Arama sonuçları

Türkiye: Mutsuz çocukların ülkesi

Türkiye: Mutsuz çocukların ülkesi

Türkiye: Mutsuz çocukların ülkesi. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak dünyanın her yerinde fiziksel şiddetten cinsel istismara, yoksulluktan eğitim hakkından mahrum bırakılmaya kadar milyonlarca çocuk "kara tablonun" içine sıkışmış durumda.

Dünya çocuklarının arasında bizimkilere baktığımızda tablo iç açıcı deği. Onlar 70 ülke arasında en mutsuz çocuklar.  PISA 2015 verilerini değerlendiren Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 2016-2017 Eğitim İzleme Raporu’nda da en dikkat çeken bölüm bizim çocukların mutsuzluğu.

TÜRKİYE: MUTSUZ ÇOCUKLARIN ÜLKESİ

35 OECD, 35 de partner ülke olmak üzere 70 ülkenin katıldığı ve öğrencilerin yaşam memnuniyetlerinin de sorgulandığı 2015 PISA verilerinde Türkiye’deki çocukların mutsuzluğu göze çarpıyor.

Öğrencilerden yaşam memnuniyetlerini 0 ile 10 puan arasında değerlendirmeleri isteniyor. Türkiye’den katılan 15 yaşındaki çocukların yüzde 28.6’sı yaşamlarından memnuniyetlerine 0-4 arasında puan veriyor.

Bu puan ile de 28 OECD ve 20 partner ülkenin en mutsuz çocukları bizimkiler çıkıyor. Onları yüzde 21.6 oranı ile Kore, yüzde 19.3 oranıyla Tunus, yüzde 16.6 oranıyla Tayvan, yüzde 15.4 oranı ile Çin, izliyor.

En mutlu çocukların ülkesine gelince PISA başarı oranı düşüklüğüne rağmen yüzde 67.8 oranı ile Dominik Cumhuriyeti. PISA başarıları en yüksek ülkelerden biri olan Finlandiya’da bu oran yüzde 44.4.

SINAV KAYGISINDAN MI KAYNAKLANIYOR?


Türkiye ile birlikte Kore, Çin gibi ülkelerde de çocukların mutsuzluk oranlarının yüksek olması “sınav kaygısı” ile açıklanabilir mi?

PISA 2015’te bunu da sorgulayarak, sınav kaygısı endeksi oluşturuyor. Endeksin ‘0’ olması tüm öğrencilerin eşit kaygı yaşadığını, eksi olması daha az kaygı yaşadıklarını, 0’ın üstüne çıkması ise ortalama kaygıdan daha fazlasını yaşadıklarını gösteriyor. Sınav kaygısının en yüksek olduğu ülkeler Singapur, Kosta Rika ve Brezilya. En az kaygılı öğrenciler Hollanda’da. Türkiye’nin yüzde 0.3. Yani OECD ortalamasına göre Türk öğrencilerin kaygı düzeyi daha yüksek.

Yine rapora göre kendini okula ait hissettiğini söyleyen öğrenci oranı OECD genelinde yüzde 73, Türkiye’de yüzde 61.4. “Okulda kendimi dışlanmış hissediyorum” görüşüne katılmayanların oranı OECD ortalaması yüzde 82.8 iken Türkiye’de yüzde 64.3.

ÇOCUKLARIN BAŞARI DURUMLARI NEDİR?

Peki tüm bunlar başarıya nasıl yansıyor?

70 ülke içinde Türkiye matematikte 49., okumada 50. ve fende 52. sırada yer alıyor. PISA’da öğrencilerin yeterlilikleri 6 düzeyde sorgulanıyor. 5-6 düzey bir ülkenin beşeri sermayesini yani geleceğini gösteriyor. Türkiye’de 6’ncı düzeyde öğrenci oranı 0. Yani en üst düzeyde bilgi ve becerilerini yaratıcı ve bağımsız biçimde kullanma yeteneğine sahip çocuk Türkiye’de yok. Bu düzeyin OECD ortalaması ise 1.1.

Üst düzey performans gösteren 5’inci düzeydeki öğrenci oranı ise yalnızca 0.3. Bu oranın OECD ortalaması 6.7. En alt düzeyde kalan öğrenci oranı ise OECD ortalamasının iki katı 31.6.
Matematikte en üst düzeydeki öğrenci oranı 1.1 ama bunun OECD ortalaması 10.7

Tüm bu sonuçlar bize ne mutlu ne de başarılı öğrenci yetiştirebilen bir eğitim sistemine sahip olmadığımızı gösteriyor. Kısaca çocukları ne bugüne ne de yarına hazırlayabilen eğitim sistemine sahibiz.

20-11-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş