Arama sonuçları

Uğur Okulları: Müfredat için pilot uygulama olmalı

Uğur Okulları: Müfredat için pilot uygulama olmalı

Uğur Okulları: Müfredat için pilot uygulama olmalı. Yeni müfredat ile ilgili eğitimciler de çalışma yapıyor, öneri ve eleştirilerini rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunuyor. Bu çalışmalardan birini de Uğur Okulları Akademik Kurulu yaptı. Öneri ve raporu Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sundu. Kurulun önerilerinden biri de müfredat ile ilgili pilot uygulama olması yönünde oldu.      

Uğur Okulları Akademik Kurulu eçtiğimiz 13 Ocak’ta  askıya çıkarılan ilk, orta ve liseyi kapsayan 53 dersin taslak öğretim programını düzenlediği çalıştayda değerlendirdi. 10 Şubat’a kadar kamuoyunun görüş ve önerilerine açılan taslak için Akademik Kurul, Türkiye genelindeki 180’e yakın kurumunda bin 500’ü aşkın öğretmen ile  yaklaşık 20 gün çalıştı..
Uğur Okulları Lise ve Ortaokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kulaberoğlu, Akademik Kurulun yeni müfredat hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmak üzere 200 sayfanın üzerinde 500’e yakın öneri ve değerlendirme raporu hazırladığını söyledi. 
Kulaberoğlu, bakanlığa sunulacak önerilerden bazılarını şöyle paylaştı:  

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI: Öğrencilere lise öğrenimi boyunca 8 kitap okuması zorunluluğu getirildi. Bunu çok değerli olarak kabul ediyoruz. 

KİTAP YAZMA İÇİN KOMİSYON OLUŞSUN: Bir diğer konu; Milli Eğitim Bakanlığı, bir süredir kitaplarını farklı yayınevlerine, farklı yazarlara yazdırıyor ama baktığınızda bu kitapların her birinin içeriğinde dahi farklılıklar gözlemlenebiliyordu, bizim bu çalıştayımızdan çıkan konsolide bir öneri; Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir komisyon oluşturarak her tarafa aynı yönergeyi verecek, her tarafta aynı içeriklerin kullanılacak olduğu bir komisyon kitabının gerekliliğini vurguluyoruz. 

İÇERİK VE UYGULAMADA SENKRONİZASYON: Şu bakımdan önemli: Okullar arasındaki senkronizasyonun içerik ve uygulama senkronizasyonunu sağlayacak olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM’nin de senkronize olması gerekiyor. Çünkü yine geçmiş yıllarda zaman zaman bunu tecrübe ettik Milli Eğitim Bakanlığının içeriğinde olmayan ama ÖSYM’nin içeriğinde olduğunu düşündüğü sorular sorduğu ya da Milli Eğitim Bakanlığının içerikte olduğunu söylediği ama ÖSYM’nin olmadığını düşünerek soru sormadığı konular var. 

ÖSYM DE GERİ BİLDİRİM VERSİN: Bu çalışmamızdaki önerilerimizden bir tanesi de önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak uygulanacak olan müfredatla ilgili olarak ÖSYM’nin de bir geri bildirim vermesinin gerekliliğini özellikle paylaşıyoruz.

18 ALANDAN ÖĞRETMENLER KATILDI: Çalıştayda ilkokul, ortaokul ve lise bünyelerindeki 18 alandan öğretmenin değerlendirmelerini ve önerilerini konsolide ettik.

RAPOR BAKANLIKTA: Rapor 6 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi.

EVRİM TEORİSİ MÜFREDATTA YOK: Evrim teorisi gördüğümüz kadarıyla müfredattan çıkarılmış, Milli Eğitim Bakanlığımızın, devletimizin uygun gördüğünün bu olduğunu düşünürsek bizlerin de buna paralel olarak hareket etmesi gerekiyor ama tabii ki şunu da söylemek gerekir: Evrim teorisi ya da buna benzer konuların müfredatta olmaması, herhangi bir öğretmenimizin ya da öğretmen arkadaşlarımızın öğrencileri araştırmaya yöneltmek amacıyla bu veya benzeri konuları araştırtmalarında bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Nitekim, proje ödevleri, performans görevleri, araştırma ödevleri eğitim öğretimin önemli bir parçası, bu görevler kapsamında bence isteyen öğretmenlerimiz, isteyen okullarımız bunları araştırma olarak öğrencilerine araştırma yaptırtıp yine öğretme şansına sahip olabilirler.”
 
AKADEMİK KURUL MÜFREDATI NASIL DEĞERLENDİRDİ?
KAZANIMLAR AZALDI:
Yeni müfredatta genel anlamda kazanımlar azaltılarak öğrenciye verilecek kazanım sayısında azaltmaya gidildiği, daha anlamlı ve sade bilgilerle sınırlandırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. 

BİLGİ TEMELLİ YERİNE: Bilgi temelli ve bilgi aktarmaya yönelik müfredat yerine bilgiye erişim becerisini geliştirmeyi öne çıkaran yaklaşım gözlemlenmiştir. Öğrencilerimize bilgi aktarmak olduğu kadar yaratıcı ve etkin düşünmeyi, bilgiyi yaşama uyarlayabilmeyi sağlayacak, değer, tutum ve becerileri kazandırmaya yönelik düzenlemelere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır ve gelecekte buna daha çok yönelecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

PİLOT UYGULAMA OLMALI: Müfredat değişiklikleri değişen nesillerin eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak belirli aralıklarla, uzun ve akademik çalışmalar ile güncellenmeye devam edilmelidir. Uğur Okullarının tavsiyesi, Bakanlığımızın Müfredatlarla ilgili geri bildirim alma süresi ve şekli bir buçuk aylık zaman dilimi yerine bir döneme hatta bir eğitim öğretim yılına pilot uygulamalarla desteklenebilecek şekilde yayılmasıdır.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLMELİ: Akademik anlamda Müfredat veya Öğretim Programı, içerikle birlikte bu içeriğin öğretileceği süreçler, yöntem ve teknikler, araç ve gereçler, fiziksel, sosyal ve psikolojik ortamlar ve  ölçme ve değerlendirme araçlarını da kapsayan bir bütünüdür. Toplum olarak müfredata bakışımız içerikle sınırlı kalmaktadır. Oysaki müfredat belirleme ve revizyon çalışmalarında müfredatın içerik dışındaki unsurlarının da belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulayıcıların bu konularda güncel eğitimlerle iyileştirilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekir ise ilkokul ve ortaokul programında yazılım ve kodlamanın ağırlığı arttırılmıştır. Ancak öğretmenlerimizin yazılım ve kodlama eğitimi vermeleri konusunda yeterlilikleri ve bu eğitimi vermek için teknolojik alt yapının yeterli olup olmadığı üzerinde durulmamıştır. 
 

 

07-02-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin