksi olmak üzere alt eksene dayanıyor. İşte kriterler:

İnovasyon Girdi Alt Endeksi 5 temel bileşen ve bu bileşenler 3 göstergeden oluşuyor:
1- Kurum ve Kuruluşlar: Politik çevre, düzeneyelici çevre, iş çevresi
2- İnsan Kaynağı ve Araştırma: Eğitim, yükseköğretim, ar-ge
3- Altyapı: Bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre
4- Pazar Gelişmişliği: Kredi, yatırım, ticaret ve rekabet
5- İş Gelişmişliği: Bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi
İnovasyon Çıktı Alt Endeksi ise 2 temel bileşenden oluşuyor:
1- Bilgi ve Teknoloji Çıktıları: Bilgi üretimi, etkisi ve yayılımı
2- İnovatif Çıktılar: Maddi olmayan varlıklar, yenilikçi ürün ve hizmetler, çevrimiçi yaratıcılık

TÜRKİYE GENEL SIRALAMADA 42’NCİ
Türkiye 2016 sıralamasında bu yıl 16 sıra birden yükselerek 39.03 puan ile 42. oldu. Sıralamada bir Kuzey Afrika ve Batı Asya ülkesi olarak yer alan Türkiye, bölge açısından bakıldığında en inovatif dördüncü ülke durumunda. Bu grubun içinde birinciliği 21’inci sıradaki İsrail, ikinciliği 31’inci sıradaki Güney Kıbrıs ve üçüncülüğü ise 41’inci sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri alıyor. Türkiye bölgenin dördüncüsü durumunda. Geçtiğimiz sene yayınlanan raporda Türkiye genel sıralamada 100 üzerinden 37.81 puan alarak 58. sırada yer almıştı.

Bölgesel olarak bakıldığında ise Kuzey Afrika ve Batı Asya grubunda 6. sırayı elde etmişti. Geçen seneki raporla karşılaştırıldığında bu yıl Türkiye’nin sıralamada üst sıralara çıktığı görülüyor. Bölgedeki Arap ülkelerinin son yıllarda ar-ge yatırımlarını artırarak, petrolden farklı gelirlere doğru yönelmeye çalışmaları dikkat çekiyor. İsrail ve Güney Kıbrıs 4 yıldır yerini koruyor. Bölgenin en zayıf özellikleri ise, patent sayıları, bilimsel yayın sayıları ve kalitesi ile yüksek teknoloji ihracatında başarılı olamayışları olarak sıralanıyor.

ENDÜSTRİYEL TASARIM BAŞVURULARINDA BİRİNCİ
Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi’ne göre tek alanda ön plana çıkıyor. Alt endekslere bakıldığında marka başvurularında 4'üncü, endüstriyel tasarım başvurularında ise birinci sırada yer alıyor.Türkiye, belirli bir ulusal veya bölgesel ofiste ikamet eden kişilerin ticari marka başvuruları sayısına göre değerlendirmenin yapıldığı “menşei markalar” sıralamasında Moldova, Paraguay ve Malta'nın ardından 4’üncü sırada yer alıyor. Belirli bir ulusal veya bölgesel ofiste açılan endüstriyel tasarım başvurularında yer alan tasarımların sayısına göre oluşturulan  “menşe bazında endüstriyel tasarımlar” sıralamasında ise İtalya, Çin ve Kore ile birlikte Türkiye birinci sırada. Yaratıcı çıktılar endeksinde Türkiye’nin verileri ise şöyle:

                                                                                        Puan/yüzde 0–100  Sıra
-Yaratıcı çıktılar ....................................................................................42.0.....31
--Menşe bazında endüstriyel tasarımlar ..................................................27.2.....1
--Menşei Markalar .............................. ..................................................131.2.....4
-- Maddi olmayan duran varlıklar ............................................................67.5.....5
--Bilgi iletişim teknolojileri (BİT) ve iş modeli oluşturma .....................61.2.....51 
--BİTler ve örgütsel model yaratma ........................................................52.0.....68

BİLİŞİM-TEKNOLOJİ İTHALAT VE İHRACATINDA EN D ÜŞÜK SIRALARDA
Alt kriterler sıralamasında Türkiye bilişim teknoloji ithalatında ve ihracatında en düşük sıralarda. Türkiye, ithalatta 118, ihracatta 116’ncı sırada. Online yaratıcılık alt başlıklarından Wikipedia’ya katkı vermede 81’nci ve Youtube’a içerik yükleme alanlarında 56. sırada yer bulan Türkiye, bilim-teknoloji ithalat ve ihracatına kıyasla üst sıralarda yer alıyor.

EĞİTİME KATILIM YÜKSEK, HARCAMA DÜŞÜK
Küresel İnovasyon Endeksi’nde İnsan Sermayesi ve Araştırma kriterinin alt kategorileri, ülkelerin eğitimdeki durumunu da ortaya koyuyor. Türkiye insan sermayesi ve araştırma kategorisinde 128 ülke arasında 43’üncü sırasında yer alıyor. Türkiye’nin eğitim kategorilerinde en yüksek sıralaması “yükseköğretime kayıt” kriterinde, en düşük sıralaması ise eğitim harcama kriterinde. Türkiye yükseköğretime kayıtta 16’ncı, eğitim harcamalarında ise 103’üncü sırada yer alıyor 

İşte Türkiye’nin eğitim notları:
 
                                                                             Puan/yüzde 0–100  Sıra

İnnsan sermayesi ve araştırma..................................................39.2.....43
-Eğitim.......................................................................................50.0.....57
--Eğitim harcamaları %GSYİH ...................................................2.9.....103
--Okul ömrü, yıl..........................................................................16.4.....24
--PISA okuma, matematik, ve bilimsel ölçekte........................462.3.....40
-- Öğrenci-öğretmen oranı, ortaöğretim......................................20.1.....84
- Yükseköğretim........................................................................39.1.....49
--Kayıt, % brüt...........................................................................79.0.....16
--Bilim ve mühendislik mezunları % ........................................20.9.....49
--Yükseköğretim gelen hareketliliği, % ......................................1.1.....79
-Araştırma ve geliştirme (Ar&Ge).........................................28.6.....38
--Araştırmacılar.....................................................................1,156.5.....45
--Ar-Ge Üzerinden Brüt Harcama,% GSYİH... ..........................1.0.....35
--Global AR-GE şirketleri..........................................................50.8.....36
--QS üniversite sıralaması, en iyi 3 üni. ortalama puanı............33.5.....39

‘BİR ÜLKENİN SOSYO-EKONOMİK İLERLEMESİNİ İNOVASYON BELİRLEYECEK’
Hem Küresel Yenilik Endeksi hem de Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabetçilik Raporu tarafından, yenilik, ekonomik büyümenin önemli bir sürücüsü olduğu vurgulanıyor. Rapordaki ekonomistlerden biri olan Margareta Drzeniek Hanouz, inovasyonun, Forum raporundaki 12 sütundan biri olduğu ve son derece önemli bir rol oynamaya hazır olduğu belirtiyor. Hanouz şunları söylüyor: “Gelecekte, bir ülkenin sosyo-ekonomik ilerlemesi, inovasyon yapma ve yeni çevrelere hızlı adapte olma becerisi ile giderek daha fazla belirlenecektir. Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, yaratıcılık, yeni iş fikirleri ve yeni iş modelleri uygulayabilme becerisi de giderek bir ülkenin başarısını belirleyecek.”

HANGİ ÜLKE HANGİ ALANDA ÖN PLANA ÇIKIYOR?

Küresel Yenilik Endeksi 2016 sonuçlarına göre en iyi ülkeler ve ekonomiler sıralandı. Bu verilere göre WIPO tarafından “İnovasyon için mükemmel bir dünyada hangi ülke ne yapmalı?” başlıklı bir liste oluşturuldu. İşte ülkeler ve  en iyi olduğu alanlar:

İNSAN KAYNAĞI VE ARAŞTIRMA: 
Öğrenci başı eğitim harcamaları: MOZAMBİK
Okuma, matematik, fente öğrencilerin performansı: ÇİN
Öğrenci-öğretmen oranı: GÜRCİSTAN
Bilim ve mühendislik mezunları: İRAN
Ar-Ge harcamaları GSYİH payı olarak: KORE
 Üniversite kalitesi: BİRLEŞİK KRALLIK

YARATICI ÇIKTILAR:
Ticari marka başvuruları: PARAGUAY
Endüstriyel tasarım uygulamaları: TÜRKİYE
BİT ve örgütsel yenilik: ESTONYA
Yaratıcı endüstri İhracat: KOSTA RİKA
Yayıncılık endüstrisi: LÜBNAN

KURUMLAR:
Yasal düzen kalitesi: HONG KONG (ÇİN)
İş kurma kolaylığı: YENİ ZELANDA

İŞ GELİŞMİŞLİĞİ:
Bilgi yoğun bir istihdam: SİNGAPUR
Yüksek dereceli kadın: RUSYA
Üniversite ve sanayi araştırma işbirliği: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Küme gelişim durumu: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ALTYAPI: 
Bilgi teknolojilerinin kullanımı: DANİMARKA
Sermaye ve altyapı yatırımları: CEZAYİR
Çevresel Performans: FİNLANDİYA

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÇIKTILARI:
PCT uluslararası patent başvuruları: JAPONYA
Bilimsel yayınların kalitesi: ALMANYA
Verimlilik artışı: ENDONEZYA
Yüksek ve orta teknolojili imalat: İSVİÇRE
Yüksek teknoloji ürünü ihracat: MALEZYA
BİT Hizmet İhracatı: HİNDİSTAN

PAZAR GELİŞMİŞLİĞİ:
Kredi alma kolaylığı: RUANDA
GSYİH payına göre mikrofinans: KAMBOÇYA
Girişim sermayesi fırsatları: İSRAİL

İŞTE KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ'NE  GÖRE EN İYİ 50 ÜLKE: 
1-    İsviçre
2-    İsveç
3-    Birleşik Krallık
4-    Amerika Birleşik Devletleri
5-    Finlandiya
6-    Singapur
7-    İrlanda
8-    Danimarka
9-    Hollanda
10-    Almanya
11-    Kore Cumhuriyeti
12-    Lüksemburg
13-    İzlanda
14-    Hong Kong (Çin)
15-    Kanada
16-    Japonya
17-    Yeni Zelanda
18-    Fransa
19-    Avustralya
20-    Avusturya
21-    İsrail
22-    Norveç
23-    Belçika
24-    Estonya
25-    Çin
26-    Malta
27-    Çek Cumhuriyeti
28-    İspanya
29-    İtalya
30-    Portekiz
31-    Kıbrıs
32-    Slovenya
33-    Macaristan 
34-    Letonya
35-    Malezya
36-    Litvanya
37-    Slovakya
38-    Bulgaristan
39-    Polonya
40-    Yunanistan
41-    Birleşik Arap Emirlikleri
42-    Türkiye
43-    Rusya Federasyonu
44-    Şili
45-    Kosta Rika
46-    Moldova cumhuriyeti
47-    Hırvatistan
48-    Romanya
49-    Suudi Arabistan
50-    Katar

 

11-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş