Arama sonuçları

TYT: Türkçe'de dil bilgisi soruları arttı

TYT: Türkçe'de dil bilgisi soruları arttı

TYT: Türkçe'de dil bilgisi soruları arttı. Kaldırılan YGS-LYS yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) önümüzdeki haziran ayında yapılacak. Bu yıl üniversite için adaylar ilk kez değişen yeni üniversiteye geçiş sınavına girecek.

Bu sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) örnek soruları ÖSYM sitesinde yayımlandı. Anabilim Eğitim Kurumları Zümre Başkanları açıklanan örnek sorular üzerinden değerlendirme yaptı ve adaylara önerilerde bulundu. 

 

TYT: TÜRKÇE'DE DİL BİLGİSİ SORULARI ARTTI 

 

TYT Türkçe'nin, anlamdan oluşacağı, dil bilgisi sorularının olmayacağı söylenmiş olsa da durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Geçen yılın YGS Türkçe sorularında yazım kuralları, noktalama dâhil 6 tane olan dil bilgisi soruları TYT Türkçe'de 13 soruya çıktı. Geçen yıllarda dil bilgisi soruları birkaç kazanım birleştirilerek sorulurken TYT’de tek kazanım üzerinden sorular olduğu görüldü. Öğrencinin karşısına hiç çıkmayan “düzeltme işareti” ile ilgili örnek soru bu sene sınava konulmuş. TYT Türkçe'de anlam soruları toplamda geçen yılki YGS’ye göre azalmış, asıl azalma da cümlede anlam sorularıyla ilgili olmuş. Geçen yıl anlatım biçimleri dâhil toplamda 34 olan anlam soruları TYT’de 27’ye düşmüş. Paragraflar kısalmış, düşünce ağırlıklı paragraflardan çok olay ağırlıklı paragraflara dönüşmüş. 

 

ŞİİRLİ SORULAR GELMİŞ 

 

Geçen yıllarda yine hiç karşılaşılmayan şiir sorusu, bu sene bir Yunus Emre bir Mevlana’dan verilen iki şiir üzerinden anlatılmak istenen düşünce biçiminde sorulmuştur. Sosyal Bilimler bölümü sorulmayacağı takdirde TYT Türkçede bu alanlara ait metinlerden hareketle anlam soruları sorulacağı belirtilmişti ancak Sosyal Bilimlerden 25 soru sorulduğu halde Türkçedeki paragraf sorularının bazılarının bu alanlardaki metinlerden alındığı görülmüştür. Genel olarak bakıldığında soruların zor olmadığı orta ve kolay düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak alışık olunmayan soru tipleri olduğundan sınav öğrencilere zor gelebilir. Dil bilgisinin çokluğu da öğrencileri zorlayacaktır. 

 

 

COĞRAFYA YGS FORMATINA UYGUN

 

TYT Coğrafya Testi Soruları, beklenildiği gibi YGS formatına uygun sorulardan sorulmuştur. Konular yine 9. ve 10. sınıfların kazanımlarından sorulmuştur. Kazanımların yine harita bilgisiyle pekiştirdiği sorular dikkati çekmektedir. ÖSYM yine coğrafya sorularında konuların harita üzerinde ifade edilmesinin önemli olduğunu ve bu uygulamanın TYT coğrafya sorularında da devam edeceğinin ipucunu vermiştir.  Bunun yanında YGS coğrafya sorularından bazıları doğrudan yorumla çözülebilirken; TYT coğrafya örnek sorularında ilgili kazanımın temel bilgisi olmadan çözülemeyeceği izlenimi edilmiştir. Bu durum yeni sınavda bilgi düzeyinin önemini daha da arttırmıştır. 

 

 

TARİH BİLGİYE DAYANIYOR

 

Daha önceki yıllarda sorular daha yoruma açık ve ve bilgiden çıkarım yapılarak sorulmaktaydı. Yayınlayan sorular bilgiye dayalı bir şekilde çeldiricisi iyi çalışılmış sorular bulunmakta. 2 soru bilgiye dayalı,3 soru yoruma dayalı sorulardır. Soru sayısı az olduğundan önceki yıllarla ilişkilendirmek mümkün olmamak kaydıyla beklenen konulardan gelmiştir.

YGS formatına uygun sorular sorulmuştur. (İlk Türk Devletleri, Osmanlı Kültür Medeniyeti, Milli mücadele) 

 

FELSEFE ÇELDİRİLİLERİ GÜÇLENMİŞ

 

 Felsefe soruları, önceki yıllarla kıyaslandığında çok büyük bir fark göstermiyor. Verilen paragraftan bilgiye dayalı yorum yapılması bekleniyor. Eski YGS sorularına benzemekle birlikte, verilen seçeneklerin çeldirici olması öğrencileri zorlayabilir. Konu dağılımı, felsefenin anlamı, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi ve bilgi felsefesi ünitelerinden yapılmıştır. Beklenilen dışında bir durum yoktur

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SORULARI NEDİR?

 

TYT, YGS formatında soru örneklerinden oluşuyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden geçen seneki YGS’de de 5 soru vardı. TYT’de de 5 soru var. Yani soru sayıları aynı. YGS’deki sorular, bilgi+yorum soruları şeklindeydi. TYT’de de aynı.

TYT soru örneklerindeki dağılma gelince;

16. Soru: Hac ve Umre konusuyla ilgili. Tamamen bilgiye dayalı bir soru.

17. Soru: Kader-irade ve sorumluluk konusuyla ilgili yorum sorusu.

18. Soru: Ahlak konusuyla ilgili yorum sorusu

19. Soru: Peygamberlere iman konusuyla ilgili tamamen bilgi sorusu.

20. Soru: Kur'an-ı Kerim ve Yorumu konusuyla ilgili. Bilgi-yorum sorusu şeklinde.

 

FİZİK TEMEL BİLGİ OLMADAN ÇÖZÜLEMEZ

TYT fizik örnek sorularında ilgili kazanımın temel bilgisi olmadan çözülemeyeceği gözlemlenmiştir. 

konuların dağılımı 9-10.sınıf seviyesinde olup , beklentiyi karşılamaktadır. Bildiğini yorumlayabilen öğrenciler için sorular basit gelebilir. Basitliğini yanlış yorumlayıp , içinde başka anlamlar arayabilir.  Geçen yılların YGS tarzına çok benzer olan  örnek sorulara bakarak planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda olduğunu söyleyebiliriz.

 

KİMYA ZORLAMAYAN SORULAR

Örnek sorular, 9 ve 10. Sınıf konularından seçilmiş. Bilgi içeren ama zorlamayan sorular. Kimyasal terimlerin iyi bilinmesi gerekiyor. Geçen yılın YGS sorularına göre daha seçici. Normal bir çalışma temposu ile yol alan öğrencilerin rahatlıkla başarılı olabileceği sorular. 

 

BİYOLOJİ DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPAR

Örnek sorular geçen yılların YGS tarzında olup sorulan 6 sorunun 4 tanesi bilgi, 2 tanesi yorum sorusudur. Sorular 9. ve 10. sınıf müfredatından seçilmiştir. Bilgi soruları kolay ve en temel biyoloji bilgilerini içermektedir. Grafik yorumlamayı gerektiren bir soru niteliği açısından seçicidir. Biyolojiye düzenli çalışan bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardır. 

 

 

MATEMATİK MANTIK YÜRÜTME İSTİYOR

 

Matematik soruları alan bilgisiyle birlikte mantık yürütme, okuduğunu anlama ve muhakeme etme üzerine tasarlanmıştır. Herhangi bir kazanımdan soru sorulacaksa önce o kazanım bilgisi verilmiş, soru buna paralel olarak sorulmuştur (örneğin standart sapma sorusu gibi). İşçi havuz, hareket problemi gibi klasik problem çözme yerine öğrencinin daha çok akıl yürüterek çözeceği problemler ortaya konulmuştur. Buradan anlaşılıyor ki TYT kendine güvenen sözel öğrencisinin sınavda çok rahat matematik çözebileceğini gösteriyor. Eşit ağırlık ve sayısal öğrencileri soruları genel olarak zorlanmadan çözebileceklerdir. Alışılmışın dışında bir sınav değil fakat sözel yönü kuvvetlendirilmiş bir sınav.

 

GEOMETRİ İÇİN ANALİTİK DÜŞÜNME GEREK

Klasik bir geometri sorusu gözlenmiyor. Geometriyi daha çok problemin içinde yoğurulmuş halde sormuşlar. Geometri sorularının bir hikayesi var ve öğrencinin soruyu kafasında daha kolay canlandırması sağlanmış. Analitik düşünmede zorlanan öğrencilerin soruları kafasında canlandırması daha kolay olacaktır. 

 

Matematik adına klasik bir YGS’den çok kolaylaştırılmış bir ALES sınavı tarzında sorulmuş. Öğrencilerin okuduklarını anlama açısından soruların çözümü zaman alabilir fakat  sorular zor değil.

 

05-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş