Arama sonuçları

Çocuk nüfusunda ilk sırada hangi iller var?

Çocuk nüfusunda ilk sırada hangi iller var?

Türkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45,3 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 17,3 ile Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

EN ÇOK ÇOCUK ŞANLIURFA'DA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu şehri yüzde 42,8 ile Şırnak, yüzde 40,9 ile Ağrı izledi.

ÇOCUK NÜFUSU EN AZ OLAN İLLER

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olarak tespit edildi.

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında çocuk nüfusun yüzde 27,9'unun 0-4 yaş grubunda, yüzde 27,7'sinin 5-9 yaş grubunda, yüzde 27'sinin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 17,4'ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü. 2020 yılında yüzde 26,9'unun 0-4 yaş grubunda, yüzde 28,7'sinin 5-9 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 16,2'sinin 15-17 yaş grubunda yer aldığı kayıtlara geçti.

ORTAOKULDA NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 95,9

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre, 5 yaş net okullaşma oranı, 2015-2016 öğretim yılında yüzde 67,2 iken 2019-2020 öğretim yılında yüzde 75,1 olarak gerçekleşti.

Ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı 2019-2020 öğretim yılında yüzde 95,9 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkek çocuklar için ortaokul seviyesinde yüzde 95,7, kız çocukları için yüzde 96,1 olduğu görüldü.

Eğitim kademelerine ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara göre bir artış gözlendi.

İlkokul tamamlama oranı 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 97,7 iken bu oran 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,6 oldu.

Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 58,8'den yüzde 70,3'e yükseldi. Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde erkek çocuklar için yüzde 67,8, kız çocuklar için yüzde 72,9 olduğu görüldü.

KIZ ÇOCUKLARININ EVLİLİK DURUMLARI

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002'de yüzde 7,3 iken, geçen yıl yüzde 2,7'ye düştü.

Öte yandan, aynı yaş grubunda olan erkek çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002'de yüzde 0,5 iken, 2020'de yüzde 0,1 oldu.

ÇOCUKLARDA İŞ GÜCÜNE KATILMA

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 sonuçlarına göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,2 olarak kaydedildi.

İş gücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde bu oranın erkek çocuklar için yüzde 23,4 kız çocuklar için yüzde 8,6 olduğu görüldü.

EN FAZLA GÖRÜLEN HASTALIK ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

Türkiye Sağlık Araştırması 2019 yılı sonuçlarına göre, ailelerin beyanları doğrultusunda 2-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 2,2 ile en fazla görmede zorluk çektikleri görüldü. Aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 2'sinin duymada, yüzde 1,5'inin öğrenmede, yüzde 1,4'ünün yürümede, yüzde 1,1'inin ise konuşmada zorluk çektikleri ifade edildi.

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde 0-6 yaş grubunda yüzde 35,9 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 28,7 ile ishal, yüzde 9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 6,9 ile kansızlık izledi.

Yaş grubu 7-14 olan çocuklarda da yüzde 29,4 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile ishal, yüzde 14,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları, yüzde 10,9 ile göz ile ilgili sorunlar izledi.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,1 OLDU

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2009'da bebek ölüm hızı binde 13,9 iken 2019 yılında binde 9,1'e geriledi. Bebek ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde, 2009-2019 yılları arasında bebek ölüm hızının erkek bebekler için binde 14,6'dan binde 9,8'e, kız bebekler için binde 13,1'den binde 8,4'e düştüğü görüldü.

Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı, 2009 yılında binde 17,7 iken 2019 yılında binde 11,2'ye geriledi.

5 yaş altı ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde, 2009-2019 yılları arasında beş yaş altı ölüm hızının erkek çocuklar için binde 18,5'ten binde 12'ye, kız çocuklar için binde 16,8'den binde 10,3'e düştüğü gözlendi.

ÇOCUKLAR EN FAZLA DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENMELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

2019'da 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş grubundaki çocuk ölüm sayısı 2019 yılında 1326 oldu.

Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 877 çocuk, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle 684 çocuk, konjenital bozukluk ve kromozomla ilgili anomaliler nedeniyle 509 çocuk hayatını kaybetti.

20-04-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş